Månadens aktier på respektive sida

Henning HammarAllmänt

För att göra bloggen mer lättläst och överskådlig kommer månadens aktier enbart läggas ut via respektive sida för svenska aktier, nordiska aktier och amerikanska aktier. Där de uppdateras de vid varje månadsskifte som vanligt (där de nu är uppdaterade inför … Read More