Analys av Sveriges marknadsplatser

Henning HammarAllmäntLeave a Comment

När det kommer till att investera i aktier som är noterade på publik marknadsplats är det många koncept att ta till sig. Ett av de första stegen man måste ta är att se vad det är bäst att börja leta någonstans. Detta inlägg kommer att handla om de olika marknadsplatserna i Sverige och lite övergripande statistik tagen från Börsdata.

De olika marknadsplatserna

Det finns i stort sett två uppdelningar; Stockholmsbörsen och de mindre reglerade marknadsplatserna. Stockholmsbörsen är det som i vardagsspråk kallas börsen och är där de flesta svenska större börsbolag är noterade. De hamnar under specifika regelverk som de behöver följa för att rapportera. I jämförelse finns Aktietorget, NGM och First North, som inte har lika strikta krav för noterade bolag som oftast är mindre och i tillväxtstadiet. Om vi kollar var fonder och annat investerar är det främst på Stockholmsbörsen.

Aktietorget, NGM och First North

För att kunna göra en jämförelse kan vi göra lite analys på aktierna noterade på de olika marknadsplatserna. Det finns totalt över 400 bolag noterade på Aktietorget, NGM och First North. De flesta är mindre bolag där det endast är ett fåtal som har över 1 miljard kronor i omsättning. Det är generellt bolag i en uppstartsfas som behöver ta in pengar som ligger på dessa listor, vilket också visar sig i deras egenskaper. Endast 15 % av bolagen ger utdelning och 30 % av bolagen går med vinst.

Senaste året har aktierna i snitt gett 2,0 % och ungefär 40 % har gett positiv utveckling. Nedan visas en graf över kursutvecklingen för alla aktier på listorna senaste året (en stapel är en aktie). Som syns är det en majoritet som gett negativ avkastning, men också en del aktier som gett över 100 % avkastning. På grund av att det finns många som dubblar aktiekursen eller flerdubblar kursen är det många som dras till dessa listor, då det blir lite ett lottospel med stora vinster men många förluster.

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har över 300 noterade aktiebolag som är klart större och med klart bättre statistik. Totalt delar 71 % av alla bolag ut pengarna till sina ägare och 83 % som går med vinst. För den som läst Börslabbets studie vet att bolag som delar ut pengar till sina ägare och som handlas till lågt pris relativt mot sin vinst tenderar att gå bättre än resten av börsen. Därmed är det klart bättre plats att hitta lönsamma aktier på.

Om vi kollar senaste årets utveckling är denna i snitt 12 % och totalt har 66 % av bolagen haft positiv kursutveckling. Däremot är extremfallen inte lika mycket som på de mindre listorna, vilket nedan kan ses där det är klart färre som har en avkastning över 100 % eller under -50 %. Det är endast 2 % av alla bolag som har en högre avkastning än 100 % och 3 % med en lägre avkastning än -50 %. I jämförelse har de mindre listorna totalt 9 % av alla bolag som gått bättre än 100 % senaste året och 18 % av alla bolag som gått sämre än -50 %.

Vilken ska man välja?

Börslabbet har endast med aktier från Stockholmsbörsen, dels för att det är mer reglerat, vilket gör att den underliggande datan för våra strategier är korrekt. Men det är också för att det är mest förhoppnings och förlustbolag som finns på de små listorna. Statistiskt sätt ser det bättre ut på de större listorna och även i ett gott börsår som vi haft senaste året är det många bolag på de mindre listorna som gått riktigt dåligt. Vid en börskrasch kan det se ännu värre ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.