Avkastning


Strategierna som Börslabbet använder sig av är väl beprövade och baserar sig på principer som fungerat och används framgångsrikt på aktiemarknaden i över 100 år. Alla strategier är genomgående testade på Börsdatas databas och har studerats världen över. Nedan visas avkastningen för de testade strategierna som finns på Börslabbet, Börslabbets portföljer och den realiserade avkastning som Investerarfysikern fått med liknande strategier.

Bli medlem!

Börslabbets strategier

Börslabbet har tagit fram olika strategier för användare att enkelt följa. De har i snitt gett 4900 % avkastning under perioden 2001-2016 utifrån test på Börsdatas databas. Det är en total avkastning på 27,7 % per år.

Strategier

  • Trendande Kvalitet
  • Trendande Värde
  • Trendande Utdelning
  • Sammansatt momentum

Börslabbets kvartalsportfölj

Börslabbet har enkla portföljer man kan följa. De investerar i topp 5 aktier i Börslabbets strategier kvartalsvis, en i Sverige och en i Norden. Avkastningen för den svenska portföljen visas till höger i relation till index.

Investerarfysikerns strategier

Börslabbet drivs av Henning Hammar som också bloggar på Investerarfysikern. Henning har framgångsrikt tillämpat kvantitativa strategier och fått ca 20 % avkastning per år sedan start. (Bilden är tagen från Avanzas rapport-tjänst).