Avkastning


Strategierna som Börslabbet använder sig av är väl beprövade och baserar sig på principer som fungerat och används framgångsrikt på aktiemarknaden i över 100 år. Alla strategier är genomgående testade på Börsdatas databas och har studerats världen över. Nedan visas avkastningen för de testade strategierna som finns på Börslabbet, Börslabbets portföljer och den realiserade avkastning som Investerarfysikern fått med liknande strategier.

Bli medlem!

Börslabbets strategier

Börslabbet har tagit fram tre olika strategier för användare att enkelt följa. De har i snitt gett 2140 % avkastning under perioden 2001-2016 utifrån test på Börsdatas databas. Det är en total avkastning på 21 % per år.

Strategier

  • Trendande Kvalitet
  • Trendande Värde
  • Trendande Utdelning
  • Sammansatt värde
  • Sammansatt momentum

Börslabbets månadsportfölj

Sedan starten av Börslabbet i juni 2017 har Börslabbets månadsportfölj investerat månadsvis 1/12-del av innehavet i Börslabbets strategier. Totalt 20 000 kr investerades i starten i portföljen. Avkastningen visas till höger mot index. Notera att portföljen inte är fullinvesterad under första året.

Investerarfysikerns strategier

Börslabbet drivs i samarbete med bloggen Investerarfysikern. Investerarfysikern har framgångsrikt tillämpat kvantitativa strategier och fått ca 20 % avkastning per år sedan start. (Bilden är tagen från Avanzas rapport-tjänst).