Börslabbets nordiska portfölj investerar i de tre trendande strategierna på de nordiska börserna och går att följa här på Börslabbet. För att läsa mer om de olika strategierna se Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?” eller läs om de individuella strategierna nedan.

Portföljen investerar efter faktorerna värde, kvalitet och momentum och är framtagen som ett bra och enkelt sätt att investera systematisk i dessa. Portföljen är till för dig som vill ta ett första steg att investera utanför Sveriges gränser, investera bredare över olika branscher och fungerar som ett bra komplement till Börslabbets svenska portfölj.  Givetvis går det att utforma sin egen variant av portföljen med färre strategier och aktier samt ombalansera vid andra tidpunkter.

Portföljen

Börslabbets nordiska portfölj investerar i de tre trendande strategierna på de nordiska börserna. De tre strategierna är:

  • Trendande värde som investerar i börsens billigaste aktier med stark prisutveckling.
  • Trendande kvalitet som investerar i aktier med hög avkastning på kapital och som har en stark prisutveckling.
  • Trendande utdelning som investerar i aktierna som ger hög utdelning och har en stark prisutveckling.

Den investerar utifrån följande regler:

  • Köp topp 10 aktier i Trendande värde, Trendande kvalitet och Trendande utdelning.
  • Byt ut aktierna en gång per år.

De nuvarande innehaven i portföljen går att se som medlem under sidan för den nordiska portföljen. Vill man börja och ombalansera vid en annan tidpunkt går det givetvis bra och aktierna för strategierna uppdateras varje månad under sidan för nordiska aktier.

För att komplettera Börslabbets svenska portfölj byter portföljen ut sina aktier i september varje år. Detta för att sprida ut ombalanseringarna över året vilket gör att de två portföljerna är bra att diversifiera med eftersom det minskar eventuell “timing luck” för ombalanseringarna.

Jämfört med Börslabbets svenska portfölj investerar portföljen inte i sammansatt momentum. Detta är för att enbart behöva ombalansera en gång per år för att minska aktivitet, administration och avgifter. Om man vill går det givetvis att inkludera sammansatt momentum. Detta har gett något högre avkastning och likvärdig riskjusterade avkastning på grund av något högre risk.

Historisk avkastning

Portföljen har gått att följa i nuvarande utformning på Börslabbet sedan september 2019. Under samma period har Börslabbet investerat i portföljen via en kapitalförsäkring hos Avanza (köp görs efter publicering).

Nedan visas historisk avkastning för portföljen sedan start jämfört med OMX Nordic SEK GI. Utvecklingen inkluderar kostnader för courtage, växlingsavgifter och kapitalskatter.

(Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Resultat av backtest

Backtestet utförs på börserna i Sverige, Finland, Norge och Danmark på samma sätt som Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Testperioden är något kortare då bra data för nordiska aktier i databasen endast finns från 2010 och framåt. Strategierna investerar i topp 5 % av alla bolag efter varje strategi. Nedan visas resultatet för portföljen samt grafisk utveckling av portföljen.

Portföljen har gett en avkastning ca 6 procentenheter över både Stockholmsbörsen och de nordiska börserna (OMX Nordic SEK GI har gett 14,4 % per år under perioden). Då byten endast sker en gång per år blir kostnaderna minimala. Alltså har man fått en bra och stabil avkastning till en bättre avkastning än index.

AvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen14,8 %1,021,42-23 %
Börslabbets nordiska portfölj21,0 %1,221,99-26 %
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Börslabbets nordiska portfölj
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning