Börslabbets svenska portfölj investerar i alla de fyra svenska strategier som går att följa här på Börslabbet och som tagits fram i Börslabbets studie ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Portföljen är enkel att följa och det kommer kvartalsvisa uppdateringar av portföljen på Börslabbets blogg. Den investerar efter faktorerna värde, kvalitet och momentum och är framtagen som ett bra och enkelt sätt att investera systematisk i dessa. På denna sida går vi igenom hur portföljen är utformad, backtest av portföljen samt olika alternativ för den som vill sätta ihop sin egen portfölj.

Portföljen

Börslabbets svenska portfölj investerar i de fyra strategierna som finns här på Börslabbet för den svenska marknaden. De fyra strategierna är:

  • Trendande värde som investerar i börsens billigaste aktier.
  • Trendande kvalitet som investerar i aktier med hög avkastning på kapital.
  • Trendande utdelning som investerar i aktierna som ger hög utdelning.
  • Sammansatt momentum som investerar i aktierna med störst prisuppgång.

Den investerar utifrån följande regler:

  • Köp topp 10 aktier i Trendande värde, Trendande kvalitet, Trendande utdelning och Sammansatt momentum.
  • Byt ut aktierna i Sammansatt momentum kvartalsvis i början av mars, juni, september och december enligt säsongsmönster i momentum.
  • Byt ut aktierna i de trendande strategierna årsvis i början av mars varje år.

De aktuella innehaven i portföljen går att se som medlem under sidan för Börslabbetportföljen och de senaste aktierna i varje strategi under sidan för svenska aktier.

Sammansatt momentum byts ut kvartalsvis då momentumeffekten är mer kortvarig på börsen och behöver därmed uppdateras oftare. De trendande strategierna byts ut årsvis för att minimera courtage och byteskostnader. Som visas under ”Alternativ utformning” nedan går de att byta oftare. Portföljen uppdateras efter den säsongseffekt som finns på börsen och som är orsakad av att förvaltare vill behålla vinnare och sälja förlorare inför sina kvartalsrapporter till investerare.

Resultat av backtest

Backtestet utförs på Stockholmsbörsen på samma sätt som Börslabbets studie ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Finans och de 20 % minsta bolagen exkluderas och strategierna investerar efter topp 10 aktier. Aktierna i sammansatt momentum byts ut kvartalsvis och aktierna i de trendande strategierna byts ut årsvis. Nedan visas resultatet för portföljen samt grafisk utveckling av portföljen, rullande nedgångar och 12-månaders avkastning mot index.

Avkastning Börslabbets svenska portfölj
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Börslabbets svenska portfölj (logaritmisk skala)
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Rullande nedgångar
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
12-månaders prestation mot index
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Som syns har portföljen gett högre avkastning än börsen över tid. Det är också bra att komma ihåg att den inte är skonad från nedgångar eller underprestation vilket är naturligt för kvantitativa strategier och en stor anledning till varför de fungerar över tid.

Resultaten ovan visas exklusive handelskostnader så som courtage och spread. För att analysera hur dessa skulle påverkat avkastningen antas handelskostnader på 1 % vid varje byte. Resultatet visas nedan där vi ser att detta skulle dragit ner avkastningen men samtidigt leverera fortsatt bättre avkastning än index.

Avkastning för Börslabbets svenska portfölj med 1 % handelskostnad
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Alternativ utformning

Börslabbets portfölj med topp 5 aktier

Det finns flera olika alternativ till hur man kan utforma en portfölj med Börslabbets strategier. Resultatet ovan är för en väl diversifierad portfölj med 40 aktier som inte investerar alltför koncentrerat i Börslabbets strategier och sprider riskerna. För den som har mindre kapital att investera och/eller vill investera mer koncentrerat kan det istället vara ett alternativ att investera i topp 5 aktier efter vardera strategi. Nedan visas resultatet för en sådan portfölj som har gett något högre avkastning per år och lägre nedgångar. Att investera mer koncentrerat innebär dock en högre volatilitet, lägre Sharpekvot och en större aktiv risk och där enskilda positioner kan påverka mycket.

Avkastning för Börslabbets svenska portfölj med 5 aktier
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Koncentration och ombalanseringsfrekvens

För den som vill vara mer aktiv går det att balansera om de trendande strategierna oftare. För att studera detta har vi tagit fram resultat för den genomsnittliga avkastningen med topp 5-20 aktier efter de trendande strategierna som ombalanseras kvartals, halvårsvis och årsvis. Nedan visas avkastningen för detta där vi ser att topp 5-10 aktier gynnas av att ombalanseras oftare medan topp 20 gett i stort sett samma avkastning (notera att resultatet för topp 20 är det som är mer statistiskt signifikant). Sharpekvoten (riskjusterad avkastning) visas i diagrammet under och den är ganska lik för både topp 5 och topp 10 aktier. Notera att detta är den genomsnittlig avkastningen över hela perioden och avkastningen för enskilda år mellan de olika alternativen kan skilja uppemot 20 procentenheter beroende på vilka aktier som hamnar i strategin.

Årlig avkastning för olika ombalanseringsfrekvens och koncentration av de trendande strategierna
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Sharpekvot för olika ombalanseringsfrekvens och koncentration av de trendande strategierna
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

När man balanserar om oftare gäller det att hålla koll på ombalanseringskostnaderna. Nedan visas avkastningen och Sharpekvot om vi tar med 1 % handelskostnader vid varje byte. Vid en sådan ombalanseringskostnad blir det mer fördelaktigt att ombalansera årsvis. Men den aktiva som lyckas ombalansera till en låg kostnad kan däremot få högre avkastning, förutsatt att man är skicklig på att handla aktier. Det gäller också att lyckas få en bra aktiekurs då alla resultat utgår ifrån slutkursen den sista varje månad då strategierna uppdateras och aktiepriset kan variera en del över dagen.

Årlig avkastning för olika ombalanseringsfrekvens och koncentration av de trendande strategierna med 1 % handelskostnader
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Sharpekvot för olika ombalanseringsfrekvens och koncentration av de trendande strategierna med 1 % handelskostnader
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)