Börslabbets svenska portfölj investerar i alla de fyra svenska strategier som går att följa här på Börslabbet. Strategierna har tagits fram i Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?” och det går att läsa om varje strategi genom länkarna nedan.

Portföljen är enkel att följa och det kommer kvartalsvisa uppdateringar av portföljen på Börslabbets blogg. Den investerar efter faktorerna värde, kvalitet och momentum och är framtagen som ett bra och enkelt sätt att investera systematisk i dessa. Givetvis går det att utforma sin egna variant av portföljen med färre strategier samt ombalansera vid andra tidpunkter.

Portföljen

Börslabbets svenska portfölj investerar i de fyra strategierna som finns här på Börslabbet för den svenska marknaden. De fyra strategierna är:

Den investerar utifrån följande regler:

  • Köp topp 10 aktier i Trendande värde, Trendande kvalitet, Trendande utdelning och Sammansatt momentum.
  • Byt ut aktierna i Sammansatt momentum kvartalsvis i början av mars, juni, september och december.
  • Byt ut aktierna i de trendande strategierna årsvis i början av mars varje år.

Sammansatt momentum byts ut kvartalsvis då momentumeffekten är mer kortvarig och behöver därför uppdateras oftare. De trendande strategierna byts ut årsvis för att minimera courtage och byteskostnader. De senaste uppdateringarna och innehaven i portföljen går att se som medlem under sidan för Börslabbetportföljen.

Tidpunkterna för ombalansering är när portföljen här på Börslabbet byter ut sina aktier. Vill man börja och ombalansera vid en annan tidpunkt är det givetvis bra då det sprider ut våra köp och sälj vilket minskar marknadspåverkan vid ombalansering. Innehavstiderna är långa vilket gör att exakt tidpunkt för köp och ombalansering inte påverkar mycket. Det går när som helst att börja investera i de svenska aktier som rankas högst efter strategierna just nu.

Historisk avkastning

Portföljen har gått att följa i nuvarande utformning på Börslabbet sedan mars 2020. Under samma period har Börslabbet investerat i portföljen via kapitalförsäkring hos Nordnet (köp görs efter publicering).

Nedan visas portföljens avkastning sedan start jämfört med Stockholmsbörsen (OMXSGI). Utvecklingen inkluderar både kostnader för courtage och kapitalskatter.

(Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Resultat av backtest

Backtestet utförs på Stockholmsbörsen på samma sätt som Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Strategierna visar avkastning utifrån topp 10 % av alla bolag efter varje strategi som i snitt har motsvarat 10 aktier per strategi. Aktierna i sammansatt momentum byts ut kvartalsvis och aktierna i de trendande strategierna byts ut årsvis.

AvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Börslabbets svenska portfölj25,3 %1,111,93-52 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Börslabbets svenska portfölj (logaritmisk skala)
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Rullande nedgångar
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
12-månaders prestation mot index
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Portföljen har gett mer än dubbla avkastningen än börsen över tid och gett dubbelt så hög riskjusterad avkastning. Det är också bra att komma ihåg att den inte är skonad från nedgångar eller underprestation. Detta är naturligt för kvantitativa strategier och en stor anledning till varför de fungerar över tid.

Resultaten ovan visas exklusive handelskostnader så som courtage och spread. För att analysera hur dessa skulle påverkat avkastningen har vi testat portföljen med antagande på 0,5 % handelskostnader per ombalansering (utifrån en snittspread på 0,25 % och courtage på 0,25 % per byte). Resultatet visas i tabellen nedan. Det skulle dra ner avkastningen något men fortsatt gett mer än dubbla avkastningen än Stockholmsbörsen.

AvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Börslabbets svenska portfölj m. courtage23,7 %1,061,84-52 %
Avkastning för Börslabbets svenska portfölj med 0,5 % handelskostnad per ombalansering
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning