Börslabbets svenska portfölj investerar i alla de fyra svenska strategier som går att följa här på Börslabbet. Strategierna har tagits fram i Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?” och det går att läsa mer om varje strategi genom länkarna nedan.

Portföljen är enkel att följa och det kommer kvartalsvisa uppdateringar av portföljen på Börslabbets blogg. Den investerar efter faktorerna värde, kvalitet och momentum och är framtagen som ett bra och enkelt sätt att investera systematisk i dessa. På denna sida går vi igenom hur portföljen är utformad och backtest av portföljen.

Portföljen

Börslabbets svenska portfölj investerar i de fyra strategierna som finns här på Börslabbet för den svenska marknaden. De fyra strategierna är:

Den investerar utifrån följande regler:

  • Köp topp 10 aktier i Trendande värde, Trendande kvalitet, Trendande utdelning och Sammansatt momentum.
  • Byt ut aktierna i Sammansatt momentum kvartalsvis i början av mars, juni, september och december enligt säsongsmönster i momentum.
  • Byt ut aktierna i de trendande strategierna årsvis i början av mars varje år.

De nuvarande innehaven i portföljen går att se som medlem under sidan för Börslabbetportföljen. Vill man börja vid en annan tidpunkt går det givetvis bra och aktierna för strategierna uppdateras varje månad på sidan för svenska aktier.

Sammansatt momentum byts ut kvartalsvis då momentumeffekten är mer kortvarig och behöver därmed uppdateras oftare. De trendande strategierna byts ut årsvis för att minimera courtage och byteskostnader. Portföljen uppdateras efter den säsongseffekt som finns på börsen och som är orsakad av att förvaltare vill behålla vinnare och sälja förlorare inför sina kvartalsrapporter till investerare.

Resultat av backtest

Backtestet utförs på Stockholmsbörsen på samma sätt som Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Finans och bolag under 500 miljoner i börsvärde (inflationsjusterat) exkluderas och strategierna investerar efter topp 10 aktier. Aktierna i sammansatt momentum byts ut kvartalsvis och aktierna i de trendande strategierna byts ut årsvis. Nedan visas resultatet för portföljen samt utveckling av portföljen, rullande nedgångar och 12-månaders avkastning mot index.

AvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Börslabbets svenska portfölj28,5 %1,272,19-49 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Börslabbets svenska portfölj (logaritmisk skala)
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Rullande nedgångar
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
12-månaders prestation mot index
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Som syns har portföljen gett högre avkastning än börsen över tid. Det är också bra att komma ihåg att den inte är skonad från nedgångar eller underprestation vilket är naturligt för kvantitativa strategier och en stor anledning till varför de fungerar över tid.

Resultaten ovan visas exklusive handelskostnader så som courtage och spread. För att analysera hur dessa skulle påverkat avkastningen antas handelskostnader på 1 % vid varje byte. Resultatet visas nedan där vi ser att detta skulle dragit ner avkastningen men samtidigt leverera fortsatt bättre avkastning än index.

AvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Börslabbets svenska portfölj m. courtage24,8 %1,151,96-51 %
Avkastning för Börslabbets svenska portfölj med 1 % handelskostnad
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning