Börslabbet är en tjänst för både nybörjare och erfarna investerare som vill investera i aktier. Den är till för att ge uppslag på enkla investeringsstrategier utifrån beprövade principer, samt att ge uppslag för hur man kan utveckla sin egen strategi. På denna sida sammanfattas Börslabbets investeringsfilosofi, våra strategier och vad som fungerat på Stockholmsbörsen.

1. Bakgrund

Börslabbet har växt fram utifrån ett behov att systematiskt förstå börsen och vad som har funkat på börsen. Målet är att med vetenskaplig metodik ta fram robusta investeringsstrategier för att enkelt investera på börsen. Vi tror på att enkla och robusta strategier är framtiden inom kapitalförvaltning, vilket vi har sett nu med den växande populariteten av indexfonder och robot-förvaltare.

För många är det ett stort steg att gå över till en billig indexförvaltning då 80-90 % av aktiva fonder underpresterat index över tid. Vi anser däremot att den som vill kan göra mer, genom att investera i enkla och robusta investeringsstrategier som kräver minimalt med tid och är baserad på sunda principer. Genom att också investera på egen hand minimeras eventuella utgifter till förvaltare och dolda avgifter i fonder. Dessutom får man också full kontroll över sina egna investeringar.

2. Grundläggande filosofi

Börslabbets grundläggande filosofi är att hitta enkla strategier för att investera i. Tjänsten är riktad både till nybörjare och erfarna investerare som vill komma igång eller få inspiration till vad som funkat och hur man själv kan bli en bättre investerare. Vi tror på att man som småsparare har en enorm fördel mot institutioner, då man har mindre kapital, kan ha lägre kostnader och inte behöver ta hänsyn till externa investerare.

Vår filosofi är lik den investerarlegenden Benjamin Graham formulerade i sin sista intervju. Han är fadern till värdeinvestering/fundamentalanalys och var Warren Buffetts mentor (som nu är världens näst rikaste man). Han sa då att han

1) rekommenderar att köpa indexfonder framför aktivt förvaltade fonder,

2) inte anser att det ger ett mervärde att aktivt analysera aktier (trots att han var fadern till fundamentalanalysen),

3) rekommenderar småspararen att investera efter enkla strategier, t.ex. i aktier med låga P/E-tal.

Utöver det påpekar han vikten av diversifiering och gav rekommendationen att helt enkelt ha hälften i aktier och hälften i räntor/obligationer/sparkonto. Intervjun är från 1976 och sammanfattar hans 50 år på aktiemarknaden där han bland annat lyckades leverera en aktieavkastning på 20 % per år under 30 av dessa år. Dessa tre punkter är minst lika sanna idag som de var för 40 år sedan. Sedan intervjun gavs har 80-90 % av de som investerat i aktiva fonder underpresterat i index. De som däremot har investerat i aktier med låga P/E-tal har slagit index med 5-10 % årligen. Enkla strategier slår alltså oftast proffsen.

3. Värdeinvestering

Ett av de mest framgångsrika koncepten inom aktieinvesteringar är att köpa aktier för ett pris under vad de är värda. Detta kallas värdeinvestering och baserar sig på att man köper en aktie när den är billigare än man anser motiverat. Enklaste sättet att investera i värdeaktier är helt enkelt investera i de billigaste aktierna utifrån olika nyckeltal. De mest kända nyckeltalen för att värdera ett bolag är börsvärdet delat med vinst, P/E, börsvärdet delat med eget kapital, P/B, och direktavkastning (utdelning genom börsvärdet). Nedan visas hur avkastningen varit om man investerat i de billigaste 30 % av aktierna på Stockholmsbörsen utefter de olika nyckeltalen under åren 1975-2016 (viktat efter bolagens värdering) (källa). Man har under denna period fått ca 5 procentenheter högre avkastning än index. 100 kr investerat 1975 hade blivit över 200 000 kr idag. (Motsvarande test för USA:s börs.)

Avkastning för de billigaste 30 % av aktierna efter P/E, P/B och direktavkastning under åren 1975-2016. Källa: Fama-French

Detta är ett riktigt simpelt tillvägagångssätt som slår de flesta aktiva investerare och förvaltare. Den stora anledningen till detta är brister i den mänskliga förmågan att hantera osäkerheter. De flesta vill äga aktier som andra gillar och verkar ha bra framtidsförutsikter, varpå de värderas upp och blir för dyra. Det motsatta sker när ett bolag inte gillas av marknaden och inte ser ut att ha bra framtidsförutsikter. Därmed blir värderingen oftast för låg i billiga aktier och för hög i dyra aktier, vilket leder till att man som värdeinvesterare får högre avkastning.

4. Trend och momentum

En annan gren av investeringar som utöver värdeinvestering är trendföljning och momentum. Dessa metoder har också använts av investerare senaste 100 åren för att få högre avkastning än index och är bekräftad empiriskt. Trendföljning innebär helt enkelt att man köper det som går upp och säljer det som går ner. Momentum är ett liknande koncept, men där man köper det som gått upp mest. Trendföljning och momentum har fungerat på enskilda aktier, på marknader och har visat sig fungera väl de senaste två hundra åren.

Den underliggande principen till trendföljning och momentum är att det finns en viss tröghet i marknaderna. Dels finns det en tröghet i själva underliggande fundamenta, t.ex. om det går bra för ett företag visar det sig först efter en längre tid. Det har t.ex. varit fallet i många teknikbolag där det visat sig att löften infrias allteftersom. Men sen finns det också en tröghet i att människor sätter mentala ankare i tidigare kurser och värderingar, vilket gör att det tar tid för en aktie att värderas upp. En annan beteendebrist är att människor har bakåtblickande förväntningar, vilket driver upp priser mer än vad som är motiverat och vice versa. Alla dessa brister är väldokumenterade i beteendevetenskaplig forskning och är koncept som investerare utnyttjat i alla tider.

5. Börslabbets strategier

På grund av den stora framgången bland värdeinvesterare och att enkla mått så som P/E och direktavkastning slår de flesta investerare har det lett till att många utövare har systematiskt undersökt vad som fungerar på börsen. Det finns en mängd olika strategier som har testats och vi har på Börslabbet samlat och testat de allra främsta. Vi har tagit fram tre strategier som har slagit börsen; trendande värde, trendande utdelning och trendande kvalitet.

5.1 Trendande värde

Boken ”What Works on Wall Street” är den mest kompletta undersökningen av vilka nyckeltal som fungerat på USA-börsen de senaste 50 åren. I boken testas en mängd olika nycketal och kombinationer av nyckeltal. De kom fram till att olika nyckeltal presterade olika bra under olika perioder. Däremot visade sig en kombination av flera nyckeltal slår de flesta enskilda nyckeltalen. Därav skapade de nyckeltalet Sammansatt värde (Value composite), vilket består av de enskilda nyckeltalen P/E (pris/vinst), P/B (pris/eget kapital), P/S (pris/försäljning), P/FCF (pris/fritt kassaflöde), EV/EBITDA (företagsvärde / rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar) samt aktieägaravkastning (direktavkastning plus återköp av aktier). Här på Börslabbet använder vi samma mått för att mäta värde med den lilla förändring av att använda direktavkastning istället för aktieägaravkastning (då det knappt sker återköp av aktier i Sverige). Detta har också i våra tester visat sig ge högre avkastning.

Den bästa strategin som de kom fram till i ”What Works on Wall Street” är strategin Trendande värde. Trendande värde är att först ta de billigaste aktierna baserat på Sammansatt värde, sedan sortera aktierna på prisuppgång eller momentum. Att kombinera värde och momentum ger extra bra resultat då de är negativt korrelerade och skapar en jämnare avkastning. I boken väljer de aktier utifrån 6 månaders prisuppgång, men de har i senare publikationer visat att en sammansatt mått på prisuppgång över flera perioder är bättre. Vi har bekräftat dessa resultat och använder ett sammansatt mått på momentum över tre perioder, 3, 6 och 12 månader. Strategin passar för de investerare som vill köpa billiga bolag som gillas av marknaden.

5.2 Trendande utdelning

En av de mest populära investeringsstrategierna är att köpa utdelningsaktier. Det har också visat sig vara ett av de bästa sätten att få bra avkastning. I boken ”Shareholder yield: A better approach to dividend investing” beskrivs hur bra det historiskt har varit att investera i bolag som ger tillbaka pengar till sina investerare. Fokuset i boken är aktieägaravkastning, vilket är utdelningar plus återköp, men för svenska investerare har endast utdelningar varit bättre att gå på då det knappt sker några återköp av aktier på svenska börsen (se backtest nedan). Bolag som delar ut sina förtjänster sätter sina investerare i första rummet och undviker att använda pengarna till mindre effektiva investeringar. På så sätt får man ett stadigt kassaflöde i portföljen och högre avkastning. Genom att sedan välja ut de aktier som gått upp mest det senaste året fås aktier som gillas av marknaden och utvecklas positivt, utöver att de delar ut mest. Strategin passar för de investerare som vill köpa bolag som delar ut mycket och gillas av marknaden.

5.3 Trendande kvalitet

Ett av de mest populära måtten att mäta kvalitet för ett bolag är att utgå från avkastning på eget kapital. Avkastningen på det egna kapitalet är det som driver avkastningen i bolaget och lönsamheten i verksamheten. Om ett bolag antingen kan investera sina vinster till 20 % avkastning per år kan det vara ett bättre alternativ än att dela ut till aktieägarna. Detta är ett vanligt mått för investerare för att hitta de mest lönsamma bolagen och har visat sig fungera bra historiskt. Dessutom, genom att också köpa bolag som har positivt momentum och bra trend innebär det att man köper bolag av bra kvalitet som gillas av marknaden. Strategin passar för den som vill vara investerad i de mest lönsamma bolagen som gillas av marknaden.

5.4 Sammansatt momentum

Utöver värde, utdelningar och kvalitativa bolag är något som överpresterat börsen att investera efter prisuppgång/momentum. Prisuppgång och trend reflekterar oftast förbättrade omständigheter i den underliggande verksamheten. När man investerar efter momentum vill man gärna ha jämn uppgång i priset, varpå vi har tagit fram ett sammansatt mått på momentum. Det mäter uppgång på 3, 6 och 12 månaders sikt. Då momentum är negativt korrelerat till värde är denna strategi perfekt att kombinera med de andra strategierna. Men det är också viktigt att notera att en ren momentum-strategi är mer volatil än de andra strategierna och bör uppdateras oftare, helst varje kvartal.

5.5 Test på Stockholmsbörsen

All data använd i dessa tester är från Börsdata, en av Sveriges mest kompletta aktiedatabaser. Datan som ligger till grund till studien är Stockholmsbörsen under perioden 2000-2016, med årsrapporter från 2000-2016 och aktiekurser under samma period. Datan lider av survivalship bias då bolag som gått i konkurs eller avnoteras inte finns med, vilket drar upp avkastningen något. Första årsredovisningen är från år 2000, vilket gör att portföljen formas år 2001-02-28 efter det att rapporterna kommit ut. Positioner hålls i ett år och uppdateras sista februari varje år. Testperiod är 2001-02-28 – 2017-02-28. För att undvika aktier med låg likviditet används en gräns på ett börsvärde av 500 miljoner kronor. Det finns totalt 70 bolag i Börsdatas databas med ett börsvärde över 500 miljoner år 2001 och 215 bolag vid år 2016.

Vi testar först avkastningen för de största 30 bolagen, alla aktier över 500 miljoner och för enskilda nyckeltal. Portföljerna för de enskilda nyckeltalen är de topp 20 billigaste aktierna efter de olika nyckeltalen vid ombalanseringen utifrån föregående års rapport. Avkastningen är följande:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

Man ser tydligt att genom att gå från de största 30 bolagen, vilka utgör 85 % av Stockholmsbörsens börsvärde, går det att få klart högre avkastning i att investera i mindre bolag. Direktavkastning, P/E och ROE är alla bra nyckeltal att gå på och direktavkastning har gett högre avkastning än aktieägaravkastning (Shareholders yield) på svenska börsen.

Vi testar sedan Börslabbets strategier på samma data. Sammansatt värde tar topp 20 bolagen efter en sammansatt ranking på vardera P/S, P/E, P/FCF, P/B, EV/EBITDA och direktavkastning. De trendande strategierna tar topp 40 bolagen på Stockholmsbörsen och sorterar efter sitt första kriterie, därefter väljs topp 20 bolagen ut efter prisuppgång. Utifrån detta fås följande avkastning:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

Utveckling under perioden

Årlig avkastning

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

I snitt har strategierna gett en avkastning på 21,1 % per år. Om vi också skulle välja att koncentrera strategierna ännu mer, från topp 20 till topp 10, ökar det avkastningen till i snitt 21,6 % per år (0,5 % högre). Dessutom, de nyckeltal som använts i testet passar inte för finansiella bolag, så som investmentbolag, fastighetsbolag och banker. Om vi exkluderar dessa bolag och tar topp 10 i varje strategi ökar den totala avkastningen till 23,2 % per år, en ökning med 1,6 %.

Börslabbets strategier har gett en hypotetisk avkastning på i snitt 23,2 % per år. Det innebär att 100 000 kr investerat år 2001 har blivit 2 817 000 kr under i slutet av år 2016. Den som varit investerad i dessa strategier har troligtvis inte fått lika hög avkastning, då man måste dra av för kostnader så som courtage, spread och liknande. Dessutom har testet inte tagit hänsyn till avnoterade aktier och bolag som gått i konkurs. En realiserad avkastning skulle då uppskattningsvis hamna på ca några procentenheter lägre, alltså ca 20 % per år. Oavsett hade det gett ca 10 % högre avkastning än om man varit investerad i index i form av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen och man hade slagit alla Sverigefonder med hästlängder.

6. Går det att göra bättre?

Många som investerar vill oftast hitta ett bättre sätt att göra det på och accepterar inte enkla lösningar. Vi här på Börslabbet är inte annorlunda och har testat flera olika varianter. Det har visat sig att trots flera försök till att förbättra de enkla strategierna inte ökar avkastningen och många gånger kan den snarare minska. Nedan visas avkastningen för andra strategier vi testat där Magic formula är den populäraste och har genomgående studerats på de nordiska marknaderna tidigare med liknande resultat.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

En annan aspekt är att många vill vara aktiva och tror att man kan välja ut de bästa aktierna i strategierna och undvika de dåliga. Detta har testats av skaparen av Magic formula-strategin, Joel Greenblatt, som också är en av de bästa värdeinvesterarna genom tiderna. Han testade om vanliga sparare kunde slå Magic formula och det visade sig att de flesta underpresterade både screenern och index.

Om man nu ändå vill vara aktiv så kan ändå insikterna från dessa strategier ge en bra grund i sin aktiva förvaltning. De aktieinvesterare som lyckats bäst på marknaden har främst gått på att köpa billiga bolag av bra kvalitet. Warren Buffett är känd för att köpa bolag med låg P/E och hög ROE. Joel Greenblatt köpte bolag som värderades lågt i förhållande till intjäning genom EV/EBIT och Benjamin Graham skapade regler som att köpa stabila bolag med låg värdering mot vinst och eget kapital. Det finns flertalet svenska bloggare som implementerar dessa regler med bra avkastning.

7. Se upp för känslor

För att slå börsen måste man vara annorlunda än övriga börsen. Det är den grundläggande principen med Börslabbets strategier, där man investerar efter sunda koncept i billiga aktier, aktier med hög utdelning och lönsamma bolag. Däremot innebär det också att man kommer underprestera index emellanåt. Det hände bland annat under IT-bubblan, där IT-bolag och Ericsson var det som drev börsen till enormt höga värderingar. Det hände också under 2006-2007, då det mesta gick bra och ekonomin befann sig i högkonjunktur. Både IT-bubblan och 2006-2009 var svåra perioder för värdeinvesterare, då man i den första perioden underpresterade grovt och i den andra perioden såg börsen krascha rejält. Därför måste man vara förberedd att sådana perioder kan komma och testa ens tålamod.

Det viktigaste för en investerare är att hålla känslorna i styr och inte bli allt för engagerad i börsen. Vi har också en tendens av att behöva göra något när det går dåligt i en strategi. Strategier kan underprestera enskilda år och kan underprestera i över 3 år emellanåt. Därmed måste man investera med övertygelse när man investerar i dessa typer av strategier. En som investerade i värdeaktier underpresterade börsen under 1996-2000, då alla bara ville ha IT-aktier, men överpresterade enormt under de efterföljande åren 2000-2005. Som på samma sätt som med börsen i övrigt måste man hålla känslorna i styr. Strategierna här på sidan kan mycket väl gå ner som övriga börsen med -50 %, något man alltid måste ha i åtanke. Ett stort fokus med Börslabbet är att hjälpa investerare med att undvika förhastade beslut och för att skapa en diversifierad portfölj så man undviker stora förluster.

8. Utförande

Sist men inte minst kommer det till själva utförandet. Det enklaste sättet är att starta ett investeringssparkonto (ISK) hos en mäklare och investera i de aktier som strategierna redovisar. Man kan välja antingen en strategi eller flera strategier. Det viktigaste är att välja strategier man tror på och behåller i både uppgång och nedgång. Huvudsaken är att vara långsiktig och investera med övertygelse.

För att sätta ihop sin portfölj kan man välja att investera antingen i alla aktier på en gång eller uppdatera månadsvis. Här på Börslabbet har vi en portfölj som uppdateras månadsvis och som går att följa. I tester så har bäst riskjusterad avkastning fåtts om man haft runt 10 aktier i sin portfölj. Vid 10 aktier har man också tillräckligt hög diversifiering för att inte vara för beroende av ett företag. Vanligtvis rekommenderas däremot 20-30 aktier totalt för att inte ha för stor aktiv risk, antingen i en strategi eller i form av en kombination av flera strategier med 10 aktier i varje.

9. Summering

I denna artikel har vi presenterat Börslabbets investeringsfilosofi, våra strategier och vad som fungerar på Stockholmsbörsen. Vår filosofi är att investera med systematiskt på börsen, något som visat sig fungera bra historiskt. Genom enkla strategier kan man därmed slå de flesta fonder och småsparare, utan att behöva spendera mycket tid och energi på sin eget sparande. Vi har tagit fram strategier till alla sorters investerare; värdeinvesterare, utdelningsinvesterare, momentuminvesterare och investerare som gillar lönsamma bolag. Alla dessa strategier har visat sig ge en bra avkastning över tid och man kan välja att investera efter den strategi som passar en själv. Det viktigaste med att investera i enkla strategier är att investera långsiktigt och med övertygelse.

10. Läs mer

Nedan är en sammanställning av den uppsjö av information som finns om systematiskt aktieinvesterande efter enkla strategier. För den som tänker investera på sikt är det bra att vara införstådd i dessa strategier och varför de fungerar.

Bloggar:

Böcker:

  • What Works On Wall Street
  • Millenial Money
  • The Little Book That Beats The Market
  • Quantitative Value
  • Quantitative Momentum
  • Deep Value
  • Value Investing