Börslabbet är en tjänst för både nybörjare och erfarna investerare som vill systematiskt investera på börsen. Med systematiska strategier är det enkelt att komma igång, tar lite tid och slår de flesta aktiva investerarna över tid. I denna studie går vi igenom Börslabbets strategier och vad som fungerat på Stockholmsbörsen. Strategierna går enkelt att följa som medlem på Börslabbet, läs mer och bli medlem.

1. Bakgrund

Börslabbet har växt fram utifrån ett behov att systematiskt förstå börsen och vad som har funkat på börsen. Målet är att med vetenskaplig metodik ta fram robusta investeringsstrategier för att enkelt investera på börsen. Vi tror på att enkla och robusta strategier är framtiden inom kapitalförvaltning, vilket vi har sett nu med den växande populariteten av indexfonder och robot-förvaltare.

För många är det ett stort steg att gå över till en billig indexförvaltning då 80-90 % av aktiva fonder underpresterat index över tid. Vi anser däremot att den som vill kan göra mer genom att investera i enkla och robusta investeringsstrategier som kräver minimalt med tid och är baserade på sunda principer. Genom att också investera på egen hand minimeras eventuella utgifter till förvaltare och dolda avgifter i fonder. Dessutom får man också full kontroll över sina egna investeringar.

2. Grundläggande filosofi

Börslabbets grundläggande filosofi är att hitta enkla strategier för att investera i. Tjänsten är riktad både till nybörjare och erfarna investerare som vill komma igång eller få inspiration till vad som funkat och hur man själv kan bli en bättre investerare. Som småsparare har en enorm fördel mot institutioner, då man har mindre kapital, kan ha lägre kostnader och inte behöver ta hänsyn till externa investerare.

Vår filosofi är lik den investerarlegenden Benjamin Graham, fadern till värdeinvestering/fundamentalanalys och Warren Buffetts mentor (en av världens rikaste personer), formulerade i sin sista intervju. Han sa då att han

1) rekommenderar att köpa indexfonder framför aktivt förvaltade fonder,

2) inte anser att det ger ett mervärde att aktivt analysera aktier (trots att han var fadern till fundamentalanalysen),

3) rekommenderar småspararen att investera efter enkla strategier, t.ex. i aktier med låga P/E-tal.

Intervjun är från 1976 och sammanfattar hans 50 år på aktiemarknaden där han bland annat lyckades leverera en avkastning på 20 % per år under 30 av dessa år. Dessa tre punkter är minst lika sanna idag som de var för 40 år sedan. Sedan intervjun gavs har 80-90 % av de som investerat i aktiva fonder underpresterat i index. De som däremot har investerat i aktier med låga P/E-tal har slagit index med 5-10 % årligen. Enkla strategier slår alltså oftast proffsen.

3. Värdeinvestering

Ett av de mest framgångsrika koncepten inom aktieinvesteringar är att köpa aktier för ett pris under vad de är värda. Detta kallas värdeinvestering och baserar sig på att köpa en aktie billigare än motiverat. Enklaste sättet att investera i värdeaktier är helt enkelt genom att investera i de billigaste aktierna utifrån olika nyckeltal. De mest kända nyckeltalen för att värdera ett bolag är börsvärdet delat med vinst, P/E, börsvärdet delat med eget kapital, P/B, och direktavkastning (utdelning genom börsvärdet).

Nedan visas hur avkastningen varit om man investerat i de billigaste 30 % av aktierna på Stockholmsbörsen utefter de olika nyckeltalen under åren 1975-2016 (viktat efter bolagens värdering) (källa). Man har under denna period fått ca 5 procentenheter högre avkastning än index. 100 kr investerat 1975 hade blivit över 200 000 kr idag. (Se motsvarande test för USA:s börs.)

Avkastning för de billigaste 30 % av aktierna efter P/E, P/B och direktavkastning under åren 1975-2016. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Källa: Fama-French

Detta är ett riktigt simpelt tillvägagångssätt som slår de flesta aktiva investerarna och förvaltarna över tid. Den stora anledningen till detta är brister i den mänskliga förmågan att hantera osäkerheter. De flesta vill äga aktier som andra gillar och verkar ha bra framtidsförutsikter vilket gör att de går upp i pris och blir för dyra. Det motsatta sker när ett bolag inte gillas av marknaden och inte verkar ha bra framtidsförutsikter. Därför blir värderingen oftast för låg i billiga aktier och för hög i dyra aktier, vilket leder till att värdeinvesterare får högre avkastning över tid.

4. Trend och momentum

En annan gren av investeringar är trendföljning och momentum. Trendföljning innebär helt enkelt att man köper det som går upp och säljer det som går ner. Momentum är ett liknande koncept men där man köper det som gått upp mest. Trendföljning och momentum har fungerat på enskilda aktier, på marknader och har visat sig fungera de senaste två hundra åren.

Den underliggande principen till att trendföljning och momentum fungerar är att det finns en viss tröghet i marknaderna. Dels finns det en tröghet i ekonomin och i bolagens utveckling. Om det går bra för ett företag visar det sig över en längre tid. Sen finns det också en tröghet inbyggd i marknaden. Det bygger på beteendebrister så som att vi tenderar att sälja för att ta hem en vinst och hålla kvar i aktier för att undvika en förlust. En annan beteendebrist är att människor har bakåtblickande förväntningar och tror att något som gått upp under lång tid ska fortsätta upp. Detta driver upp priser mer än vad som är motiverat och vice versa. Alla dessa brister är väldokumenterade i beteendevetenskaplig forskning och är koncept som investerare utnyttjat i alla tider.

5. Börslabbets strategier

Värde och momentum har framgångsrikt implementerats av olika investerare genom åren och det finns en mängd olika strategier som utnyttjar dessa koncept. Vi har på Börslabbet samlat och testat de allra främsta. Vi har tagit fram fyra strategier som har slagit börsen genom åren; trendande värde, trendande utdelning, trendande kvalitet och sammansatt momentum.

5.1 Trendande värde och sammansatt värde

Boken ”What Works on Wall Street” är den mest kompletta undersökningen av vilka nyckeltal som fungerat på USA-börsen de senaste 50 åren. I boken testas en mängd olika nyckeltal och kombinationer av nyckeltal. De kom fram till att olika nyckeltal presterade olika bra under olika perioder. Däremot visade sig att en kombination av flera nyckeltal slår de flesta enskilda nyckeltalen. Därav skapade de nyckeltalet ”Sammansatt värde” vilket består av de enskilda nyckeltalen P/E (pris/vinst), P/B (pris/eget kapital), P/S (pris/försäljning), P/FCF (pris/fritt kassaflöde), EV/EBITDA (företagsvärde / rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar) samt direktavkastning. Detta sammansatta tal visade sig vara bäst för att hitta de billigaste bolagen på börsen.

Om man kombinerade det sammansatta värde-talet med momentum, alltså bolagets prisuppgång, får man fram en strategi som heter ”Trendande värde”. Det är den bästa strategin som de kom fram till i ”What Works on Wall Street”. Att kombinera värde och momentum ger extra bra resultat då de är negativt korrelerade och skapar en jämnare avkastning. I boken väljer de aktier utifrån 6 månaders prisuppgång, men har i senare publikationer visat att en sammansatt mått på prisuppgång över flera perioder är bättre. Vi har bekräftat dessa resultat och använder ett sammansatt mått på momentum över tre perioder: 3, 6 och 12 månader.

5.2 Trendande utdelning

En av de mest populära investeringsstrategierna är att köpa utdelningsaktier. Det har också visat sig vara ett av de bästa sätten att få bra avkastning. I boken ”Shareholder yield: A better approach to dividend investing” beskrivs hur bra det historiskt har varit att investera i bolag som ger tillbaka pengar till sina investerare. Fokuset i boken är aktieägaravkastning, vilket är utdelningar plus återköp. För svenska investerare har utdelningar varit bättre att gå på då det knappt sker några återköp av aktier på svenska börsen (se backtest nedan). Bolag som delar ut sina förtjänster sätter sina investerare i första rummet och undviker att använda pengarna till mindre effektiva investeringar. På så sätt får man ett stadigt kassaflöde i portföljen och högre avkastning. Genom att sedan välja ut de aktier som har bäst sammansatt momentum fås aktier som gillas av marknaden och utvecklas positivt utöver att de delar ut mest.

5.3 Trendande kvalitet

Ett av de mest populära måtten att mäta kvalitet för ett bolag är att utgå från avkastning på eget kapital. Avkastningen på det egna kapitalet är det som driver avkastningen i bolaget och lönsamheten i verksamheten. Bolagen med högst avkastning på eget kapital är de mest lönsamma och växande bolagen på börsen. Detta är ett vanligt mått för investerare för att hitta lönsamma bolag och har visat sig fungera bra historiskt. Dessutom genom att också köpa bolag som har positivt momentum och bra trend innebär det att man köper bolag av bra kvalitet som gillas av marknaden. Detta har visat sig vara en av de bästa strategierna för att hitta lönsamma tillväxtbolag.

5.4 Sammansatt momentum

Utöver värde, utdelningar och kvalitativa bolag har man kunnat slå börsen genom att enbart investera efter prisuppgång/momentum. Prisuppgång och trend reflekterar oftast förbättrade omständigheter i den underliggande verksamheten. När man investerar efter momentum vill man gärna ha jämn uppgång i priset, varpå vi har tagit fram ett sammansatt mått på momentum. Det mäter uppgång på 3, 6 och 12 månaders sikt och tar ett snitt av dessa. Då momentum är negativt korrelerat till värde är denna strategi bra att kombinera med de andra strategierna. Men det är också viktigt att notera att en ren momentum-strategi är mer volatil än de andra strategierna och bör uppdateras oftare, helst varje kvartal.

5.5 Test på Stockholmsbörsen

All data använd i dessa tester är från Börsdata, en av Sveriges mest kompletta aktiedatabaser. Datan som ligger till grund till studien är aktier på Stockholmsbörsen under perioden 2000-2016, med årsrapporter från 2000-2016 och aktiekurser under samma period. Datan lider av survivalship bias då bolag som gått i konkurs eller avnoteras inte finns med vilket drar upp avkastningen något. Första årsredovisningen är från år 2000 vilket gör att portföljen formas år 2001. Positioner uppdateras varje kvartal i slutet av februari, maj, augusti och november och alla utdelningar antas delas ut i april. Testperiod är 2001-01-01 – 2016-12-31. För att undvika aktier med låg likviditet används en gräns på ett börsvärde av 500 miljoner kronor. Det finns totalt 70 bolag i Börsdatas databas med ett börsvärde över 500 miljoner år 2001 och 215 bolag vid år 2016.

Vi testar först avkastningen för alla aktier över 500 miljoner, enskilda nyckeltal och sammansatt värde. Portföljerna för de enskilda nyckeltalen och sammansatt värde är de topp 20 billigaste aktierna efter de olika nyckeltalen vid ombalanseringen utifrån föregående års rapport. Avkastningen är följande:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Man ser tydligt att genom att det har varit klart bättre att investera i de billigaste aktierna efter olika nyckeltal än i breda index. Flera sticker ut som att vara extra bra, bland annat avkastning på eget kapital (ROE), pris mot fritt kassaflöde (P/FCF) och sammansatt värde ligger strax över snittet av de olika nyckeltalen.

Vi testar nu Börslabbets strategier på samma data. De trendande strategierna tar topp 40 bolagen efter sitt första kriterie, därefter väljs topp 20 bolagen ut efter sammansatt momentum. Utifrån detta fås följande avkastning:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Sista raden indikerar resultatet om man investerar likaviktat i de fyra strategierna och har gett en avkastning på 23,6 % per år. Om vi också skulle välja att koncentrera strategierna ännu mer och går från topp 20 till topp 10 kan vi få ännu högre avkastning. Dessutom är de nyckeltal som använts i testet inte passande för finansiella bolag så som investmentbolag, fastighetsbolag och banker. Om vi exkluderar dessa bolag och tar topp 10 i varje strategi ökar den totala avkastningen till följande där vi också inkluderar intressanta mått som Sharpe-kvot, Sortino-kvot och maximal nedgång:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Grafisk utveckling för de olika strategierna:

(Utveckling utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

(Utveckling utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

(Utveckling utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

En portfölj med Börslabbets strategier har gett en hypotetisk avkastning på i 28,1 % per år. Det innebär att 100 000 kr investerat år 2001 har blivit 5 250 000 kr i slutet av år 2016. Den som skulle varit investerad i dessa strategier skulle inte fått lika hög avkastning då man måste dra av för kostnader som spread och courtage. Dessutom har testet inte tagit hänsyn till avnoterade aktier och bolag som gått i konkurs. En realiserad avkastning skulle då uppskattningsvis hamna på ca 3-4 procentenheter lägre, alltså ca 25 % per år. Oavsett hade det gett hela ca 17 % högre avkastning än om man varit investerad i index och man hade slagit alla Sverigefonder med hästlängder.

6. Går det att göra bättre?

Många som investerar vill oftast hitta ett bättre sätt att göra det på och accepterar inte enkla lösningar. Vi här på Börslabbet är inte annorlunda och har testat flera olika varianter. Det har visat sig att trots flera försök att förbättra de enkla strategierna är det svårt att öka avkastningen och många gånger kan den snarare minska. Nedan visas avkastningen för andra strategier vi testat. Magic formula är den populäraste och har genomgående studerats på de nordiska marknaderna tidigare med liknande resultat.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

En annan aspekt är att många vill vara aktiva och tror att man kan välja ut de bästa aktierna i strategierna och undvika de dåliga. Detta har testats av skaparen av Magic formula-strategin, Joel Greenblatt, som också är en av de bästa värdeinvesterarna genom tiderna. Han testade om vanliga sparare kunde slå Magic formula och det visade sig att de flesta underpresterade både screenern och index.

Om man nu ändå vill vara aktiv kan ändå insikterna från dessa strategier ge en bra grund i sin aktiva förvaltning. De aktieinvesterare som lyckats bäst på marknaden har främst gått på att köpa billiga bolag av bra kvalitet. Warren Buffett är känd för att köpa billiga bolag med hög avkastning på eget kapital. Joel Greenblatt köpte bolag som värderades lågt i förhållande till intjäning genom EV/EBIT och Benjamin Graham skapade regler som att köpa stabila bolag med låg värdering mot vinst och eget kapital.

7. Se upp för känslor

För att slå börsen måste man vara annorlunda än övriga börsen. Det är den grundläggande principen med Börslabbets strategier. Däremot innebär det också att man kommer underprestera index emellanåt. Det hände bland annat under IT-bubblan där IT-bolag och Ericsson drev börsen till enormt höga värderingar. Både IT-bubblan och finanskrisen var svåra perioder för värdeinvesterare då man i den första perioden underpresterade grovt och i den andra perioden såg börsen krascha rejält.  Därför måste man vara förberedd att sådana perioder kan komma och testa ens tålamod.

Det viktigaste för en investerare är att hålla känslorna i styr och inte bli allt för engagerad i börsen. Vi har också en tendens av att behöva göra något när det går dåligt i en strategi. Strategier kan underprestera enskilda år och kan underprestera i över 3 år emellanåt (se en utökning av denna studie där den relativa avkastningen undersöks i detalj). Därmed måste man investera med övertygelse när man investerar i dessa typer av strategier. Som på samma sätt som med börsen i övrigt måste man hålla känslorna i styr. Strategierna i testet gick ner med -50 % under finanskrisen när börsen kraschade. Ett stort fokus med Börslabbet är att hjälpa investerare med att undvika att göra förhastade beslut.

8. Utförande

Sist men inte minst kommer det till själva utförandet. Det enklaste sättet är att starta ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring hos en mäklare och investera i de aktier som strategierna visar. Man kan välja antingen en strategi eller flera. Det viktigaste är att strategier man tror på och behåller i både uppgång och nedgång. Huvudsaken är att vara långsiktig och investera med övertygelse.

För att sätta ihop sin portfölj kan man välja att investera antingen i alla aktier på en gång eller köpa kvartals- eller månadsvis. Här på Börslabbet har vi portföljer som uppdateras kvartalsvis och som är enkla att följa (se backtest på Börslabbets kvartalsportfölj). I tester har bäst riskjusterad avkastning fåtts om man haft runt 5-10 aktier i sin portfölj. Vid 10 aktier har man också tillräckligt hög diversifiering för att inte vara för beroende av en aktie. Vanligtvis rekommenderas däremot 20-30 aktier totalt, antingen i en strategi eller i form av en kombination av flera strategier med 5-10 aktier i varje.

9. Summering

I denna artikel har vi presenterat Börslabbets investeringsfilosofi, våra strategier och vad som fungerar på Stockholmsbörsen. Vår filosofi är att investera med systematiskt på börsen och i det som visat sig fungera bra historiskt. Genom enkla strategier kan man därmed slå de flesta fonder och aktiva förvaltare utan att behöva spendera mycket tid och energi på sin eget sparande. Vi har tagit fram strategier till alla sorters investerare; värdeinvesterare, utdelningsinvesterare, momentuminvesterare och investerare som gillar lönsamma bolag. Alla dessa strategier har visat sig ge bra avkastning över tid och man kan välja att investera efter den strategi som passar en själv. Det viktigaste med att investera i enkla strategier är att investera långsiktigt och med övertygelse.

10. Läs mer

Nedan är en sammanställning av den uppsjö av information som finns om systematiskt aktieinvesterande efter enkla strategier. För den som tänker investera på sikt är det bra att vara införstådd i dessa strategier och varför de fungerar.

Bloggar:

Böcker:

  • What Works On Wall Street, James O’Shaughnessy
  • Millenial Money, Patrick O’Shaughnessy
  • The Little Book That Beats The Market, Joel Greenblatt
  • Quantitative Value, Wesley Gray och Tobias Carlisle
  • Quantitative Momentum, Wesley Gray och Jack Vogel
  • Deep Value, Tobias Carlisle
  • Acquirer’s Multiple, Tobias Carlisle
  • Value Investing, James Montier