Daniel Kahneman – Investerarens psykologi

Henning HammarBörspsykologi

Daniel Kahneman som bland annat skrivit den populära boken “Tänka, snabbt och långsamt” har också gjort en del relaterat till investeringar och investeringspsykologi. Han gav ett keynote på Amundis investeringskonferens gällande Investeraren psykologi med en del intressanta kommentarer som kan vara vettiga att tänka på som investerare. Jag tänkte här i inlägget lyfta fram de viktigaste.

En idés kostnad

Det är svårt att vara passiv, speciellt som investerare och ofta kläcker man en ny idé som man agerar på. Ett bra exempel är att man anser att en aktie är mer köpvärd än en annan man redan har, så man gör ett byte. Kahneman lyfter fram en studie utifrån köp och säljdata som har visat att varje sådan idé kostar individuella investerare 3,4 % i snitt, då de aktier som säljs underpresterar de som köps. Alltså tenderar vi att göra dåliga beslut utifrån nya idéer som utgår från mer kortsiktigt data. Kvinnor lyckas bättre med detta, inte för att de har bättre idéer, utan för att de inte agerar på sina idéer lika ofta. Det man ska ta med sig är att det är bättre att vara mer passiv och inte ändra i portföljen för ofta.

Självsäkerhet och expertis

Självsäkerhet och expertis kan gå hand i hand men har fundamentala skillnader. Speciellt kan självsäkerhet finnas utan expertis. En bra beskrivning från texten är följande:

“Confidence is primarily a feeling, and it is the feeling of coherence of the story that you are telling yourself. If the story that you are telling yourself makes sense, and makes subjective sense, then you feel confident. It has very little to do with the quality of the information on which the story is based.”

I relation med expertis är detta något helt annat. Expertis är något intränat där man successivt lärt sig av sina misstag med hård träning och bra feedback. Som Kahneman skriver är just detta svårt när det kommer till investeringar då feedbacken från aktiemarknaden är slumpmässig. Han menar att det är därmed högst tvivelaktigt att det går att utveckla expertis i att välja enskilda aktier.

Det man får ta med sig är om de investeringsbeslut du gör är baserad på vettig information och expertis eller om det är bara byggt på något du intalat dig själv för att vara trygg i ditt beslut.

Inramning

Det vi ofta har svårt med är att inte se skogen för alla träden när det kommer till investeringar. Exempelvis blir man för fokuserad på sina enskilda aktier, tänker på den köpkurs man gett för en aktie och inte ser helheten för portföljen. Det gäller också när det kommer till vinster och förluster till skillnad mot att se sin förmögenhet och framtida avkastning. Istället för att fokusera på att bygga sin förmögenhet på lång sikt tenderar man att fokusera på enskilda vinster och förluster. Denna tendens finns också när det gäller olika portföljdelar och under enskilda perioder. En bra lärdom av detta är att se helheten och ignorera titta på detaljer och inse att för att lyckas över tid med att investera kommer man se enskilda förluster.

Lärdomar att ta med sig

För att summera Kahnemans idéer tänkte jag lista en några lärdomar att ta med sig:

  • Undvik vara för aktiv och motverka din känsla att ändra något.
  • Gör dina beslut baserad på vettig information och expertis istället för något du intalat dig själv.
  • Se helheten, fokusera inte på enskilda aktier och år utan se din portfölj som en del av en långsiktig förmögenhet som du bygger över tid.
  • Kolla din portfölj mer sällan för att inte utsätta dig själv för behovet att vilja ändra något.
  • Var medveten om din egen förlustaversion. Vi tenderar att rygga tillbaka för förluster och inte ta satsningar som gynnar oss i längden.