Svar tillRisk Premia Harvesting Through Dual Momentum

Henning Hammar

Hej!
Intressant. Menar du i så fall en modul bestående av krediter, REITs och stress utöver Equity global momentum? Har inte kollat på de specifika delarna men tidigare gjort lite tester på att skapa ett säkrare sparande som att alternera mellan guld och obligationer. Krediter och REITs är tyvärr svårt här i Sverige då 1) marknaden är liten och 2) det inte finns bra instrument att handla. Finns inga direkt indexprodukter kopplade till krediter, \”high yield\”, REITs och liknande som i USA. Du får gärna utveckla vad du tänkt på med de individuella modulerna.