Integritetspolicy

1. Allmänt

Genom att använda Börslabbets tjänster kommer vi att få del av dina personuppgifter. Denna policy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur de används, dina rättigheter och vart du kan vända dig. Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi gör allt för att skydda dem på bästa sätt samt att minimera användningen av dessa.

Genom att använda tjänsten godkänner du denna policy. Notera att för att använda tjänsten måste du vara minst 18 år. Börslabbet AB, org. nr 559098-5379, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anges i denna policy och för kontakt se informationen längst ner på denna sida.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

Vi samlar endast in personuppgifter om dig som gör att vi kan ta betalt, leverera den avtalade tjänsten och leverera information till dig via hemsidan eller vårt nyhetsbrev. Information samlas in från dig vid följande tillfällen:

 • När du skapar ett användarkonto och betalar för tjänsten.
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kommenterar på sidan, prenumererar på information eller på annat sätt tar kontakt via sidan eller vår kundtjänst.
 • Genom att besöka sidan samlas information genom kakor.

Den information som samlas in via Börslabbet är för- och efternamn, användarnamn och e-post. Utöver detta kan IP adress och kakor användas vid spårning av kampanjer och erbjudanden samt för användardata för förbättring av tjänsten. Genom att genomföra någon av ovanstående handlingar bekräftar du denna integritetspolicy.

Börslabbet hanterar inga finansiella uppgifter för betalning av tjänsten utan det görs av våra underleverantörer Paypal och Stripe. För att läsa mer om deras hantering av dina kort- och personuppgifter se respektive PayPals integritetspolicy och Stripes integritetspolicy.

3. Hur används dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används till att:

 • Förmedla den avtalade tjänsten.
 • Säkerhetsställa betalning av tjänsten och för bokföringsmässiga ändamål.
 • Återkoppling och feedback för att göra tjänsten bättre.
 • Förmedla information och marknadsföring gällande våra tjänster till medlemmar och prenumeranter av Börslabbets nyhetsbrev.
 • Att förmedla information om du kommenterat på sidan eller prenumererar på kommentarer.

Vi sparar inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att du ska kunna använda denna tjänst och för legala och bokföringsmässiga ändamål. Den rättsliga grunden ligger i att vi ska kunna leverera avtalad tjänst, berättigat intresse för vidareutveckling av tjänsten och direktmarknadsföring.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med de tjänster du avtalat och i legitima och viktiga syften, såsom uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vid avslutande av medlemskap och inaktivitet på kontot behåller vi efter en viss tid endast den information som vi enligt lag är skyldiga att bevara för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter. Den bevaras under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning.

För de informationstjänster som finns via sidan, så som prenumerationer, kommentarer och nyhetsbrev, används personlig information som e-post och namn för förmedling. Du kan när som helst avbryta prenumerationen om du inte vill ta emot mer information. Det går att göra längst ner i varje nyhetsbrev, på denna sida för kommentarer eller genom att ta kontakt med oss på Börslabbet.

När du kommenterar eller diskuterar något på sidan visas antingen det användarnamn eller det pseudonym du valt att använda. Beroende på vad du valt kan de innehålla personliga uppgifter.Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Du har alltid rätten att ta bort en kommentar från sidan och behöver du hjälp är det bara att kontakta oss på Börslabbet. Börslabbet förbehåller sig också rätten att ta bort en kommentar om den ses som kränkande, delger personuppgifter eller på annat sätt ses olämplig på sidan.

Om du vill ta bort några av dina personuppgifter som är sparade hos Börslabbet är det bara att kontakta oss. Längst ner på sidan hittar du våra kontaktuppgifter.

4. Skydd av dina personuppgifter

Börslabbet vidtar de åtgärder som gör att dina personuppgifter förvaras på ett säkert sätt. Vi använder också endast oss av underleverantörer som har en hög nivå av säkerhet. Kommunikation på sidan sker via SSL-säkrad och krypterad kommunikation och all överföring av information till våra betalningsförmedlare PayPal och Stripe sker via säkra kanaler.

5. Dina rättigheter

Följande är dina rättigheter gällande de personuppgifter som finns sparade hos Börslabbet:

 • Rätt till åtkomst. Du har rätten att kostnadsfritt få ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år genom att göra en ansökan om registerutdrag. En sådan ansökan ska göras skriftligen och vara undertecknad av sökanden.
 • Rätt till rättelse. Du har rätten att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt att ta bort. Du har rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter.
 • Rätt att begränsa. Du har rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till invändning. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa uppgifter för användning hos en annan parts tjänst.
 • Rätt till att återkalla samtycke. Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.
 • Rätt att klaga. Du har rätt att lämna in ett klagomål till oss om du anser att vi missbrukat dina personuppgifter och om du fortfarande är missnöjd har du rätt att anmäla ditt klagomål till Datainspektionen som är berörd tillsynsmyndighet.
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande.

För att utöva någon av dina rättigheter är det bara att ta kontakt med oss på Börslabbet genom våra kontaktuppgifter längst ner i detta dokument.

6. Tredje part

Börslabbet behöver ibland använda underleverantörer och samarbetspartners för våra tjänster. Det gäller bland annat för betalningar, behandling av användardata, marknadsföring och liknande tjänster. Bland annat sker alla betalningar på Börslabbet genom antingen PayPal eller Stripe. För att läsa mer om deras hantering av dina kort- och personuppgifter se respektive PayPals integritetspolicy och Stripes integritetspolicy. Nyhetsbrevet skickas ut genom tjänsten Mailchimp och vars integritetspolicy går att läsa här. Genom att använda Börslabbets och våra leverantörers tjänster godkänner du de berörda partnernas integritetspolicy.

Vissa personuppgifter kan komma att överföras till tredje part i ett land utanför EU/EES. I dessa fall ska Börslabbet se till att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande sekretesslagar och att lämpliga åtgärder har upprättats, såsom t.ex. standardklausuler och ramverket Privacy Shield.

Denna integritetspolicy berör endast den information som Börslabbet samlar in och använder för tillhandahållandet av vår tjänst. Andra webbplatser som antingen nås via vår webbplats eller som länkar till denna webbplats har sin egen integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med deras integritetspolicy och även om vi i så stor utsträckning som möjligt försöker säkerhetsställa kvalitén på våra samarbetspartners är vi inte på något sätt ansvariga för innehållet eller de policys som används av dessa.

7. Ändringar i denna policy

Det kan hända att vi uppdaterar eller korrigerar denna integritetspolicy för att återspegla uppdaterade regelverk gällande personuppgifter. Vi ber dig därför att regelbundet granska den senaste versionen av denna policy. Vid omfattande förändringar kan antingen ett meddelande publiceras på Börslabbets hemsida och/eller att du blir kontaktad via e-post.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor, vill ta bort några av dina personuppgifter eller utöva någon annan av dina rättigheter är det bara att kontakta oss. Det kan du göra antingen genom e-post till info@borslabbet.se eller använda nedanstående adressuppgifter.

Bolagets adress:

Börslabbet AB

Hällbygatan 35

752 21 Uppsala

Är du missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter är det bara att kontakta oss. Om du fortsatt är missnöjd har du rätten att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandlingen av personuppgifter.