Investera globalt i en aktieportfölj

Henning HammarBörslabbetportföljen, Strategier, Studier och backtest2 Comments

Ett standardråd inom investeringar är att investera globalt. Genom att sprida sina investeringar över flera olika länder och regioner sprider man också sina risker. Exempelvis utgör Sveriges börsvärde endast 1 % av världens. Då de flesta av oss både bor och jobbar i Sverige kan det motivera att investera en del utomlands så att inte både ens lön och sparande är helt beroende av svenskt näringslivs utveckling.

Jag tänkte i detta inlägg gå igenom lite om vad man kan tänka på när man investerar globalt. Dels om varför man vill göra detta, men också allmänt om praktiska begränsningar gällande detta. Mycket av det jag skriver här i inlägget ligger också till grund om varför Börslabbet erbjuder strategier i de marknader som finns.

USA vs resten av världen

Att det kan vara fördelaktigt att investera utomlands och diversifiera över flera olika marknader märks inte minst i avkastningen för den amerikanska börsen relativt den svenska och de europeiska senaste 8 åren. Grafen nedan visar avkastningen i dollar för ETF:er som investerar i USA (VOO), världen utanför USA (VEU), Europa (VGK) och Sverige (EWD). Som syns har USA slagit resten av världen och vi har i Sverige haft en utveckling likt resten av världen och Europa. Så om vi ser till senaste 8 åren har det helt klart varit gynnsamt att investera i USA.

Utveckling senaste 8 åren för USA (VOO), världen utanför USA (VEU), Europa (VGK) och Sverige (EWD).

Drygt halva världens börsvärde utgörs av den amerikanska börsen och kollar vi över längre tid för USA jämfört med resten av världen och Europa ser vi ett allmänt cyklist mönster. Nedan visas avkastningen för MSCI World ex USA och MSCI Europe delat med MSCI USA sedan 1969. Som syns har avkastningen gått i perioder, där det varit fördelaktigt att investera i det ena emellanåt. Den stora peaken i slutet på 80-talet för världen ex USA beror på bubblan i japanska aktier (och som ledde till den stora nedgången på 90-talet). Vi ser nu att vi haft en långvarig period av högre avkastning i USA mot resten av världen sedan 2008.

Världen ex USA och Europa mot USA sedan 1969

De senaste 10 årens utveckling har gjort att USA är klart högre värderat än resten av världen där dagens värdering ligger på CAPE 30,6 och P/B 3,4 för USA mot CAPE 19,2 och P/B 1,8 för Europa. Research Affiliates gör regelbundet en bra sammanställning för förväntad avkastning för världens olika marknader och tillgångsslag och där visar det nu att världens börser exklusive USA har en förväntad realavkastning på 5,4 % och USA har en förväntad realavkastning på 0,5 % kommande tio år.

Denna cykliska prestation mellan USA mot resten av världen utnyttjas i trendföljande strategier som Global trendföljning och Dual Momentum genom att ligga exponerad mot det index som går bäst för tillfället. Det går också att använda i sitt eget aktiesparande genom att jämna ut svängningarna genom att vara exponerad mot både USA och resten av världen och genom att justera sin fördelning mot den del av världen som ser mer attraktiv för tillfället. Det är värt att notera att trenden kan pågå länge och dagens situation ser inte så mycket annorlunda ut än under 2015 (varefter USA fortsatt överprestera Europa och resten av världen). Oavsett är det bra över tid att både vara exponerad mot USA och marknader utanför USA.

Att investera i USA har både blivit mycket lättare och billigare än tidigare. Där finns det också tillgång till bra information, data och kvantitativa strategier är genomgående testade där. Det som talar emot USA är i dagsläget en hög värdering och en dyr dollar. Trots detta kan värdefaktorns billighet tala för kvantitativa strategier och motivera en exponering mot den amerikanska börsen samt att den amerikanska börsen kan fortsatt gå klart bättre än resten av världen.

Världen utanför USA

När det kommer till att investera i världen utanför USA blir det däremot svårare. Att investera utanför Europa och USA är både dyrt och svårt för tillfället. Men som visas i grafen ovan över den cykliska prestationen har Europa och USA upplevt samma cykliska prestation som resten av världen. Men förutom för Norden har vi ännu inte sett många bra alternativ till att investera i resten av Europa. Nätmäklarna har gjort prissänkningar på senare tid för Europeiska börser men det saknas många småbolag i deras onlineutbud. Ett alternativ är DeGiro som prispressat på flera fronter, men de saknar kapitalförsäkring som är att föredra vid investering utomlands.

Då kvarstår frågan hur bra Norden är som komplement till en investering i USA. De nordiska länderna har majoriteten av sin export och handel med Europa (ca 70-80 %) och borde därmed korrelera bra med Europa. Detta är också fallet och nedan visas avkastningen för MSCI Nordic delat med MSCI Europa sedan 1995 då Sverige och Finland gick med i EU. Förutom IT-bubblan har avkastningen varit ganska lik och där de nordiska börserna gett något högre avkastning över tid.

Norden mot Europa sedan 1995

Kollar vi utvecklingen från januari 2011 tills idag har vi haft nästan exakt samma avkastning som grafen nedan visar (avkastning i dollar). Alltså har en exponering mot Norden varit i stort sett en exponering mot Europa. Som vi såg i grafen överst på sidan har också den svenska börsen utvecklat sig likvärdigt som Europa sedan 2011.

Norden mot Europa sedan 2011

Helt enkelt kan man utnyttja samma cykliska avkastning mellan USA och Europa genom att investera i USA och Norden/Sverige. Utöver det är det också enkelt att få insikt i de företag som man investerar i då vi har ganska lik företagskultur i Sverige och Norden.

Sammanfattning

Att få till en ren global diversifiering där man investerar i alla länder världen är svårt och dyrt i dagsläget som småsparare. Däremot som vi sett här i inlägget kan man få en bra global diversifiering genom att kombinera att investera här i Norden och i USA. Då prestationen går cykliskt mellan dessa marknader och vi nu haft 10 år av bra avkastning i USA talar det för att investera mer på hemmaplan. Givetvis behöver man inte heller satsa på vilken marknad som kommer gå bäst, utan man kan göra det enkelt för sig och likavikta mellan de två.

2 Comments on “Investera globalt i en aktieportfölj”

  1. Hur stor skillnad har det egentligen varit (över en hel börscykel) mellan att investera i en svensk portfölj enligt kvartalsportföljen (top 5, 4 strategier, ombalansering kvartalsvis) mot en nordisk portfölj med de 3 trendande strategierna och (top 10 i varje?), årsvis ombalansering?

    Dvs hur mycket kan man vinna på att köra båda?

    1. Hej! Skulle nog säga att den stora fördelen är att få ett mer diversifierat sparande och jämnare avkastning. Över tid och historiskt har fortfarande en koncentrerad kvartalsportfölj gett klart bättre avkastning än en mer diversifierad sådan som investerar årsvis i topp 10 i de trendande strategierna (ungefär 9 % bättre per år som du kan se här: https://borslabbet.se/hur-manga-aktier-hur-ofta-och-nar-ska-man-balansera-om-portfoljen/). Men det är utifrån vad som skett senaste 20 åren och behöver ju inte vara bästa implementeringen kommande 20 år. Därför kan det vara bra att satsa på flera kort och flera implementeringar på samma sätt som det kan vara bra att investera i flera olika marknader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *