Genom Börslabbet kan du investera systematiskt på börsen i systematiska aktiestrategier. Läs nedan om hur du enkelt kommer igång.


Vad är en systematisk aktiestrategi?

En systematisk aktiestrategi är att följa beprövade investeringsregler i sitt aktiesparande. Exempelvis genom att köpa börsens billigaste aktier varje år.

1. Välj strategier


Välj de aktiestrategier du vill spara i. Vi på Börslabbet har genom år av efterforskning tagit fram flera olika strategier som fungerat på Stockholmsbörsen och är baserade på principer som investerare har använt i över hundra år.

Placeholder
Placeholder
(AVKASTNING UTIFRÅN BACKTEST PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN. HISTORISK AVKASTNING SKA INTE SES SOM GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING OCH FINANSIELLA TILLGÅNGAR KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE. DET FINNS EN RISK ATT DU INTE FÅR TILLBAKA DE PENGAR DU INVESTERAR.)


Läs om våra strategier

2. Välj antal aktier


När du valt dina strategier är det dags att välja hur många aktier du ska ha i din portfölj. För att få en tillräckligt diversifierad portfölj är 20-30 aktier bra. Detta kan antingen vara i en strategi eller utspritt med 5-10 aktier i olika strategier.

3. Investera systematiskt


Investera månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Börja enkelt genom att investera allt på en gång eller dela upp inköpet under året med månadsvisa inköp. Följ våra portföljer eller investera på egen hand, beroende på vad som passar din situation. Börslabbets portföljer väljer enkelt topp 5 aktier i Börslabbets strategier och balanseras om kvartalsvis.

Om du vill läsa mer om hur du skapar en Börslabbetportfölj läs denna guide!

4. Följ upp


Efter ett kvartal eller ett år är det dags att följa upp och byta ut innehaven mot nya aktier enligt strategierna. Det är också viktigt att inte låta känslorna styra och vara långsiktig i sitt sparande. Följ vårt månadsvisa marknadsbrev för att vara uppdaterad om vad som händer på marknaden och ha blicken på målet. 

5. Lev livet


Det stora syftet med Börslabbet är att tillhandahålla ett problemfritt sparande som kräver minimalt med tid. När du investerat i dina aktier arbetar dessa åt dig och du kan njuta av livet.