Sammanfattning och mer läsning

Henning Hammar

Nu har vi kommit till slutet av Grundkursen i diversifierade portföljer. Fokus i denna kurs har varit att ge idéer och uppslag för hur du kan skapa en diversifierad portfölj som minskar risken och gör att du framgångsrikt kan investera … Read More

Skapa dig en helhetsöversikt

Henning Hammar

Nu närmar vi oss slutet av denna kurs och som avslutande del kommer du själv få i uppdrag att skapa dig en helhetsöversikt av ditt sparande. Ta ett papper, word-document eller excel-ark och skriv ner dina tillgångar. Vad har du … Read More

Investera i guld

Henning Hammar

Som vi sett hittills i denna kurs har guld kombinerat med aktier och räntor visat sig vara bra för diversifierande syfte, vilket resulterat i en jämnare avkastning för portföljen över tid. Även små kvantiteter guld kan ge en effekt i … Read More

Börslabbets portföljstrategier

Henning Hammar

Hittills i kursen har vi gått igenom grunddelarna i en diversifierad portfölj och sett olika exempel på hur man kan bygga upp en diversifierad portfölj, bland annat min egna portfölj Investerarfysiker-portföljen och den permanenta portföljen. Vi kommer att ta det … Read More

Backtest av Permanenta portföljen och Golden butterfly

Henning Hammar

I föregående avsnitt gick vi igenom Permanenta portföljen och Golden butterfly. Nu i detta avsnitt gör vi ett backtest på hur bra dessa portföljer har presterat här i Sverige under åren 1970-2017. Båda portföljerna är bra sätt för att få … Read More

Permanenta portföljen och Golden butterfly

Henning Hammar

Permanenta portföljen och Golden butterfly är två riktigt defensiva portföljer för den sparare som inte vill se för stora förluster men ändå ha en bra avkastning på sitt kapital. De passar bra exempelvis för de som vill ha en köp-och-behåll … Read More

Sammanfattning och mer läsning

Henning Hammar

Nu har vi kommit till slutet av Grundkursen i trendföljning. I denna kurs har vi gått igenom allt från grunderna i trendföljning till hur man kan hedga sin portfölj och implementera trendföljande strategier i sitt sparande. Trendföljning fungerar både som … Read More

Dual momentum

Henning Hammar

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom Dual momentum. Dual momentum innebär att man utnyttjar momentum-effekten för två marknader och använder två sorters momentum. De olika sorters momentum man utnyttjar är absolut och relativ momentum och vi kommer att … Read More

Global trendföljning

Henning Hammar

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom global trendföljning. Vi går igenom hur man kan implementera denna strategi och hur denna strategi har fungerat historiskt. Global trendföljning innebär att man följer trenden på världens aktiemarknader via olika indexfonder och … Read More

Sammanfattning av Grundkurs i Börsdata

Henning Hammar

Grattis till att du har tagit dig igenom Grundkursen i Börsdata. Du har lärt dig grunderna till ett av de bästa verktygen som finns i Sverige för att behandla data för olika aktiebolag. Verktyget har en hel del finesser och … Read More

Analysera exporterad data i Excel

Henning Hammar

I föregående avsnitt gick vi igenom hur man kan exportera data från Börsdata på olika sätt. I detta avsnitt kommer vi gå igenom hur man kan analysera och efterbehandla exporterad data i Excel. Vi kommer som i det föregående avsnittet … Read More

Exportera från Börsdata

Henning Hammar

Börsdata har en mängd olika export-funktioner beroende på vad man vill exportera. Dels är det export med data från enskilda bolag, både kurshistorik och underliggande fundamental data. Dels är det också data för bolag i hela Börsdatas databas som man … Read More

Olika alternativ för att hedga portföljen

Henning Hammar

Tidigare i denna kurs har vi gått igenom hur man kan investera efter trendföljning och utifrån det avgöra sin exponering mot börsen. Fokus är oftast att man är investerad i rena indexfonder och justerar risken mot detta. Däremot kan det vara så … Read More

Backtest av glidande medelvärden och absolut momentum

Henning Hammar

I detta kursavsnitt kommer vi gå igenom hur glidande medelvärden och absolut momentum presterat sedan år 1901 på Stockholmsbörsen. Detta för att visa att det är något som fungerat över längre tid och varit effektivt för att undvika stora förluster. … Read More

Kombinera trendföljning med en kvantitativ portfölj

Henning Hammar

Om man investerar i en kvantitativ strategier som de här på Börslabbet kan man vilja kombinera det med trendföljning på ett eller annat sätt. Detta för att få ner risken eller för att diversifiera. I detta kursavsnitt kommer vi gå … Read More

Strategier i Börsdata

Henning Hammar

Börsdata har en vid uppsättning av olika färdiga strategier. De passar bra för den som är intresserad av att investera efter dessa eller att använda dem för att screena fram bra aktier. Börsdatas strategier är mycket lika de här på … Read More

Trendföljning med Börslabbet

Henning Hammar

Trendföljning går enkelt att utföra här på Börslabbet med våra Trendverktyg. Dessa är förinställda för att man enkelt ska kunna se trenden på olika aktiemarknader i dagsläget. För mer info om hur du kan mäta trenden se föregående avsnitt om … Read More

Teknisk analys med Börsdata

Henning Hammar

För den som vill göra teknisk analys har Börsdata ett bra verktyg från TradingView. I detta avsnitt kommer vi gå igenom detta verktyg i mer detalj. Verktyget finns också under sidan Trendverktyg här på Börslabbet, vilket gör att mycket av det … Read More

Introduktion till Börsdatas screener

Henning Hammar

Detta avsnitt kommer att gå igenom Börsdatas screener. Börsdatas screener är ett bra verktyg för att ta fram intressanta köpkandidater och har en mängd olika funktioner. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom en del av dessa så att … Read More

DCF och andra värderingsfunktioner

Henning Hammar

Detta kursavsnitt kommer att gå igenom hur man använda verktygen DCF och andra värderingsfunktioner för att analysera enskilda bolag på Börsdata. Det är en fortsättning på avsnittet om ”Bolagsöversikten”, där man kan få en allmän bild över relevanta nyckeltal för enskilda … Read More