Dual momentum

Henning Hammar

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom Dual momentum. Dual momentum innebär att man utnyttjar momentum-effekten för två marknader och använder två sorters momentum. De olika sorters momentum man utnyttjar är absolut och relativ momentum och vi kommer att ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.