Ombalansering

Inteliman asked 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

3 Answers
Henning Hammar Personal answered 2 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

itisasitis replied 2 år ago

Är det extra courtage likaviktning medför medräknat i totala utvecklingen? Exakt likaviktning triggar ju fem extra affärer (köp eller sälj beroende på utveckling).

itisasitis replied 2 år ago

Oj, nu tänkte jag fel, inte nödvändigtvis fem extra affärer (inte nödvändigtvis hälften som byts ut).

Henning Hammar Personal replied 2 år ago

Hej! Om du syftar på om det är medräknat i detta backtest på den svenska portföljen: https://borslabbet.se/backtest-av-borslabbets-svenska-portfolj/ så räknas courtaget där som att allt byts ut och köps in igen. Alltså mer courtage än vad det egentligen kommer bli (eftersom man oftast inte säljer det innehav man kommer behålla). Men likaviktning kommer ändå inte innebära så mycket högre courtage om man kommer över minsta courtage position i den position man kommer minska. Ex vid mini-courtage så blir ju det vid ca 400 kr. Är det under 400 kr kan man ju skippa för att inte handla för mycket i onödan (om det inte utgör för stor del av sin position).

David Schain answered 7 månader ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

Henning Hammar Personal replied 7 månader ago

Hej,

Ja, det stämmer och gjorde det av ren enkelhet. Var enklare att räkna ut avkastningen för varje aktie och sen likavikta avkastningen när jag programmerade testet. Men som påpekat blir det ju inte så man handlar och som du säger borde det motverka momentum. Gjorde en uppdatering av testet förra året för att undersöka saken och visade sig ge 0,7 % högre avkastning med årlig vs månadsvis likaviktning av aktierna. Alltså fungerar momentum bra mellan ombalanseringstillfällena. Men om man kör kvartalsvis ombalansering var det knappt någon skillnad (som i Börslabbets studie).

Huvudanledningen till att jag gjorde testet var för att undersöka hur man ska investera nyinsättningar i portföljen mellan ombalanseringarna. Anledningen var för att avkastningen i den nordiska portföljen här på Börslabbet skiljde sig ganska mycket mot en “pappershandlad” portfölj och märkte att det berodde på att jag likaviktat investerat stora belopp under året. Alltså är det också bättre att procentuellt öka i alla innehav mellan ombalanseringar för att inte ändra viktningen.

Ja, bra fråga om trend och momentum. Är inte så konsekvent med hur jag använder det för jag ser det som dig som samma underliggande faktor (momentum). Men det finns många som delar upp det där trend är exempelvis MA200 och momentum är 1-årsavkastning. Alltså trenden beror mer på “formen” på avkastning än momentum. Vissa ser trenden som bruten om något gått upp mycket och sen fallit, även om momentum är klart positivt. Själv tycker jag momentum är det viktigaste, men då mycket av mitt arbete är att få andra att förstå strategierna använder jag båda uttrycken. Pratar mer om trend när det kommer till börsen och tillgångar och mer om momentum när det kommer till aktier. Mest för att det är mer vanligt i de olika sammanhangen. Alltid intressant med ord och innebörden de kan ha.

Guldlock replied 1 månad ago

Bara så att jag förstår rätt… Betyder “öka likaviktat” samma belopp i alla positioner och “öka procentuellt” en ökning som gör att positionen har samma %-andel av totala portföljens belopp som innan nyinsättningen?

Henning Hammar Personal replied 1 månad ago

Ja, det stämmer. Säg att du sätter in efter ett halvår där aktierna gått mellan +- 50 %. Så ökar du lika köper du för lika i alla aktier (säg 1000 kr i varje aktie). Men ökar du procentuellt så blir det 1500 kr i aktien som gått upp med 50 % och 500 kr i aktien som gått ner -50 % så viktningen är densamma som innan insättningen (som du sa).

David Schain answered 7 månader ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.