Sammansatt momentum

Frågor och svarKategori: AktiestrategierSammansatt momentum
HB asked 4 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

HB replied 4 år ago

Ok, tack! Vad säger din backtest om 5 aktier i sammansatt momentum (alternativt fler än 5 mer färre än 10)? Den bolagsspecifika risken blir hög, men vore intressant att höra hur utfallet blev i en sådan superkoncentrerad strategi.

HB replied 4 år ago

Ytterligare en fråga. Är trendande kvalitet en vidareutveckling på magic formula?

Henning Hammar Personal replied 4 år ago

Hej igen! Ja, det blir klart högre på 37,1 % per år. Men som du säger är det på grund av att det blir ganska klart mer koncentrerat och faktorspecifikt. Gick igenom det i detta test där det visat sig klart bäst att ha koncentrerade strategier: https://borslabbet.se/hur-manga-aktier-hur-ofta-och-nar-ska-man-balansera-om-portfoljen/ Men det kommer vara klart mer volatilt. Istället kan man ha flera strategier för att minska koncentrationen.

Det kan man säga, Trendande kvalitet är lite likt Magic formula men med fokus främst på kvalitetsdelen, alltså avkastning på kapital, och mindre fokus på värde.

HB replied 4 år ago

1. Stort tack. Sista frågan. Har du data för årlig avkastning med sammansatt momentum för topp sju aktier? Förstår att slumpen kan avgöra, men vore intressant att höra skillnaden kontra fem aktier i samma strategi?
2. Skulle du påstå att sammansatt momentum är den mest aggressiva strategin du känner till, eller finns det någon ytterligare som man kan titta på?
Mvh

Henning Hammar Personal replied 4 år ago

Hej igen!
1. Kollade på det nu och var 33,4 % per år, alltså mitt emellan 5 och 10 aktier. Mycket i linje med topp 5, 10 och 20 är det koncentrationen som styr.
2. Ja, det skulle jag säga då den ger högst avkastning men också mest volatilitet. Om du vill vara ännu mer aggressiv går det att implementera sammansatt momentum på endast småbolag (0-1500 miljoner SEK i marknadsvärde). Ännu mer volatil och ännu bättre avkastning (40%+ i testerna).

HB replied 4 år ago

Hej!

Stort tack för denna intressant uppgift. Har några följdfrågor.

1. Genomför man strategin helt enkelt genom att gå på listan för sammansatt momentum, ta de fem högsta i rangordningen som har ett börsvärde under 1,5 miljarder och balansera om kvartalsvis?
2. Kan man accelerera ännu mer avkastningen genom att välja de absolut minsta bolagen?
3. Vid implementeringen gäller att man alltid är investerad i stretgin och inte väljer att gå ur marknaden när man förväntar sig nedgångar.
4. En annan fråga avseende ränta på ränta och förhållandet mellan tid och kapital (som uppkommer när jag simulerar avkastning i ränta på ränta verktyg). Är det någon skillnad mellan att få 20 procent i avkastning på 1 år respektive 10 procent i avkastning per år i två år?

Allt gott

Henning Hammar Personal replied 4 år ago

Hej!
1. Ja, det stämmer, eller ta topp 10 eller så vidare beroende på vilken koncentration som man vill ha. Visar liknande mönster som det jag nämnde ovan.
2. Nja, var ganska liknande avkastning om man begränsade sig upp till några miljarder. Kan ju också nämnas att det är främst bolag i storleken 1-2 miljarder som är representerade i Börslabbets screener också. Kan också tilläggas att mindre bolag än det har ganska hög spread (2 %) och kan vara riktigt svåra att handla då de är riktigt illikvida. Därför är bolag under 500 miljoner inte är med här på Börslabbet. Många är också tveksamma till avkastningen när man testar på dessa aktier då det man får fram också ligger långt från vad som är möjligt i och med detta.
3. Ja, det stämmer. Går ju givetvis hedga och liknande, men är som med Börslabbets andra strategier.
4. Ja, helt klart. Säg att en investering ger 10 % per år i fem år eller 50 % (5×10 %) på fem år. Det första fallet ger en avkastning på 1,1*1,1*1,1*1,1*1,1 = 1,61 alltså 61 % medan den senare gett 50 %. Så ränta på ränta ger högre avkastning över tid än summan.

HB replied 4 år ago

Hej.
Sista frågan så att jag hänger med fullt ut :), kan du ge mig den simulerade avkastningen i din backtest för “sammansatt momentum aktier under 1,5 miljarder strategin”.

1. 5 aktier (40 %+ ?)
2. 7 aktier
3. 10 aktier

Stort tack för en bra tjänst.

HB replied 4 år ago

Missade att fråga om definitionen av småbolag. Finns det någon anledning att du dragit gränsen
1 500 MSEK. Hur ska man tänka kring var man drar gränsen i framtiden och hur ska man indexera upp den?

Henning Hammar Personal replied 4 år ago

Hej! De resultaten kommer framöver i ett längre backtest där jag går in på microbolag. Är ganska intressant när man kollar på denna typ av bolag då det är som sagt mycket som gör att resultaten inte blir som man tänkt sig. Det mesta av den extra avkastningen kommer från bolag under 100 miljoner i marknadsvärde och som har spread på 10 % eller mer, alltså bolag som man i stort sett inte kunnat handla.

Jag drog den där då det är Nasdaqs definition på small cap för Stockholmsbörsen. Är igen magisk gräns utan något som justeras över tid. Men passar bra i sammanhanget och var lämpligt att jämföra med.

7 Answers
Henning Hammar Personal answered 4 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

HB answered 4 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

Henning Hammar Personal answered 4 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

HB answered 4 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

HB answered 4 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

Henning Hammar Personal replied 4 år ago

Hej! Ja, det stämmer, ombalansering den 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Det är så Börslabbetportföljen gör och varit bästa resultat efter säsongseffekt.