Strategi mindre listor

Frågor och svarStrategi mindre listor
Peter1507 asked 3 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

1 Answers
Henning Hammar Personal answered 3 år ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

Peter1507 replied 3 år ago

Hej!
I första meningen så skriver du att Trendande tillväxt varit den bättre, antar att du menar tvärom, dvs Trendande kvalité varit den bättre?!

Jag jämför nu bolag mellan Sammansatt ROI + Momentum samt Sammansatt ROI + Vinsttillväxt + Tillväxt + Momentum. Och precis just nu är det 70% överlapp ungefär, så det stämmer bra som du skriver.

Hur beskriver man fundamentalt att Trenande kvalité går bättre på alla listor? Är inte de unika bolag som väljs i trendande tillväxt mer intressanta för marknaden? En ökad tillväxt driver vinster och värdering?

Henning Hammar Personal replied 3 år ago

Hej!

Haha, ja, det var en miss. Menade Trendande kvalitet. Försökte kolla noga att jag inte blandade ihop det men det blev så ändå.

Jaha, trevligt. Då är det ungefär som det historiska överlappet. Det är som sagt ganska likt, man investerar ju i ganska liknande aktier.

Ja, det är en intressant skillnad. Tänker att det har att göra med vad som korrelerar bäst med framtida tillväxt som påverkar. Tycker OSAMs artikel “Factors from scratch” påpekar det bra (https://osam.com/Commentary/factors-from-scratch) där de visar att värde handlar om överreaktion till negativ vinsttillväxt och momentum till överreaktion till positiv. Som de visar där är momentum en bättre tillväxtstrategi än att köpa aktier med höga P/E-tal. På samma sätt kan aktier med hög avkastning på kapital vara bättre tillväxtstrategi än aktier med tidigare hög vinsttillväxt, då den senare kan vara mer “mean reverting” än avkastning på kapital. Exempelvis kan hög vinsttillväxt bero mer på kortsiktig ökning av efterfrågan, men att man är begränsad att investera ytterligare/har låg avkastning på kapital. Den som har hög avkastning på kapital inser att man kan investera ytterligare och väljer göra de besluten vilket ökar vinsten. Som Eolus och EVO som toppar listorna i dagsläget har ju bra avkastning på kapital och varit inne i en sådan trend länge så de kontinuerligt kan utöka sina verksamheter och satsa på att växa. Ett bolag med hög vinsttillväxt kan istället vara ett oljebolag som plötsligt får ökad vinst och hög vinsttillväxt på grund av en vändning i oljepriset, men har begränsad möjlighet att öka sin verksamhet.

Det hela man vill göra med en kvantitativ strategi är att fånga sånt som marknaden underskattar, vilket tydligare kan vara fallet i hög avkastning på kapital än historisk vinsttillväxt. Man får också tänka på att marknaden är framåtblickande i det långa loppet.

Peter1507 replied 2 år ago

Hej Henning!
Otroligt intressant och givande svar! Tack!!!