Frågor och svarKategori: AktiestrategierVärde för medelrank i screeningen?
Guldlock asked 5 månader ago

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.

6 Answers
Henning Hammar Personal answered 5 månader ago

Hej! De får värde (Totalt antal aktier i listan)/2, alltså det värde som skulle ges om alla hade positiva värden. Detta då det fortfarande är totalt så pass många aktier som är med i screenern och blir också rättvist när man jämför nyckeltal (annars skulle det skilja sig åt mellan saknat värde i exempelvis P/E och P/S). Få aktier som saknar värden. 
Saknad direktavkastning får däremot maxrank då saknat värde innebär att de inte delar ut något.

Peter1507 answered 2 månader ago

Hej Dr Henning, 🙂 
I strategin trendande värde så sätts negativa nyckeltal till maxrank. Jag blir dock osäker när en värdestrategi tillåter negativa tal, för det förekommer ju trots allt att dessa bolag kommer upp i toppen ändå. Särskilt negativa P/FCF förekommer flertalet gånger trots att rankningen är max.

Vad händer med backtestet om man istället för att sätta maxrank på negativa nyckeltal så exkluderar man bolaget helt från listan? 

Henning Hammar Personal answered 2 månader ago

Hej! 😀
Bra fråga, det är faktiskt inte något jag kollat eller jämfört. Har ju inte varit ett problem i t.ex. USA där det tidigare testats då ett maxtal skulle vara ekvivalent med att egentligen ta bort den från screenern (då max är några tusen i rank). Kan ju enkelt ses i de amerikanska där ingen har ett negativt tal av de som kommer upp.

Testade det nu och visade sig ge en förbättring. Strategier där man köper enbart utifrån sammansatt värde förbättrades något med 0,3-1,5 % per år om man utgår från topp 5, 10 och 20. I topp 5-10 efter trendande värde förbättrades resultaten med några procentenheter (4 % för topp 5 och 2 % för topp 10), alltså en klar förbättring, däremot för topp 20 var det 1 % sämre. Alltså är det en förbättring i de flesta fall, men är inte helt entydiga resultat. Oavsett en intressant förbättringsidé som är högst relevant här i Sverige då många dyker upp med negativa nyckeltal. Ska kolla på det mer för att kanske implementera det i screenern. Känns också vettigt att undvika de bolag med negativa nyckeltal, även om de inte är så många i dagsläget (6 av 40 i screenern).

Peter1507 answered 2 månader ago

Hej Henning,
Kul att du testade det direkt. Och roligt att det faktiskt blev en förbättring. 🙂
Förvånande att det blev så stor skillnad i Trendande värde topp 5. Stämmer det verkligen med 4% bättre?
En anledning till att topp 20 försämrades med 1% beror nog till största del på att momentum får mindre inverkan. Du sorterar ju först ut topp 40 på nyckeltal, sedan sorteras dessa på momentum. Om flera aktier exkluderas pga negativa nyckeltal trots att de kanske har ett bra momentum försämras strategin ju fler aktier man inkluderar i toppen. 

Å andra sidan borde ju sammansatt värde topp 40 bli bättre om man exkluderar negativa tal, så det talar ju emot min tes ovan. Eller kanske inte, sammansatt värde topp 40 borde också bli sämre. Om man utgår ifrån att en total rankning, inkl negativa tal, är de bästa värdebolagen som kommer i topp så hjälper det inte att exkludera bolag om man tittar på totalen. 

Anledningen till att Trendande värde topp 5 och 10 blir så mycket bättre är nog så enkel att momentum är som starkast i toppen, psykologin att investera i stabila bolag med alla bra värde-tal är stark. 
Oj, det blev mycket tankar här… 

Henning Hammar Personal answered 2 månader ago

Hej! 
Ja, förvånande att det blev en så pass stor skillnad. Såg nu att det var ett problem i testet jag gjorde som gjorde att det missade första året, men inkluderades det var det fortfarande 3 % förbättring för topp 5 och 1,5 % för topp 10. 
 
Svårt att peka exakt på vad problemet kan vara. Både argumentet att momentum är en stark faktor som skulle missgynna topp 20 borde ju gälla topp 5 och topp 10. Men kanske är det just för att momentum fortfarande slår väl ut om man väljer topp 5 och topp 10, medan det inte gör det för topp 20 som är hälften av alla aktier. Det som är enda rena sättet att kolla om sammansatt värde blir bättre med negativa nyckeltal är att kolla på endast sammansatt värde blir bättre, vilket det var i de flesta fall.
 
Men det är lite tvetydiga resultat. Gjorde lite flera tester nu på större bolag, alltså bolag över 5+ miljarder och där var resultaten 1-2 % sämre.Också i fallet om man inkluderar finansiella bolag blir det sämre. Så kan påverka ganska mycket på vilka bolag man kollar på. Oftast när jag kollar regler ser jag att de är uniformt bättre för en mängd olika parametrar, då många enskilda faktorer kan påverka. 

connygus replied 2 månader ago

Väldigt spännande! Ändå 3%. Jag ska definitivt exkludera bolag med negativa nyckeltal i trendande värde.

I testet du gjorde nu, när i processen screenade du bort bolag som har minst ett negativt nyckeltal – redan från början eller efter att topp 40 tagits fram?

Henning Hammar Personal replied 2 månader ago

Redan från början så att topp 40 inte alls hade bolag med negativa nyckeltal.

jensvf replied 2 månader ago

Hej Henning,

Jag kör en protfölj med Trendande värde med små och medelstora bolag (börsvärde 500 MKR – 10 000 MKR, ca 165 bolag idag), köper top 10 av 40 billigaste bolagen.

Vad är din rekomendation, ska jag exkludera bolag med negitativa tal i denna strategi?

I så fall blir det bara ca 65 bolag kvar (om jag även exkluderar bolag utan utdelning).

Blir även väldigt olika bolag som hamnar i top 10. Vid normal ranking utan exkludering blir EV/EBIT snittet på top 10 bolagen ca 10 medan vid exkludering blir EV/EBIT snittet drygt 14.

Även medtoden för exkludering påverkar vilka bolagen som hamnar i top 10. En exkludering innan ranking påbörjas ger andra bolag än om exkludering görs genom att ha kvar bolagen i rankingen men ge ett värde som är så dåligt att det inte kan hamna i top 40.

Henning Hammar Personal replied 2 månader ago

Hej! Som jag skrev ovan är det ganska tvetydiga resultat om det är bättre eller inte. Det ger lite skillnad, men inte i alla fall. Som du skriver så försvinner ganska många bolag om man tar bort alla med negativa nyckeltal, vilket kan påverka det mer än att inte göra det. Notera att jag inte tar bort icke-utdelande bolag, utan de bolagen får fortfarande maxrank.

connygus replied 1 månad ago

Vid närmare eftertanke så är jag inte nu lika säker på om jag ska ta bort bolag med negativa värden. Ungefär hälften av bolagen sorteras bort och därmed blir momentumfaktorn dubbelt så stor eftersom man kör fixed topp40 istället för topp %. Tror det är förklaringen till att det ger 3% mer avkastning.