Summering

Henning Hammar

Som tidigare nämnt har guld fungerat bra som diversifiering i portföljen och kan vara bra om man är orolig för just större nedgång på börs och i räntepapper. Speciellt i ett scenario med en ökande inflation har guld varit en … Read More

Guld hemma eller i valv

Henning Hammar

Det finns alternativ att investera i fysiskt guld, antigen direkt så att man har det hemma eller genom att investera via en aktör som förvarar det i ett valv. LibertySilver är ett exempel på hur man kan köpa guld direkt … Read More

ETF:er

Henning Hammar

Det finns flera ETF:er som investerar i fysiskt guld som de har i bankvalv världen över. De två största i USA har just fysiskt guld i bankvalv (ETF:erna GLD och IAU) men dessa går inte att handla längre i och … Read More

Certifikat

Henning Hammar

Certifikat handlas på börsen och är just i pappersguld i terminer. Ett sådant är certifikatet Guld-S som utges av SEB och har en kostnad på 0,8 % per år. Utöver det tillkommer courtage och spread när man köper och säljer … Read More

Fysiskt guld eller pappersguld

Henning Hammar

När det kommer till guld finns där två alternativ. Ena är att äga fysiskt guld och andra är att äga pappers-guld. Fysiskt guld innebär att man direkt eller indirekt äger verkligt guld i form av tackor eller mynt. Det som … Read More

Summering

Henning Hammar

I detta avsnitt har vi sett några olika uppslag för olika portföljer, både aggressiva och defensiva, som använder de strategier som finns här på Börslabbet. Som syns leder ett diversifierat sparande till både lägre risk till fortfarande hög avkastning mot … Read More

Backtest 2001-2016

Henning Hammar

Testet utfördes under åren 2001-2016 efter de olika fördelningarna ovan och nedan visas resultaten. Som syns minskar den årliga avkastningen beroende på portföljernas aggressivitet, men också minskar den maximala nedgången en hel del. Det hela gör att de mer defensiva … Read More

De olika portföljerna

Henning Hammar

Fyra olika portföljer valdes att testas. Dels en mer aggressiv portfölj som inte investerar alls i räntor eller guld. Därefter kommer tillväxtportföljen, vilken har samma fördelning som Investerarfysikerportföljen. Fokus i denna portfölj är att ha hög tillväxt men utan att ta … Read More

Delar av portföljen

Henning Hammar

För att skapa en väldiversifierad portfölj gäller det att inkludera flera olika tillgångar i portföljen. Historiskt har aktier, räntepapper och guld alla gett diversifierande fördelar i olika portföljer och det finns flera olika portföljer som bygger på detta, bland annat … Read More

Summering

Henning Hammar

Permanenta portföljen och Golden butterfly är båda riktigt trygga portföljer som inte har några större nedgångar och baserar sig helt på passiv förvaltning. Båda går att enkelt implementera genom att köpa indexfonder och endast balansera om årsvis. De har gett … Read More