Momentum

Henning Hammar

Ett annat sätt att beskriva trend är genom momentum. Skillnaden mot trend är att momentum mer handlar om prisuppgång. Desto mer prisuppgång desto mer momentum. Lägre prisuppgång, lägre momentum. Det finns också två momentum-mått, absolut och relativt. Absolut momentum är ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.