Sammanfattning

Henning Hammar

I detta kursavsnitt gick vi igenom hur man enkelt kan analysera data i Excel efter export från Börsdata. Man kan på ett enkelt sätt skapa grafer med 200-dagars glidande medelvärde, analysera utvecklingen av bolags rapportdata och skapa egna strategier och ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.