Strategier i screener

Henning Hammar

En bra funktion för den som vill komma igång med att använda Börsdatas screener är deras färdigbyggda strategier. Där finns det en mängd olika upplägg för att screena efter olika kända strategier. Nedan visas en bild över strategi-vyn när man ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.