Trendande utdelning är Börslabbets strategi för att investera systematiskt i utdelningsbolag. Utdelningsinvestering är en av de mest populära strategierna på börsen och baserar sig på att investera i lönsamma bolag som delar ut större delen av sin vinst. Det har visat sig vara en av de mest lönsamma sätten att investera i bolag eftersom bolagens fokus är att ge tillbaka pengar till sina aktieägare och dessa bolag har gett högre avkastning än börsen.

Om strategin

Trendande utdelning utgår först utifrån att välja ut de bolag på Stockholmsbörsen som har högst direktavkastning. På så sätt får man de bolag som ger tillbaka mest pengar till sina aktieägare. Efter att ha valt ut bolagen utifrån direktavkastning väljs de högst rankade aktierna ut från sammansatt momentum som mäter prisuppgången senaste 3, 6 och 12 månaderna. Momentum används för att undvika bolag som motiveras att ha hög direktavkastning för att de tappar omsättning eller avvecklar en verksamhet. Dessutom fungerar det bra som signal för att få fram aktier som har bra framtidsutsikter.

Inspirationen från strategin kommer från många studier i USA som visat att det varit klart mer lönsamt att investera i bolag som delar ut pengar till sina investerare än att ta in pengar i bolaget (nyemission). Exempelvis har det varit en av de bästa strategierna bland storbolagen i USA och Börslabbet har också kunnat bekräfta det här i Sverige. Bolag som delar ut sina vinster sätter sina investerare i främsta rummet och undviker att använda pengarna till mindre effektiva investeringar. Dessutom krävs det också att bolaget är lönsamt nog för att kunna dela ut sina vinster.

Resultat av backtest

För att se hur bra strategin presterat har vi testat den på Stockholmsbörsen inkl First North under perioden 2001-01-01 till 2021-12-31 (se Börslabbets studie för mer detaljer). Nedan visas resultaten för årsvis och kvartalsvis ombalansering för topp 10 aktier efter strategin. Som syns är avkastningen mer än det dubbla mot index och också på riskjusterad basis (Sharpe och Sortino). Kvartalsvis ombalansering är något bättre men denna överavkastning äts snabbt upp av avgifter och spread på grund av mer frekventa ombalanseringar. Därför är standardrådet att investera årsvis i strategin så som i Börslabbets svenska portfölj.

StrategiAvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-53,6 %
Trendande utdelning – Kvartalsvis ombalansering24,8 %1,161,96-48,5 %
Trendande utdelning – Årsvis ombalansering23,3 %1,101,85-46,9 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning