Trendande värde är Börslabbets strategi för att investera systematiskt i lågt värderade bolag på börsen. Strategin baserar sig på värdeinvestering som använts av framgångsrika investerare som Warren Buffett. Värdeinvestering går ut på att köpa bolag för låg värdering när de “reas” ut på börsen relativt sitt inneboende värde. Detta har historiskt varit en framgångsrik strategi och lett till en högre avkastning än börsen.

Om strategin

Trendande värde baserar sig på att först mäta bolagens billighet genom ett mått som vi kallar sammansatt värde. Sammansatt värde är ett gemensamt mått utifrån de enskilda nyckeltalen P/E (pris/vinst), P/B (pris/eget kapital), P/S (pris/försäljning), P/FCF (pris/fritt kassaflöde), EV/EBITDA (företagsvärde/rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar) samt direktavkastning. På så sätt fås en helhetsbild över hur billigt bolaget i relation till övriga börsen.

Efter att ha valt ut bolagen utifrån sammansatt värde väljs de högst rankade aktierna ut från sammansatt momentum som mäter prisuppgången över de senaste 3, 6 och 12 månaderna. Momentum används för att undvika så kallade “värdefällor” och för att det fungerat som en bra signal för att få fram aktier som har bra framtidsutsikter. Dessutom är det aktier som redan börjats gillas av marknaden och har därför lättare att få en vidare kursutveckling.

Inspirationen för strategin kommer från boken ”What Works on Wall Street”. Boken är en av de mest kompletta undersökningarna av vilka nyckeltal som fungerat på USA-börsen de senaste 50 åren. Trendande värde är den bästa strategin som de kom fram till i ”What Works on Wall Street” med en avkastning på 21,2 % per år för en portfölj på 25 aktier under perioden 1964-2009 med årsvis ombalansering. Den har också bekräftats internationellt i boken “Value Investing” av James Montier. Där visas att en portfölj baserad på sammansatt värde med 30 aktier gav 25 % per år i avkastning under perioden 1985-2007 med årsvis ombalansering.

Resultat av backtest

För att se hur bra strategin presterat har vi testat den på Stockholmsbörsen inkl First North under perioden 2001-01-01 till 2021-12-31 (se Börslabbets studie för mer detaljer). Nedan visas resultaten för årsvis och kvartalsvis ombalansering för topp 10 % av alla aktier efter strategin. Som syns är avkastningen ungefär det dubbla mot index. Kvartalsvis ombalansering är något bättre men denna överavkastning äts snabbt upp av avgifter och spread på grund av mer frekventa ombalanseringar. Därför är standardrådet att investera årsvis i strategin så som i Börslabbets svenska portfölj.

StrategiAvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Trendande värde – Kvartalsvis ombalansering21,4 %0,971,47-59 %
Trendande värde – Årsvis ombalansering19,9 %0,901,35-54 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning