Börslabbets kvartalsportföljer

Börslabbets två kvartalsportföljer är enkla och utgår från följande regler:

  • Köp topp 5 aktier i Trendande värde, Trendande kvalitet, Trendande utdelning och Sammansatt momentum.
  • Uppdatera kvartalsvis.
  • Byt ut aktierna i början av december, mars, juni och september enligt säsongsmönster.

Det finns också ett backtest för portföljen där det går att läsa mer information om hur den presterat historiskt och det finns både en svensk och nordisk variant av portföljen. På Börslabbets blogg under kategorin Börslabbetportföljen går det regelbundet följa uppdateringar av portföljen. Läs mer i guiden till hur du kan skapa en Börslabbetportfölj.

Utveckling – Svenska portföljen

Utveckling från Nordnet där den är investerad

Utveckling – Nordiska portföljen

Utveckling från Avanza där den är investerad

Nuvarande innehav – Svenska portföljen

(Not: Datan hämtas från Google Finance där de bytt ticker för Stockholmsbörsen till CPH.)

Nuvarande innehav – Nordiska portföljen

(Not: Den nordiska portföljen uppdateras inte med aktuella kurser då alla nordiska marknader inte går att uppdatera automatiskt via Google Finance.)

Börslabbets globala trendportfölj

Börslabbets globala trendportfölj investerar efter topp 2 enligt Global trendföljning. Global trendföljning uppdateras i varje månadsslut efter de som hamnat i topp 2 under Börslabbets trendverktyg. Den utgår från att följa trenden på världens globala marknader och investerar i de som har starkast trend, alltså gått upp mest under olika perioder. Den investerar genom indexfonder i Sverige, USA, Europa, Japan, Pacific ex Japan, obligationer och guld.

Nedan visas utvecklingen sedan i januari i år och hittills har portföljen mestadels varit investerad i USA och Japan.

 

För att läsa mer om Global trendföljning se Börslabbets grundkurs i trendföljning (premium), Börslabbets backtest av strategin under 1970-2017 (premium) eller läs en kort sammanfattning.