Börslabbets amerikanska portfölj investerar i värdestrategier som är baserade på studier utifrån vad som fungerat på den amerikanska börsen. Studierna är en inspiration till Börslabbets studie “Vad fungerar på Stockholmsbörsen?” och strategierna har även fungerat bra här i Sverige.

Portföljen är för den som vill investera systematiskt i USA och fungerar som ett bra komplement till Börslabbets svenska och nordiska portfölj. Det ger en diversifiering där man får exponering mot världens största kapitalmarknad och reservvalutan dollarn.

Portföljen

Börslabbets amerikanska portfölj investerar i följande strategier:

  • Sammansatt värde som investerar i de billigaste aktierna på börsen.
  • Trendande värde som investerar i de billigaste aktierna med bra prisutveckling det senaste året.

Strategierna kompletterar varandra där sammansatt värde historiskt fungerar bäst efter en björnmarknad medan Trendande värde fungerar bäst under tjurmarknad.

Portföljreglerna är enkla och är följande:

  • Köp topp 10 aktier i Sammansatt värde och Trendande värde.
  • Byt ut aktierna i början av april varje år.

Uppdateringen sker i april varje år eftersom det är då alla årsrapporter kommit ut i USA. Det går givetvis att ombalansera vid ett annat tillfälle. De årliga uppdateringarna går att se som medlem under sidan för Börslabbets amerikanska portfölj.

Portföljen investerar endast i värdestrategier där man balanserar om en gång per år. Detta för att minimera handelskostnader så som courtage och växling. Det går givetvis att även investera i momentum i USA på samma sätt som i Börslabbets svenska portfölj. För att undvika växlingskostnader går det även att blanda sin exponering mot värde och momentum över marknader. Det kan man göra genom att investera en fjärdedel i vardera svenskt momentum, de trendande strategierna i Sverige, den nordiska portföljen och den amerikanska portföljen.

Historisk avkastning

Nedan visas de senaste 3 årens utvecklingen för portföljen hos Avanza där den är investerad. I jämförelse visas en amerikansk indexfond.

Resultat av backtest

För att undersöka hur strategierna presterat historiskt har vi sammanställt resultat för perioden 1964-2023 med hjälp av olika källor. Strategierna är testade i boken “What Works On Wall Street” för perioden 1964-2009. Därefter har bloggen Investingforaliving.us sammanställt utvecklingen under perioden 2009-2019. För perioden 2020-2023 utgår vi från de resultat strategierna har gett här på Börslabbet.

Nedan visas resultatet för hela perioden. Portföljen har gett närmare 8 procentenheter högre CAGR per år än index. Detta har skett med något större nedgångar och en högre aktiv risk eftersom man investerar koncentrerat i små värdebolag.

AvkastningSharpeMax nedgång
S&P 50010,3 %0,43-51 %
Börslabbets amerikanska portfölj18,1 %0,70-58 %
(Avkastning utifrån backtest på USA:s börser. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Utveckling av Börslabbets amerikanska portfölj 1964-2023 (logaritmisk skala)
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
Relativ avkastning för Börslabbets amerikanska portfölj jämfört med S&P 500 1964-2023
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning