Om Börslabbet

Om oss

Börslabbet startades med målet att tillhandahålla enkla strategier, ge information om vad som fungerat på börsen och hur man själv kan investera på bästa sätt. Vi vill göra det lättillgängligt och enkelt att investera systematiskt efter beprövade strategier. Vi grundar oss endast på vetenskapligt framtagna strategier som visat sig fungera länge på aktiemarknaderna. Vårt mål är att endast ge del av enkla och beprövade metoder till våra användare, så att man enkelt kan investera och nå sina finansiella mål.


Disclaimer

Investeringar sker på egen risk och finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Börslabbet fungerar bara som idéuppslag och allmänna rekommendationer och ska inte ses som personlig investeringsrådgivning. Historisk avkastning ska inte ses som någon garanti på framtida avkastning och strategier presenterade på denna tjänst kan mycket väl underprestera index. Vi reserverar oss också för eventuella fel i både tester och sortering av aktiedata. Investeringar är något som bör göras utifrån personliga förutsättningar och det är av stor vikt att undvika att ta för stor risk. I slutändan är alla investeringsbeslutet personliga.


Henning Hammar

Fil. lic. i fysik, Civilingenjör i Teknisk fysik

Jag som driver denna tjänst har ett mångårigt intresse i ekonomi och finans. När jag började spara på börsen ställde jag mig frågan; ”Hur investerar man på bästa sätt?” Som forskare till yrket valde jag att riktigt gå till grunden i att utreda hur man ska investera på bästa sätt.

Snabbt insåg jag att det finns mycket forskning om detta och att det finns många sätt att slå börsen. Jag insåg även att vi människor ofta gör beteendemisstag när vi investerar men vi lyckas oftast bättre när vi följer enkla regler. Därmed utvecklades intresset för kvantitativa och modellföljda strategier. Dessa har tagits fram utifrån årtionden av forskning och är byggda på principer som fungerat i över hundra år på aktiemarknaden.

Efter framgångsrikt tillämpat dessa strategier och skrivit om det på min blogg Investerarfysikern vill jag nu att andra ska få ta del och enkelt kunna investera i dessa strategier! Därför startade jag Börslabbet. Jag hoppas nu att Börslabbets medlemmar ska få verktyg och kunskap i att investera på samma enkla och systematiska sätt och se fördelarna med mekaniska strategier.

Mail: henning@borslabbet.se
Blogg: Investerarfysikern
Twitter:  

Börslabbet AB

Organisationsnummer: 559098-5379

Bolagets adress:
Börslabbet AB
C/o Henning Hammar
Rackarbergsgatan 84
752 32 Uppsala

Börslabbet AB innehar F-skatt.