Frågor om tjänsten

Börslabbets vision är att vara det ultimata verktyget för sparare som vill investera systematiskt på börsen. Vår tjänst inkluderar screeners, kurser och material som behövs för att framgångsrikt implementera en systematisk strategi.
Du väljer den prenumerationsperiod du vill ha när du blir medlem. Du kan när som helst uppgradera till en längre period för att få ett billigare månadspris. När sedan perioden är slut debiteras ditt kort för nästa period. Om du vill avsluta avbryter du prenumerationen under ”Mitt konto”.

Praktiska frågor om strategierna

Hur ofta man ska ombalansera portföljen beror på kostnader för ombalansering och hur stor påverkan ombalansering kommer ha i portföljen. Momentum vill man balansera om oftare, då momentumeffekten är mer kortvarig. Lämplig period är var tredje månad. Värde är däremot långsiktig och går att balansera om en gång per år, men kan ge något högre avkastning vid ombalansering var trejde månad. Trendföljande portföljerna går också att balansera om ungefär var tredje månad till en gång per år. 

I guiden ”5 sätt att ombalansera en kvantitativ portfölj” ges ett antal förslag på hur man kan investera i en kvantitativ portfölj. Börslabbet har också två portföljer man kan följa, Börslabbets kvartalsportfölj som byter ut 5 aktier i fyra olika strategier kvartalsvis och Börslabbets månadsportfölj som byter ut en aktie per månad i tre olika strategier månadsvis och håller dessa i ett år. 

Ja, mycket av den forskning som finns i fältet visar att avkastningen är fortfarande hög i billiga aktier upp till 5 år efter inköp, vilket gör att den som inte vill byta ofta enkelt kan sitta kvar på aktierna. Däremot ger oftast 1-åriga intervaller högst avkastning med courtage inräknat.
Avgifter vill man minimera då de kommer garanterat att äta upp en del av avkastningen, därför är det så viktigt att minska courtaget och andra avgifter till ett minimum. Genom att undvika de allra minsta aktierna och investera tillräckligt likvida bolag så kan man undvika allt för stora spreadar. Också genom att använda rätt courtagenivå kan mycket kostnader minska. För att vara på den säkra sidan är det alltid bra att dra av 1-2 % av den historiska avkastningen i vad som egentligen är nåbar med hänsyn till avgifterna.
Undersökningar har visat att runt 10-15 aktier ger bra riskjusterad avkastning för en portfölj (se Börslabbets test). Över 15 aktier blir spridningen så pass stor att det drar ner avkastningen och under 10 aktier blir portföljen ganska volatil. Det är simpelt och enkelt att använda 10 aktier om man uppdaterar en gång per år, medan 1 aktie per månad lämpar sig bra för månadssparande. För den som initialt vill investera ett stort belopp och sedan månadsspara först investera i 12 aktier och sedan byta ut en aktie per månad under årets gång.
Visst går det bra att exkludera sektorer, men var beredd på att det kan leda till lägre avkastning. Det finns tester där man exkluderat sektorer som ses som icke-etiska, så som olja, vapen och tobak, och det har oftast gett något lägre avkastning. Det är upp till en själv om man vill göra det beslutet eller inte.
Bästa är att starta ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring hos en bank med billigt courtage. Efter att ha valt en okej courtagenivå är det sedan bara att investera i aktierna givna i screenern.

Riskjustering

Att endast investera i aktiestrategierna kan vara något mycket riskfyllt, lika som att endast vara investerad i aktier. För att minska sin risk bör aktiestrategierna utgöra en del av en diversifierad portfölj. Det finns en kurs i diversifierade portföljer här på Börslabbet till hjälp.
Stop-loss kan fungera men tester visar lite olika på om det ger högre eller lägre avkastning. Problemet med stop-loss är att det oftast ökar antalet affärer och därmed kostnaden. Det kan vara svårt att se om antalet ökade affärer är värt att använda stop-loss. Utöver det så innebär det oftast extra bevakning av portföljerna, vilket leder till mer aktivitet och det kan leda till att man lättare ger upp strategin. Det är upp till en själv vad man känner för och hur man vill investera.
Här på Börslabbet har vi en Grundkurs i diversifierade portföljer som går igenom grundligt hur man kan sätta ihop en diversifierad portfölj. Allmänt bör en portfölj inkludera flera tillgångar där aktier utgör en av dessa.
I Börslabbets Grundkurs i trendföljning går vi igenom grundligt hur man kan hedga sin portfölj. Huvudprincipen är att använda systematiska regler så som MA200 och absolut momentum för att avgöra hedge. Hedge drar ner risken i portföljen, men kan vara komplicerat att tillämpa.