Här är månadens aktier från börserna i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Minsta marknadsvärde på alla marknader är satt till 1 miljard kronor (alla marknadsvärden är omräknade till kronor) där finans och investmentbolag är exkluderade. Rank anger sorteringen av nyckeltal med ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.