Årsvis eller kvartalsvis ombalansering?

Henning HammarBörslabbetportföljen, Börspsykologi, Strategier4 Comments

En vanlig fråga som uppstår när man ska balansera om en kvantitativ portfölj är om man ska göra detta årsvis eller kvartalsvis. När det kommer till denna fråga beror det helt på strategin. Främst har det att göra med om man investerar efter värde eller momentum. I de flesta studier har det visat sig att för rena värdestrategier är det tillräckligt att investera i årsvis. I studier på momentum är kvartalsvis att föredra.

När det kommer till strategier som blandar de två faktorerna, exempelvis Börslabbets trendande strategier, är det mer oklart. Standardsvaret i USA är att ombalansera årsvis, men detta beror mycket på grund av att man då kan utnyttja den i USA lägre kapitalbeskattning som sker om man innehar en aktie i mer än ett år. Här i Sverige har jag tidigare visat att det är fördelaktigt att investera kvartalsvis som i Börslabbets kvartalsportfölj. Detta då momentumeffekten är klart stark här i Sverige, något som de strategier som investerar kvartalsvis gynnas av.

Även om det visat sig vara bättre att investera kvartalsvis här i Sverige skiljer det sig inte markant mycket mot årsvis ombalansering för de trendande strategierna (drygt 1-3 procentenheter). Det gör att om man har höga kostnader för att byta aktier genom spread, courtage eller växlingsavgift kan det ändå vara motiverat att investera årsvis. Har man en stor portfölj kan det också vara motiverat. Detta då man får högre avkastning genom investera i mindre illikvida bolag än att balansera om oftare. Investerar man också utomlands via nätmäklarna Avanza och Nordnet är också årsvis att föredra då det dras 0,5 % i växlingsspread vid varje byte.

En annan aspekt är beroende på vad som passar en själv. Vissa vill vara mer aktiva, känner sig inte bekväma med att ha aktier under längre perioder utan vill byta ut dessa kvartalsvis. Många större kvantitativa fonder föredrar också detta tillvägagångssätt då de kan hålla kostnaderna låga och ständigt följa de aktier som för tillfället finns den faktor de investerar i. På så sätt är portföljen alltid uppdaterad med det senaste, men det begränsar också dessa fonder att endast investera i större aktier.

Andra däremot vill vara så passiva som möjligt, nöjer sig med att ha en portfölj som löper på och som man petar i så lite som möjligt. Då fungerar helt klart årsvis ombalansering. På samma sätt kan en bredare portfölj passa för de som inte vill ha lika hög koncentration, utan snarare vill ha en bred och stabil portfölj med exponering mot bra strategier. De som haft svårt nu med senaste årets svängningar kan denna implementering vara att föredra.

Här på Börslabbet finns flera portföljer av dessa typer att följa. Den svenska och nordiska portföljen investerar mer i momentum och uppdateras kvartalsvis. Den amerikanska portföljen investerar mer i värde och uppdateras årligen. Det går givetvis att investera både kvartalsvis och årsvis på dessa marknader, det gäller bara att väga det mot eventuell avkastning, kostnader och vad som passar en själv.

Det finns otaliga parametrar som kan spela in i hur man sätter ihop en kvantitativ portfölj och resultaten kan skilja ganska markant enskilda år även om det på sikt jämnar ut sig. På samma sätt som man kan diversifiera mellan olika strategier och regioner kan man också diversifiera mellan olika sätt att ombalansera och olika antal aktier i portföljen. Det gör att man dels får jämnare avkastning vilket kan göra att man lyckas bättre på sikt. Sen får man givetvis väga det mot hur stor portfölj man har och vad ens mål med sparandet är. Vad man till slut väljer bör i alla fall utgå från något som passar en själv och ens risknivå.

4 Comments on “Årsvis eller kvartalsvis ombalansering?”

    1. Hej! Investera kan man alltid göra successivt, antingen vid ombalansering eller emellan. Det är bara att köpa mer i de innehav man har. Med ombalansering menar jag när man ska byta ut sina innehav efter strategin.

  1. Intressant inlägg, tack!

    När det kommer till momentum – har du eller någon annan fått fram några indikationer om ett enkelt 3-månaders momentum kan matcha ett 3:6:12-månaders momentum med avseende på avkastning/DD?

  2. Finns samma säsongsmönster i Sverige som t ex Wes G nämner i sin bok samt vilka månader är det man faktiskt ska köpa i då?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *