Hur många aktier, hur ofta och när ska man balansera om portföljen?

Henning HammarBörslabbetportföljen, Studier och backtest19 Comments

Återkommande frågor som kommer upp när man vill investera systematiskt i aktier är hur många aktier man ska ha i portföljen, hur ofta och när man ska balansera om portföljen? I detta inlägg ska vi genomgående studera detta och se vad vi kan dra för slutsatser utifrån tester på Stockholmsbörsen genom Börsdatas databas.

Testen utförs på samma sätt som Börslabbets studie och där utdelningarna antas delas ut i april då det inte finns data för specifika utdelningsdatum. Testet testar olika portföljkonstruktioner utifrån Börslabbets strategier under åren 2001-2016 för alla icke-finansiella bolag på Stockholmsbörsen med minst 500 miljoner i marknadsvärde. All data är baserad på föregående års rapport.

Hur många aktier?

Först och främst är frågan om hur många aktier man ska ha i varje strategi. Nedan visas testet från Börslabbets kvartalsportfölj där 5, 10 och 20 aktier innehas i varje strategi. Denna portfölj investerar likaviktat i Börslabbets strategier Trendande värde, Trendande utdelning, Trendande kvalitet och Sammansatt momentum i början av mars, juni, september och december. Som syns gynnas portföljen av att vara koncentrerad, speciellt på en så liten börs som den svenska. I varianten med 20 aktier i varje strategi kan det exempelvis vara runt 60 aktier totalt i portföljen, vilket utgör nära 1/3-del av aktierna som finns tillgängliga efter de applicerade kriterierna och därav den lägre avkastningen.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Hur ofta ska man balansera om?

Nästa fråga handlar om hur ofta man ska balansera om. För sammansatt momentum talar resultatet sitt klarspråk och det har visats i nästan alla tester att ju oftare desto bättre. Detta har också kunnat bekräftas i testerna inför denna studie där det skiljer 10 % per år i avkastning mellan kvartalsvis och årsvis ombalansering. Alltså är talar resultaten klart och tydligt för att balansera om momentumstrategier kvartalsvis, mycket i linje med studier på momentum på den amerikanska börsen.

Därmed är fokuset här i denna studie på de tre trendande strategierna. Dessa testas med att balanseras om årsvis, halvårsvis och kvartalsvis där varje period börjar den 1:a mars då föregående års rapporter kommit ut och sen uppdateras successivt under året.

Nedan visas avkastningen för den kvartalsvisa ombalanseringen:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Den halvårsvisa ombalanseringen:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Den årsvisa ombalanseringen:

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Som syns blir avkastningen lägre ju mer sällan man uppdaterar portföljen. Notera också att här tas inte heller kvartalsrapporter till hänsyn och om detta skulle gjorts kommer skillnaden öka ännu mer. Trots det är inte skillnaden markant och är endast ca 1-3 % per år. I relation med ombalanseringskostnader får man överväga om det är värt att balansera om mer frekvent.

En sak jag också vill tillägga är att även om halvårsvis ombalansering i fallet 5 aktier visar bättre avkastning är Sortinokvoten lägre. Denna visar på en riskjusterad avkastning till hänsyn mot risk på nedsidan. Om man också skulle lägga till kvartalsrapporter skulle resultaten för den kvartalsvisa ombalanseringen troligtvis vara högre än den halvårsvisa.

När ska man balansera om?

Nästa punkt är när man ska balansera om och är relevant vid både kvartalsvis, halvårs och årsvis ombalansering. För att testa detta formar vi portföljer utifrån topp 10 aktier i varje strategi.

Nedan visas avkastningen för en portfölj som balanseras om årsvis utifrån föregående års rapporter. Månaden anger att portföljen balanseras om den 1:a varje månad. Första två månaderna skippas då inte alla rapporter finns ute. Som syns minskar avkastningen ju längre tid efter årsrapporten som passerat tills dess att man balanserar om. Bäst visar det sig att balansera om i mars-april samt augusti-september.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Vi går över nu till att undersöka säsongseffekten i kvartalsvis ombalansering. I detta fall inkluderar vi alla strategier, alltså både de trendande och sammansatt momentum. För momentum finns det en stark säsongseffekt som är väldokumenterad i amerikansk litteratur. Den har bland annat Alpha Architect skrivit om i sitt white paper om sin momentumstrategi och i sin bok ”Quantitative Momentum”. Det innebär att den sista månaden i varje kvartal är momentum-effekten mycket stark, vilket gör att man vill balansera om innan denna.

För att testa det skapar vi portföljer som balanseras om i månadsskiftet mellan 1:a/2:a månaden (betecknad 1:a månaden nedan) och så vidare. Det innebär att rad 1 indikerar ombalansering 1:a februari, maj, augusti och december, rad 2 indikerar 1:a mars, juni, september och december och rad 3 indikerar 1:a april, juli, oktober och januari. Resultatet visas nedan. Som syns fås klart bäst avkastning av att balansera om 1:a mars, juni, september och december. Det är vad som implementeras i Börslabbets kvartalsportfölj och är i linje med vad de på Alpha Architect också har visat. Avkastningen skiljer hela 3 procentenheter mot de andra två kvartalen, vilket ger en klar säsongseffekt här på Stockholmsbörsen.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Vi kan också testa om effekten finns kvar om vi övergår till halvårsvis ombalansering. Nedan visas det halvårsvisa alternativet där portföljen uppdateras 1:a februari/augusti, mars/september och april/oktober. Också här är effekten tydlig.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Sammanfattning

I denna studie har vi studerat hur många aktier som varit bäst att ha i sin portfölj, hur ofta man ska balansera och när på året man ska balansera om sin portfölj. Som syns i testet är det klart bättre resultat med koncentrerade portföljer och bättre resultat fås genom att fördela om oftare i portföljen. Klart tydligt är säsongseffekten på Stockholmsbörsen och det är intressant att den är så hög här i Sverige.

Jag hoppas att denna studie ger lite mer kött på benen för den som vill utforma sin portfölj. Speciellt visar denna studie på att en portfölj som Börslabbets kvartalsportfölj är en av de mest effektiva implementeringarna av en systematisk strategi som bygger på Börslabbets strategier. Däremot kan denna studie vara anpassad till det som varit bäst under de senaste 15 åren på Stockholmsbörsen och det betyder inte att det behöver vara det bästa kommande 15 år. Trots detta är det ändå betryggande att veta att resultaten i denna studie är i samförstånd med tester utförda på den amerikanska börsen där liknande resultat har fåtts fram och att det är mycket troligt att det kommer fungera bra framöver.

19 Comments on “Hur många aktier, hur ofta och när ska man balansera om portföljen?”

 1. Tack för ännu mera betryggande data!

  Har strategierna omviktats någonting mellan ombalanseringarna eller görs det enbart i samband med ombalanseringen?

  1. Ja, hoppades på att det skulle ge mer kött på benen när man sätter ihop sin portfölj!

   Strategierna är likaviktade under hela perioden, så de ”viktas om” varje månad. Men det ska inte ha någon större påverkan på avkastningen och realistiskt sett är det bäst att vikta om strategierna i och med ombalanseringen.

 2. Hej! Toppen inlägg! Har du testat ombalansera sammansatt momentum varje månad? Undrar om det är värt i förhållande till sprejad och courtage.

  Tack på förhand!
  Jens

  1. Bumpar denna fråga och lägger till en fundering om hur bra en trendande ombalansering av sammansatt momentum skulle kunna fungera. Dvs att man varje månad byter ut eventuella aktier som halkat ner i rankingen. Månadsvis ombalansering blir ju i stort sett det med att man ligger top 5 ”hela tiden”. Men man skulle ju kunna tillåta att aktier ligger ”inom top 10” innan de byts ut.

   P.S. Det kommer aldrig att ta slut på idéer om hur man kan ombalansera 😉

   1. Hej! Angående att balansera om månadsvis mot kvartalsvis så har jag testat det. Var i stort sett exakt samma avkastning som kvartalsvis ombalansering efter säsongsmönstret. Säsongsmönstret gjorde så pass mycket att det ger samma avkastning även om ombalanseringen skedde mer sällan. Bra för oss då det minskar courtaget!

    Gällande att ha en trendande ombalansering har jag inte testat, men misstänker att det är bättre att balansera om kvartalsvis efter säsongseffekten just på grund av att den är så stark. Enklare att göra det lätt för sig än mer komplicerat!

    Ja, det stämmer, finns oändligt många alternativ!

 3. Detta är väldigt uppskattat! Trevligt att se att tjänsten utvecklas vidare på flera olika sätt och speciellt nu då att strategierna finslipas för att ge ännu högre värde på investeringen (även om jag uppskattar kurserna, som gör mig börs-klokare överlag, också).

  Jag är helt enkelt mycket nöjd med att ha lagt ut pengarna för denna tjänst.

  1. Trevligt att det uppskattas och att du gillar kurserna! Ställ gärna frågor om det är något mer du undrar eller kom med förslag om det är något du vill veta mer om (som studie eller allmänt material).

 4. Hur ser ombalanseringseffekten ut för trendande värde respektive trendade utdelning, innehållandes 10 aktier var?

  Dvs skillnaden mellan halvårsvis ombalansering mars och sept och årsvis ombalansering i mars?

  1. Hej! För årsvis har trendande värde en avkastning på 22,3 % per år, Sharpekvot på 1,05 och maxnedgång på -50 % och trendande utdelning en avkastning på 23,9 % per år, Sharpekvot på 1,06 och maxnedgång på -48 %.
   Halvårsvis har trendande värde en avkastning på 22,9 % per år, Sharpekvot på 1,02 och maxnedgång på -51 % och trendande utdelning en avkastning på 26,6 % per år, Sharpekvot på 1,18 och maxnedgång på -47 %.
   För kvartalsvis har trendande värde en avkastning på 25,7 % per år, Sharpekvot på 1,15 och maxnedgång på -50 % och trendande utdelning en avkastning på 26,6 % per år, Sharpekvot på 1,20 och maxnedgång på -52 %.
   Alla med början i mars och sen balansering efter period och säsongseffekt.

 5. Tack så mycket för detaljerad data!

  Väldigt imponerad av denna tjänst! Har följt din blogg under flera år och älskar dina studier! Jag är av den sorten som är mer intresserad av investeringsstrategier, sharpe, max DD etc än individuella aktier! Att surfa runt här och ta del av dina studier är högst intressant!

  Well done!

  1. Kul att höra! Alltid roligt att höra från de som uppskattar studierna och intresserar sig mer om att veta vad som fungerar på börsen och hitta bra strategier än att jaga senaste heta aktien eller traden. Hoppas studierna kommer till mycket nytta!

 6. För kvartalsvis har trendande värde en avkastning på 25,7 % per år, Sharpekvot på 1,15 och maxnedgång på -50 % och trendande utdelning en avkastning på 26,6 % per år, Sharpekvot på 1,20 och maxnedgång på -52 %.

  På denna länk: https://borslabbet.se/borslabbets-strategier/ skriver du att trendande värde hade en årsavkastning på 25,6% och trendande utdelning 27,2%. Vad stämmer? 🙂

  Om trendande utdelning gett samma avkastning oavsett om man balanserar halvår eller kvartal lutar jag åt att köra halvårsvisa ombalanseringar. Tack på förhand!

  1. Hej! Det är för att testerna inte utfördes exakt lika, skillnaden är i hur utdelningen behandlas. Då jag bara har utdelningsdata årsvis vet jag inte exakt vilken dag utdelningen sker. I Börslabbets studie togs ett snitt av utdelningen under året, alltså att en 12:e-del delades ut varje månad. Men då jag i denna studie ville studera säsongseffekten antogs att alla utdelningar skedde i april. Så det ger lite annorlunda resultat, som du noterar 0,1-0,6 % i skillnad. Skillnaden är ändå minimal och det är svårt att säga vilket som är det ”rätta” då många bolag delar ut under året.

   På samma sätt är det svårt att säga vad exakt av kvartalsvis eller halvårsvis ombalansering som är bäst för trendande utdelning då skillnaden är så liten och det inte finns exakt utdelningsdatum. Enda man kan säga är att båda fungerar ungefär likvärdigt och det är ingen större skillnad.

 7. Hej och tack för en supertjänst!
  Jag följer din kvartalsportfölj(5 aktier per strategi) på en ny bank med fritt courtage till en gräns på 50tkr i detta fall.
  Så min fråga lyder: Så länge jag har fritt courtage så bör jag byta ut aktierna varje månad till de nya topp 5 som du screenat fram?

  Eller är detta bara gynnsamt för *Sammansatt Momentum* delen av kvartalsportföljen?

  Tack på förhand.

  1. Hej!

   Notera att även om du har gratiscourtage så finns det kostnader i och med spread. Det gör att det ändå kostar mer att byta ut aktierna månadsvis. I stort sett är det ingen direkt fördel att balansera om någon strategi månadsvis och till och med Sammansatt momentum är bättre att fördela om kvartalsvis efter säsongsmönster än månadsvis i flera fall. Så bäst är det att köra på kvartalsvis ombalansering oavsett courtage.

  1. Ja, det stämmer. Det gör att det mest går endast att jämföra Sharpe och Sortinokvot mellan olika strategier under samma period, inte så bra mellan olika perioder. Exempelvis blir Sharpe och sortino-kvot mycket missvisande för 1- och 3-årsperioder som används mycket i finansbranschen då 1. det är alldeles för kort period för att inkludera olika börscykler och 2. volatilitet och avkastning under enskilda år kan skilja sig markant åt. Jämför exempelvis att utvärdera Sharpekvoten 1999 mot 2008. Så därför är det för hela perioden för att inkludera maximalt med data.

 8. Tack för svar!
  Jag håller med om att 3 år är för kort tid att räkna Sharpekvot och tyvärr är det iprincip bara den som går att få tag i på t.ex. fonder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *