Studie på förbättringar av Börslabbets strategier

Henning HammarStudier och backtest47 Comments

I den uppdaterade studien av Börslabbets strategier och bland strategierna här på Börslabbet har det introducerats små förbättringar i strategierna. Strategierna investerar fortfarande i samma typ av aktier som tidigare medan sättet att välja aktierna har förfinats något. Här i denna studie kommer de olika förbättringarna gås igenom i mer detalj och för den som vill läsa om strategierna i sin helhet kan göra den uppdaterade studien ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”.

Förändringarna kan summeras:

 • Trendande kvalitet utgår nu från ett sammansatt mått på avkastning på kapital istället för endast ROE.
 • Sammansatt momentum har ett filter som sorterar bort aktierna med lägst kvalitet utifrån F-score.

Sammansatt ROI

Avkastning på kapital har varit en historisk bra indikator för de mest lönsamma bolagen på börsen. Traditionellt brukar man använda måttet avkastning på eget kapital (ROE) men avkastning på kapital kan beräknas på flera olika sätt och på samma sätt som med värde och momentum har det visat sig vara bättre att använda ett sammansatt mått.

Nedan visas avkastningen för olika portföljer som är skapade utifrån topp 20 aktier utan finansiella bolag under perioden 2001-2019 och som ombalanseras kvartalsvis. De olika förkortningarna står för avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på totala tillgångar (ROA), avkastning på investerat kapital (ROIC) och fritt kassaflöde mot eget kapital (FCFROE). Sammansatt ROI (return-on-investment) gör helt enkelt en sammansatt rangordning på alla dessa fyra mått. I tabellen anger Sharpe den riskjusterad avkastning och Sortino den riskjusterad avkastning med endast negativ volatilitet (nedgångar).

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

Som syns fås en bättre riskjusterad avkastning med sammansatt ROI än de enskilda nyckeltalen. Sammansatt ROI är också ett robust mått som levererar bra avkastning oavsett parametrar och i kombination med momentum. Därmed blir det en bättre helhetsbild över bolagets avkastning på kapital och har därför ersatt det enskilda måttet ROE i Börslabbets Trendande kvalitet.

Förbättringsmått för sammansatt momentum

Sammansatt momentum har varit den bästa strategin i Börslabbets studier och över åren har det kommit många förslag på att förbättra momentumstrategin här på Börslabbet. Dels för att det är en ganska volatil strategi och dels för att finns många dokumenterade alternativ till strategin. Jag har genomgående undersökt en hel del av alternativen och tänkte här redovisa resultatet för några.

De olika strategierna som testas är följande:

 • Sammansatt momentum (orginalet) som mäter snittuppgången över 3, 6 och 12 månader.
 • Sammansatt momentum med separat rangordning som först poängsätter uppgången över 3, 6 och 12 månader separat och sedan lägger ihop dessa i en sammansatt rangordning.
 • Sammansatt momentum med volatilitet. Detta är det sätt som OSAM mäter momentum och publicerat i olika studier. Det är ett mått där man rangordnar alla aktier efter 3, 6 och 12 månaders momentum samt årlig volatilitet i aktiekursen. På så sätt fås aktier som haft en mer stadig uppgång.
 • Sammansatt momentum med pris ID. Detta är sättet som Alpha Architect mäter momentumkvalitet och som de presenterar i bland annat sin bok Quantitative Momentum. Man rangordnar aktier efter momentum och sen väljer ut de aktier med bäst momentumkvalitet som i detta fall mäts av pris ID (information discreteness). I detta test görs det på samma sätt som de trendande strategierna (topp 40 väljs ut efter sammansatt momentum och sen tas topp 20 efter pris ID).
 • Justerad sammansatt momentum. Utgår från snittuppgången över 3, 6 och 12 månader minus den sista månaden. Mycket akademisk litteratur utgår från denna definition av momentum.
 • Momentum med balansfilter. Balansfiltret utgår från olika mått på balansräkningen och är en form av kvalitetsfilter. OSAM har använt denna typ av filter bland småbolag på den amerikanska börsen vilket tagit bort de allra sämsta bolagen. Balansfiltret är ett sammansatt filter som sorterar alla bolag utifrån skuld mot eget kapital, tillgångstillväxt, eget kapital tillväxt, förändring i skuld och förändring i netto operativa tillgångar. De 20 % av lägst kvalitet väljs bort.
 • Momentum med F-score filter. Detta använder Piotroskis F-score som ett kvalitetsfilter. F-score mäter bolagets underliggande verksamhet utifrån 9 olika mått på lönsamhet, finansiell ställning och effektivitet. F-score har visat sig både vara bra som screen för att hitta bra aktier, exkludera dåliga aktier och visat sig fungera bra att kombinera med bland annat värdestrategier. De 20 % av aktierna med lägst F-score väljs bort.

Nedan visas resultaten för de olika varianterna av strategier med riskjusterade mått för topp 10 aktier utan finans. Som syns minskar nästan alla varianter avkastningen förutom ett mått; momentum med F-score filter.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

Anledningen till att de andra inte förbättrar avkastningen är att de kombinerar momentum med något sämre mått. Var och en för sig så är varken volatilitet och pris ID mått som avger avkastning. Justerade momentum har inte heller gett högre avkastning och effekten med momentumåtergång under senaste månaden är inte heller tydlig på Stockholmsbörsen. Den strategin som däremot sticker ut som ett okej alternativ är momentum och volatilitet, mest för att den sänker volatiliteten i portföljen utan att uppoffra för mycket i avkastning. Däremot har det gått att göra bättre med ett kvalitetsfilter.

Den stora anledningen till att F-score fungerat bättre som kvalitetsfilter än balansfiltret har att göra med att F-score i sig är ett bättre mått. Skillnaden mellan topp 20 % och botten 20 % för aktier efter F-score är 15 % avkastning per år medan den endast är 4 % avkastning per år för aktier efter balansfiltret. Alltså reflekterar F-score klart bättre underliggande bolags utveckling än att endast kolla balansräkningen. Det i kombination med momentum gör att man undviker de aktier som drivs på av spekulation men där inte den underliggande verksamheten utvecklas till det bättre. Också likaviktat index gynnas av att ta bort de sämsta aktierna efter F-score och avkastningen för detta ökar med 2 % per år.

Att nu F-score filtret endast appliceras på sammansatt momentum och inte på de andra har att göra med att det knappt gör någon skillnad för de trendande strategierna. Dessa utgår redan primärt utifrån vettiga urvalskriterier och därmed undviker redan de aktier som rangordnas lägst efter F-score. Det skapar också en extra bekräftelse urvalskriterierna som används i de trendande strategierna är vettiga och att man redan undviker de sämsta aktierna på börsen.

Sammanfattning

Totalt sett är det förbättringar som ligger i linje med hur Börslabbets strategier är utformade i övrigt och där fokus med dessa förbättringar varit att kombinera momentum med kvalitet. Därmed blir det ännu tydligare att strategierna investerar efter värde, momentum och kvalitet. Det är faktorer som gång på gång har visat sig fungera på börsen och är här utformat utifrån vad som fungerat bäst på Stockholmsbörsen. Som syns är skillnaden inte stor med dessa förändringar och i stort sett samma aktier hamnar i de olika strategierna där endast några enstaka byts ut i och med de förfinade strategierna.

47 Comments on “Studie på förbättringar av Börslabbets strategier”

 1. Jättebra, jag har alltid använt ”justerad momentum” enligt ovan. Ser ju ut att vara betydligt sämre än ”sammansatt”. I den versionen tar du avkastningen i % för de olika perioderna och summerar dem och därefter rankar den med högst? Eller hur fungerar den?

  1. Ja, det stämmer. Som du ser ovan går det också att ranka separat, alltså ranka efter 3-månader, 6-månader och 12-månader för sig och sen slå ihop dessa i en sammansatt rank istället för att ta snittet och har i stort sett gett liknande resultat. Men fick att det var bättre att ta avkastningen i % och sen summera dem vilket också är enklare. Ger ganska likt resultat.

   I det stora hela var det mest att jag inte såg lika stor 1-månadsreversal i mitt test som de sett i USA som nog gjorde att justerad momentum inte gick bättre. Aktierna med högst 1-månadsmomentum gick något sämre än likaviktat index och aktierna med lägst 1-månadsmomentum gick bättre än index. Men det var oftast extremfallen (topp 10 högst och lägst 1-månadsmomentum) och det resulterade inte i att justerad momentum gick bättre. Men 1-momentumreversal finns fortfarande på Stockholmsbörsen.

 2. Tack för fantastiska uppdateringar till strategierna.

  I vilket steg väljs de 20 % av aktierna med lägst F-score bort? I steget när 40 aktier valts ut?

  1. Hej! Det är bara i sammansatt momentum de tas bort. Så de tas bort på en gång innan momentumsorteringen i den strategin. När jag testade de andra strategierna tog jag också bort aktierna på en gång innan topp 40 väljs ut och där blev det knappt någon skillnad efter man tagit hänsyn till momentum (det blir skillnad i avkastningen för topp 40, men momentum fungerar också det som ett kvalitetskriterie).

 3. Tack för svaret. Gillar logiken bakom reversal. Tror jag kör vidare på det men ska jämföra mot din sammansatta. Hur stort urval av aktier har du per portfölj i testerna? Själv kör jag 3-5 bolag i 5 strategier.

  Gillade sammansatt ROI, borde funka bra i value composite, om man räknar sammansatt ROI som ett tal. Kanske går att göra liknande med andra som p/b och p/tang. Ev/ebit, ev/ebita etc

 4. Jag hittar banne mig inte FCFROE i börsdata. Har jag blivt blind eller räknar du ut det själv?

 5. ”FCFROE”, är det fritt kassaflöde FCF (i absoluta tal (pengar) – ej per aktie) delat på ROE eller?

  1. Det är fritt kassaflöde genom eget kapital, alltså FCF/Eget kapital (det jag menade med ”mot” eget kapital ovan). Så att se FCF genom eget kapital (FCF ROE) istället för vinst genom eget kapital (vanlig ROE).

 6. Vart sätter du rent praktiskt gränsen för att ta bort de 20 % av aktierna med lägst F-score?

  Är det alla med score 2 och under eller alla med score 3 och under?

  1. Det varierar under testets gång beroende på hur bra poäng bolag får, så vissa gånger är F-score lägre (efter kriser) eller högre (i högkonjunktur). Det rankas helt enkelt efter F-score och sen blir sorteringen efter det, men som du säger kan det bli mitt i exempelvis F-score 3 och därmed lite slumpmässigt om en aktie med F-score 3 kommer med. Men i mitt test skiljer inte det inte mycket i avkastning att ta bort 15 % eller 25 %, det viktiga är att aktierna med F-score 0-2 egentligen försvinner, så det spelar inte så stor roll att det blir hälften av F-score 3.

  1. Som på börsdata är benämnda
   Fritt kassaflöde (FCF)
   Eget kapital (EK)

   Miljoner eller per aktie har ingen betydelse bara samma används på båda.

 7. En ytterligare fundering.

  Tar du nuförtiden bort aktier med negativa värden i värdeparametrarna i trendande värde?

  Och gör du det för aktier med negativa värden i de nya kvalitetsparametrarna i trendande kvalitet?

  1. Negativa värden får maxrank, detsamma med bolag med noll i utdelning (både i test och screener). Det finns ett antal nu i screenern som har låga värden i övrigt men fått maxrank då de saknar utdelning eller har negativt FCF. Det är mest de två som är vanligast.

   Där sorteras alla aktier efter högst till lägst. Blir ju smidigt då rangordningen blir exempelvis för avkastning på kapital som +50 %, +10 %, 0 %, -10 % och -50 % precis som man vill ha det. (Det är mest krångligt för exempelvis P/E tal där man vill ha lägst P/E. Det har många löst i akademiska artiklar genom att använda Earnings yield i % så rangordningen blir samma som med avkastning på kapital).

  1. Nu förstår jag inte, om man percentilrankar bolag efter någon värde-parameter, exempelvis P/S, och sedan gör om percentilrankingen till 1,2,3. Blir inte det bolag som har haft högst P/S rankad 1 oavsett percentilrankingssteget? Om sedan summan av 1,2,3 rank används till sammansatt värde, vad spelar percentilrankingen för roll?

   1. Gör detsamma om man percentilrankar eller kör vanlig rank. Helt enkelt, ranka efter varje parameter där 1 är mest åtråvärd (lågt P/S, hög ROE etc) sen summera alla rankningar för en sammansatt ranking där lägst summa blir bäst.

   2. Att gå via percentilrank är nog mest en bekvämlighet. Saknade värden (dvs blanka, ej negativa) kan du per default sätta till 50 (eller 0.5).. Om du INTE går via percentilrank så behöver du knöla med hur många bolag det råkar vara i urvalet och sedan putta in dem in rankingen i mitten på något sätt. Så tänker iaf. jag men jag har ställt mig frågan flera gånger om det inte är så att jag överkomplicerar.

 8. Frågan är om saknade, blanka, värden här ska ges 50 i percentilrank eller maxrank. Jag tänker att vi borde betrakta dessa nyckeltal på samma sätt som övriga, att om vi saknar information så tar vi en neutral ställning (lägger dem i mitten) !

  1. I testet ovan och här på Börslabbet ges de neutral ställning, alltså mittenrank. Är den implementeringen som används i What Works on Wall Street och som du säger är ju vettigt då det blir en neutral ställning till dessa.

 9. Vad händer om f-score saknas för ett företag? Ges dessa f-score 0 innan de 20% med lägst f-score sorteras ut?

  1. Hej! Då får den mitten-rank som alla andra rankingsystem här på sidan. I stort sett vet man ju inte om bolaget har hög eller låg F-score och det är ju trots allt 80 % sannolikhet att den inte är bland lägsta 20 %:en, så då får den mittenrank. Var endast 5 av 213 bolag som saknade värden när listorna uppdaterades senaste också där ingen var i topp på sammansatt momentum.

 10. Hej! Väldigt intressant läsning. Hur hanteras det när det blir sammanläggning av aktier? Exporten av fältet ”Kursutveckling” hos börsdata tycks inte hantera det och även om man använder ett F-score filter (80%) så hamnar bolag som t.ex. WeSC med av misstag.

  1. Hej! Börsdatas databas brukar uppdatera sig över tid men man får göra lite manuell handpåläggning och kolla till så att dessa inte kommer med tills det är gjort.

 11. Hej! Intressant artikel. Blir det någon skillnad att istället för att ranka nyckeltalen i sammansatt ROI, att istället välja att alla de nyckeltalen ska vara över en viss siffra och att på så sätt få fram 40 bolag?

  1. Hej! Har inte kollat på det specifikt i relation med ROI nyckeltal, men vet att i studier gällande värde har det oftast varit bättre att ranka bolagen än att sätta gränser. Det går givetvis sätta olika gränser och troligen skulle det ge bra resultat det med. Problemet är att de kommer att variera över tid och då är det enklast att ranka (hög avkastning på kapital i en finanskris kan vara ganska annorlunda mot hög avkastning på kapital i brinnande högkonjunktur).

 12. Hej Henning, jag undrar om du någon gång kollat på både kursutveckling och relativ utveckling i kombination?

  Tex 1,3,6 och 12 månader kursutveckling + 1,3,6 och 12 månader relativ kursutveckling sedan dela det med 2 för att få ett snitt tex?

  /Jesper

  1. Hej Jesper, Relativt mot vad, omx30? Om alla skulle jämföras mot omx30, skulle detta tillägg påverka rankingen?

  2. Hej Jesper!

   Som AlexB nämner ovan så sker alla rankningar relativt mot varandra redan. Om vi skulle subtrahera kursutvecklingen för index så blir det på alla aktier, så det ska inte påverka resultaten ovan mot att enbart köra vanlig kursutveckling. Detsamma om vi mäter mot ett snitt av alla aktier etc.

   Det som annars kommit på tals är att kombinera momentum med sektormomentum för den sektor aktien är i (ex industri, bank etc). Har gjort test på sektormomentum i sig och fick inte så bra resultat så har inte gått vidare med att testa det (tror inte på att det ger så mycket och det skulle vara en hel del jobb att testa), men ändå en intressant vinkel.

 13. Hej
  Angående ombalansering, byts alla 20 bolagen ut varje kvartal? Förutom om något fortfarande ligger kvar i topp.

  Har du i så fall korrigerat för transaktionskostnader och vad har du satt dem till?
  Mvh Per

  1. Hej! Ja, det stämmer. Sen kan givetvis några hamna i topp 20 nästa kvartal från föregående, så alla aktier byts i stort sett inte ut. Courtage har inte tagit hänsyn till i denna studie, men har gjort det i detta test med en ganska hög kostnad på ca 1 % per byte: https://borslabbet.se/backtest-av-borslabbets-svenska-portfolj/ Uppskattningsvis några procentenheter försvinner med kvartalsbyte. Sen måste det inte göras utan görs här mest för studieändamål, i exempelvis trendande kvalitet fungerar det helt okej att ombalansera årsvis.

 14. Hej Henning och tack för en mycket läsvärd artikel.

  När man räknar ut sammansatt momentum och tar snittet av 3-, 6- och 12-månaders utveckling så ger man ju utvecklingen de senaste tre månaderna mycket större vikt än utvecklingen de nio månaderna dessförinnan (och utvecklingen de senaste sex månaderna större vikt än de sex månaderna dessförinnan). Finns det någon rationell förklaring till varför detta ger ett så bra resultat?

  Min känsla är att man istället borde gynna aktier med en jämn kursutveckling genom att ta snittet av utvecklingen varje månad, och läste nu i Quantitative Momentum att det är så dom gör. En medelväg vore kanske att ta snittet av utvecklingen från 12-6, 6-3 och 3-1 månader?

  Hoppas att min fråga går att förstå och att du hittar tid till ett svar.

  Mvh,
  Andreas

  1. Min intuitiva uppfattning är att Hennings modell bygger på att man köper aktier med accelererande kursutveckling. Det är inte frågan om någon ”ecodriving” där man letar aktier som arbetar sig uppåt i en jämn takt. I stället hittar screeningen aktier med kurser som rusar.

   Köp dyrt och sälj ännu dyrare!

   Jag ser fram emot att läsa Hennings förklaring som kanske är helt annorlunda.

   1. Hej!

    Ja, mina resultat för Stockholmsbörsen och de nordiska börserna skiljer sig faktiskt åt mot det Alpha Architect funnit för den amerikanska börsen. De beskriver det som ”frog-in-the-pan” modellen där man ska ha aktier som sakta och jämnt ökar i pris som den bästa modellen och därmed gör på det sättet du säger i Quantitative Momentum. Men det jag fann för Stockholmsbörsen är mer accelererande aktiepriser som thomasa kommenterat. Alltså att man ska ha med senaste månadens momentum och mer vikt till de senaste månaderna än de för längre tid sen. Som du ser i tabellen ovan ger också justerad momentum (där man tar bort den sista månaden) lägre resultat än sammansatt momentum. Också att lägga till låg volatilitet och pris ID gav lägre avkastning.

    Det jag tror förklarar den stora skillnaden är vilken marknadssegment som jag respektive dem har fokuserat på. Det är att Alpha Architect främst fokuserat på stora bolag (deras universum är topp 1000 aktier i USA som kan jämföras med large cap i Sverige). Jag har fokuserat på hela Stockholmsbörsen förutom de allra minsta bolagen, vilket inkluderar klart mindre bolag än vad de kollat på, men också gett klart bättre avkastning för faktorer och mer lämpligt som småsparare att investera i (OSAM har också visat att så är fallet även i USA). Det är för det vad ovan resultat visar, alltså att accelererande avkastning är bra, vilket kan beskrivas i att småbolagen är mer obevakade och mer lättrörliga än större bolag. Exempelvis kommer ett bolag med 1 miljard i marknadsvärde variera klart mer och vara mindre bevakat än ett bolag med 100 miljarder i marknadsvärde. Ändrar jag och fokuserar endast på de 30 % största aktierna på Stockholmsbörsen blir resultaten i linje med Alpha Architects. Alltså att pris ID och låg volatilitet tillsammans med momentum ger bättre avkastning. Så för mer bevakade storbolag vill man ha en jämn stabil uppgång, medan för mindre mer volatila småbolag är accelererande momentum bättre.

  1. Hej! Ja, det har jag. Först kan jag säga att 1 månad tenderar ha den motsatta effekten. Där är det alltså bäst att köpa de aktier som gått sämst senaste månaden (varit en bra strategi faktiskt). 3 och 6 månader är med i Sammansatt momentum och har båda fungerat bra. Beroende på parametrar kan de ibland vara bättre, men sammansatt momentum är överlag oftast bäst och mer ”robust” mot hur man ändrar parametrar (med parametrar menar jag storlek på bolag, aktielistor, Sverige vs Norden, hur man kombinerar med andra strategier, etc). Också i mitt test på Global trendföljning visade sig ett sammansatt mått på momentum vara bättre än enskilda mått: https://borslabbet.se/global-trendfoljning/ Och många andra har visat att sammansatta mått brukar vara bättre. Med det sagt kan man mycket väl välja 3 eller 6 månaders momentum då de också fungerar bra. Det kanske är det som fungerar bäst nästa år eller kommande 5-10 åren. Bara det att ett sammansatt mått fångar faktorn bättre överlag.

 15. Tack för svar. Jag tänkte mer på ett sammansatt momentum på 1, 3 och 6 mån vs 3, 6 och 12 mån?

  1. Jag är rätt så säker på att du aldrig vill ha med den senaste månaden i ett sammansatt momentum. Som Henning skriver så har det motsatt effekt. I rapporter där man undersöker momentum använder man ofta 12-1, dvs. dom tolv senaste månaderna minus den senaste (Henning skriver även om detta i bloggen ovan).

 16. Så en bra strategi bör då vara att välja de 10 aktierna som rankas högst i sammansatt momentum på 3, 6 och 12 månader och sedan öka positionen i de valda aktierna som går ner på 1 månad.

  1. Ja, som Andreas säger ovan är det just att senaste månaden har den motsatta effekten. De flesta studier använder därför 12-1 månad. Har inte funnit riktigt att det skulle ge bättre effekt på Stockholmsbörsen (se justerad momentum ovan). Har också testat andra kombinationer av sammansatt momentum men i stort sett har 3, 6 och 12 månader fungerat bäst.

   Ja, det vore en vettig strategi. Inte testat den men utifrån resultaten så borde det fungera bra.

 17. Onekligen verkar 3, 6 och 12 månader mest robust. Har läst många av dina genomförda tester och de är väldigt välgjorda och informativa. Mkt bra kunskap. Har lärt mig massor, tack!

 18. Hej,

  Har du även testat 3+6+12-1 som sammansatt mått på momentum och i så fall hur gick det?

  /S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *