Sammansatt värde är Börslabbets strategi för att investera systematiskt i de billigaste aktierna på börsen. Strategin baserar sig på värdeinvestering som använts av framgångsrika investerare som Warren Buffett. Värdeinvestering baserar sig på att köpa bolag när de “reas” ut på börsen till ett lägre pris än sitt inneboende värde. Detta har historiskt varit en framgångsrik strategi och lett till en högre avkastning än börsen.

Om strategin

Strategin baserar sig på att mäta hur billigt ett bolag är genom att jämföra aktiens pris med bolagens vinst, egna kapital, försäljning etc. Då varje nyckeltal har sina för- och nackdelar kombinerar man dem i ett och samma mått som vi kallar Sammansatt värde. Det utgår från de enskilda nyckeltalen P/E (pris/vinst), P/B (pris/eget kapital), P/S (pris/försäljning), P/FCF (pris/fritt kassaflöde), EV/EBITDA (företagsvärde/rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar) samt direktavkastning.

Det kombinerade måttet ger en helhetsbild på hur billigt bolaget är mot resten av börsen. Inspirationen för strategin kommer från boken ”What Works on Wall Street”. Boken är en av de mest kompletta undersökningarna av vad som fungerat på USA-börsen de senaste 50 åren. I boken kom de kom fram till att olika nyckeltal presterade olika bra under olika perioder. En kombination av flera nyckeltal visade sig slå de flesta enskilda nyckeltalen över tid.

Sammansatt värde har gett 21 % per år för en portfölj med 20 aktier i USA under perioden 1964-2014. Det har också bekräftats internationellt i boken “Value Investing” av James Montier. Där visas att en portfölj baserad på sammansatt värde med 30 aktier gav 25 % per år i avkastning under perioden 1985-2007.

Resultat av backtest

För att se hur bra strategin presterat har vi testat den på Stockholmsbörsen inkl First North under perioden 2001-01-01 till 2021-12-31 (se Börslabbets studie för mer detaljer). Nedan visas resultaten för kvartalsvis ombalansering för topp 10 % av alla aktier efter strategin. Som syns är avkastningen det dubbla mot index.

StrategiAvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Sammansatt värde20,2 %0,831,23-68 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Eftersom värdeaktier ses som mer riskfyllda i kris är nedgångarna något större än index. Det är inte bara negativt utan gör att värdeaktier är det som ger bäst avkastning efter en björnmarknad. Vid kris och höga riskpremier vill man därför investera direkt i de billigaste aktierna på börsen (“be greedy when others are fearful”). Det går att göra här på Börslabbet genom att sortera aktierna i strategin Trendande värde utifrån Sammansatt värde. Övrig tid är det bättre att kombinera sammansatt värde med momentum så som i Trendande värde.

Mer läsning