Denna guide sammanfattar allt du behöver veta för att skapa din egen Börslabbetportfölj. Den är skapad utifrån de många studier som är gjorda här på Börslabbet och de många frågor som Börslabbets medlemmar ställt om systematisk sparande i aktier. För mer info om Börslabbets strategier läs Börslabbets studie ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”. Vill du snabbt komma igång? Läs denna förenklade 5-stegsguide för att komma igång med din portfölj.

Vad ska du tänka på när du skapar en Börslabbetportfölj?

Först och främst ska du fundera på vad för behov du själv har. Börslabbet handlar om att enkelt komma igång och spara systematiskt på börsen efter olika strategier. Hur du sen gör det beror mycket på din personliga situation. Följande frågor är bra att ställa sig:

  • Hur mycket ska jag spara?
  • Ska jag investera ett större belopp och/eller månadsspara?
  • Hur många aktier känner jag mig trygg med?
  • Hur mycket av mitt totala sparande ska jag lägga i portföljen?

Utifrån ovanstående frågor kan man enkelt skapa sig en uppfattning över sina egna behov. Exempelvis kanske man vill sätta igång ett månadssparande där man vill köpa en aktie per månad. Eller så vill man investera några hundratusen kronor i en portfölj som man inte vill behöva bevaka mer än vid ombalansering. Beroende på vad dina svar är på frågorna kan man sen välja hur man vill sätta ihop sin portfölj.

Strategier och marknader

Här på Börslabbet finns det både svenska, nordiska och amerikanska strategier. De svenska strategierna är framtagna genom egna genomgående tester på vad som fungerat på Stockholmsbörsen. De amerikanska har tagits fram genom rigorösa tester av olika amerikanska investerare och går att läsa mer om här. När det kommer till att välja vilka strategier som du ska välja gäller det att fundera på; vad är du för investerare? Vad vill du ha dina pengar investerade i? Det viktiga är att välja strategier man själv tror på och eftersom de kan mycket väl underprestera i perioder gäller det att ha övertygelse och tro på det man investerar i.

Strategier

Börslabbet har strategier för flera olika typer av investerare. På de svenska och nordiska marknaderna finns strategier som investerar i aktier utifrån värde, momentum/prisuppgång, utdelning och kvalitet. Bra saker att tänka på är att värde och momentum har negativ korrelation och fungerar extra bra ihop. Genom att också spara i flera olika strategier får du en jämnare avkastning. Detta gör att det är lättare att hålla kvar i sparandet över tid. Välj de strategier du är nöjd med och känner att du kan klara av att investera i under en längre tid. Börslabbets färdiga portföljer utgår från de fyra strategierna trendande utdelning, trendande värde, trendande kvalitet och sammansatt momentum.

Marknader

Börslabbet har flera olika marknader och då svenska börsen endast utgör 1 % av världens börsvärde kan det vara vettigt att exponera sig mot flera andra marknader för att få en bredare global exponering. Om du också bor och jobbar i Sverige har du stor exponering mot det svenska näringslivet. Det som talar för en större vikt i Sverige är att Sverige har ett bra klimat för företagande och en av världens bästa börser sedan 50-talet.

De nordiska marknaderna är ett första steg till ett mer globalt sparande och ett bra alternativ till europeiska aktier då de nordiska börserna följt de europeiska väl genom åren. Amerikanska strategier är också kompletterande då den amerikanska börsen utgör 50 % av världens börsvärde. Amerikanska aktier går enkelt att handla hos de flesta mäklarna. Dessutom har systematiska strategier testats grundligt på den amerikanska börsen, vilket gör att det finns många beprövade strategier att använda där som fungerat historiskt. Man kan mycket väl mixa både ett investerande i Sverige, Norden och USA.

Att tänka på när man investerar i marknader utanför Sverige är att minimera courtage och växlingskostnader. Detta gör att det kan vara vettigt att inte använda för hög ombalanseringsfrekvens, utan använda strategier som balanseras om årligen.

Hur många aktier, hur ofta och när ska man balansera om portföljen?

När du valt vilka strategier och på vilka marknader du ska investera handlar det om hur du ska sätta ihop din portfölj. Här på Börslabbet har vi färdiga portföljer som du kan följa; Börslabbets svenska, nordiska och amerikanska portfölj. Den svenska och nordiska portföljen går att följa på Börslabbet blogg under kategorin ”Börslabbetportföljen” och på sidan Börslabbetportföljen (för medlemmar). Börslabbets svenska kvartalsportfölj investerar likaviktat i topp 5 av trendande utdelning, trendande värde, trendande kvalitet och sammansatt momentum och byter ut aktierna kvartalsvis. För att läsa mer finns det ett backtest på Börslabbets kvartalsportfölj. Den nordiska portföljen investerar årsvis i topp 10 aktier efter trendande utdelning, trendande värde och trendande kvalitet.

Här på Börslabbets har ett omfattande test gjorts på hur många aktier, hur ofta och när man ska balansera om portföljen. Det gav följande resultat;

  • Momentum bör uppdateras kvartalsvis. Rena värdestrategier årsvis. Trendande strategier uppdateras med fördel kvartalsvis, men kan uppdateras årsvis utan att man tappar mycket avkastning.
  • Om man uppdaterar kvartalsvis bör man göra det efter säsongsmönster, vilket innebär den 1:a mars, juni, september och december.
  • Mer koncentrerade portföljer ger högre men också mer volatil avkastning. Alltså, 5 aktier i varje strategi ger högre avkastning än 10 och så vidare.

Det som testerna visade är att det är bättre med mer koncentrerade strategier som uppdateras kvartalsvis och där man har flera olika strategier för att få en väldiversifierad portfölj. För den som vill vara mer passiv i en bredare portfölj kan man också investera årsvis i topp 10 aktier i de trendande strategierna. Läs om vad som är bra att tänka på när man ska balansera om en årsvis omblanserad portfölj och när du ska välja att investera årsvis eller kvartalsvis.

Notera att dessa resultat är för Stockholmsbörsen där urvalet är kring 230 aktier för Börslabbets strategier. I USA används bredare portföljer på 20-30 aktier eftersom där finns det klart flera bolag (kring 4000 aktier). Detta är också det som är standardrekommendationen i USA och testats grundligt. Läs mer om de amerikanska strategierna här på Börslabbet.

Praktiska frågor

Oftast är bästa alternativet att investera genom en ISK (investeringssparkonto) eller en kapitalförsäkring hos en bank eller nätmäklare. ISK är att föredra om man vill ha möjlighet att flytta kontot framöver. Kapitalförsäkring är att föredra om man har underskott av kapital (vid exempelvis bolån) och utländska innehav eftersom källskatten kan dras av till fullo.

När det kommer till handel och hur man går till väga att implementera strategierna finns det lite att tänka på. Först och främst är det bra att välja en mäklare och en courtage-klass som är anpassad för sina egna affärer. Tänk också på att i utländska aktier tillkommer växlingsavgift då man ofta behöver växla för att genomföra affären. Den stora kostnaden för att byta aktier är courtage och spread. Dessa går att hålla relativt låga på under 0,5-1 % per ombalansering beroende på spread och courtageklass. Vid flera byten per år blir det relevant att minimera dessa kostnader så mycket som möjligt.

Diversifierad portfölj och trendföljning

Ett aktiesparande bör alltid vara del av en diversifierad portfölj anpassad efter sin egen situation och den risk man är villig att ta. Börslabbets Grundkurs i diversifierade portföljer (premium) går igenom i detalj hur man kan skapa en väldiversifierad portfölj och hur man kan tänka i sitt totala sparande.

Börslabbet handlar också om att studera vad för andra systematiska strategier som fungerat historiskt på börsen och bland dessa är trendföljning. Trendföljning har bland annat fungerat bra för att skydda sig mot större nedgångar på Stockholmsbörsen, se Börslabbets backtest på trendföljande regler under perioden 1901-2017 (premium). Trendföljande regler går också att applicera på en Börslabbetportfölj (premium). Risken minskar i portföljen, men det kan också ha en negativ effekt på avkastningen och det kan exempelvis vara komplicerat att applicera trendföljning. Istället kan det vara lämpligt att diversifiera mellan strategier som mellan en Börslabbetportfölj och en trendföljande strategi som i Investerarfysikernportföljen.

Förebygga risker

När man investerar på börsen är det viktigt att förebygga risker med sitt sparande. Det stora hotet med framgångsrikt sparande på börsen är oftast en själv. Att investera systematiskt på börsen tar bort en stor del av denna risk, men man kan mycket väl välja att ändra strategin eller sälja av sitt innehav vid tillfällig underprestation eller börskrasch. Det är viktigt att komma ihåg att systematiska strategier inte slår börsen varje år, utan är något som fungerar i längden (se Börslabbets strategiers relativa avkastning). Skriv gärna ner och följ dina regler så du inte frångår dessa och undvik göra dumma beslut vid fel tillfällen. Det är vid börskrascher och nedgångar då agnarna sållas från vetet och där det är svårast för investerare att hålla kvar vid sin strategi. Förbered dig genom att lära dig mer och förstå varför strategierna fungerar genom att läsa de olika studierna här på Börslabbet.

Mer läsning och frågor

Om du har mer frågor kolla in Börslabbets Frågor och svar-sida där du kan söka bland tidigare frågor eller ställa egna. Du kan också skicka mail till info@borslabbet.se om du undrar något. I vår FAQ finns några av de mest frågade frågorna. För mer läsning rekommenderas att läsa tidigare studier och backtest (premium) och våra kurser Grundkurs i Börsdata, Grundkurs i trendföljning och Grundkurs i diversifierade portföljer (premium).