Denna guide går igenom vad du kan tänka på när du ska skapa din egen Börslabbetportfölj. Den är mer detaljerad och skapad utifrån de många studier som är gjorda här på Börslabbet och de frågor som Börslabbets medlemmar ställt om systematisk sparande i aktier. Vill du snabbt komma igång? Läs denna förenklade 5-stegsguide för att enkelt komma igång med din portfölj.

Om du har specifika frågor du vill ha svar på se sidan “Vanliga frågor”. För mer info om Börslabbets strategier läs Börslabbets studie ”Vad fungerar på Stockholmsbörsen?”.

Strategier och marknader

Det första du behöver fundera på är vilka strategier och marknader du ska investera i. Här på Börslabbet finns det både svenska, nordiska och amerikanska strategier. De svenska och nordiska strategierna är framtagna genom egna genomgående tester på vad som fungerat på Stockholmsbörsen. De amerikanska har tagits fram genom rigorösa tester av olika amerikanska investerare och går att läsa mer om här. När det kommer till att välja vilka strategier som du ska välja gäller det att fundera på; vad är du för investerare? Vad vill du ha dina pengar investerade i? Det viktiga är att välja strategier man själv tror på och eftersom de kan mycket väl underprestera i perioder gäller det att ha övertygelse och tro på det man investerar i.

Strategier

Börslabbet strategier baserar sig på vad som fungerat på börsen och passar för olika typer av investerare. På de svenska och nordiska marknaderna finns strategier som investerar i aktier utifrån värde, momentum, utdelning och kvalitet. Bra saker att tänka på är att värde och momentum har låg korrelation och fungerar extra bra ihop. Genom att också spara i flera olika strategier får du en jämnare avkastning vilket gör det är lättare att hålla kvar i sparandet över tid. Välj de strategier du är nöjd med och känner att du kan klara av att investera i under en längre tid. Börslabbets färdiga portföljer utgår från de fyra strategierna trendande utdelning, trendande värde, trendande kvalitet och sammansatt momentum. Detta för att skapa en bra diversifiering mellan vad som historiskt fungerat.

Marknader

Börslabbet har flera olika marknader och då svenska börsen endast utgör 1 % av världens börsvärde kan det vara vettigt att exponera sig mot flera andra marknader för att få en bredare och global exponering. Om du också bor och jobbar i Sverige har du då extra stor exponering mot det svenska näringslivet. Det som å andra sidan talar för en större vikt i Sverige är att Sverige har ett bra klimat för företagande och haft en av världens bästa börser sedan 50-talet.

De nordiska marknaderna är ett första steg till ett mer globalt sparande och ett bra alternativ till europeiska aktier då de nordiska börserna följt de europeiska väl genom åren. Amerikanska strategier är också kompletterande då den amerikanska börsen utgör över 50 % av världens börsvärde. Dessutom har systematiska strategier testats grundligt på den amerikanska börsen. Det är också billigt att handla i både Norden och USA hos de flesta nätmäklare. Detta gör att det finns många beprövade strategier att använda där som fungerat historiskt. Man kan mycket väl mixa både ett investerande i Sverige, Norden och USA och du kan läsa mer i detta inlägg om hur man kan investera globalt i en aktieportfölj.

Att tänka på när man investerar i marknader utanför Sverige är att minimera courtage och växlingskostnader. Det gör att det kan vara vettigt att inte använda för hög ombalanseringsfrekvens utan endast använda strategier som balanseras om årligen.

Hur många aktier, hur ofta och när ska man balansera om portföljen?

När du valt vilka strategier och på vilka marknader du ska investera handlar det om hur du ska sätta ihop din portfölj. Här på Börslabbet har vi färdiga portföljer som du kan följa; Börslabbets svenska, nordiska och amerikanska portfölj. De går att följa på Börslabbet blogg under kategorin ”Börslabbetportföljen” och på sidan Börslabbetportföljen (för medlemmar).

Börslabbets svenska portfölj investerar i topp 10 aktier efter trendande utdelning, trendande värde, trendande kvalitet och sammansatt momentum. I de trendande strategierna byts aktierna ut årsvis och i momentum byts de ut kvartalsvis. För att läsa mer finns det ett backtest på Börslabbets svenska portfölj.

Den nordiska portföljen investerar årsvis i topp 10 aktier efter trendande utdelning, trendande värde och trendande kvalitet. För att läsa mer finns det ett backtest på Börslabbets nordiska portfölj.

Givetvis går det att investera på egen hand och det som är viktigt att ha med sig är följande:

  • Momentum bör uppdateras kvartalsvis då momentumeffekten är kortvarig.
  • Trendande och rena värdestrategier bör uppdateras årsvis för att minimera courtage och kostnader. Det går också att uppdatera Trendande strategier kvartalsvis men då måste man ha koll på kostnaderna.
  • Om man uppdaterar kvartalsvis bör man göra det efter säsongsmönster vilket innebär i början av mars, juni, september och december. Detta är inbyggt i hur marknaden agerar på prisuppgångar då förvaltare gärna vill behålla vinnare och sälja förlorare till sina kvartalsrapporter.
  • Mer koncentrerade portföljer ger högre men också mer volatil avkastning. Alltså, 5 aktier i varje strategi ger högre avkastning än 10 och så vidare.

Läs på mer i backtesterna på portföljerna ovan för inspiration och på vad som är bra att tänka på när man ska balansera om en årsvis omblanserad portfölj och när du ska välja att investera årsvis eller kvartalsvis.

Notera att dessa resultat är för Stockholmsbörsen där urvalet varit några hundra aktier för Börslabbets strategier. I USA investeras det i topp 20-30 aktier eftersom där finns det klart flera bolag (kring 4000 aktier). Detta är också det som är standardrekommendationen i USA och testats grundligt. Läs mer om de amerikanska strategierna här på Börslabbet.

Månadssparande

För den som vill månadsspara i sin portfölj eller utöka portföljen mellan ombalanseringarna finns det flera olika alternativ:

  • Spara ihop hela sparandet mellan ombalanseringarna och investera när man balanserar om.
  • Ser portföljen som “köp-och-behåll” mellan ombalanseringarna och utökar aktieposterna successivt. Enklast är likaviktat men vill man bibehålla vikterna är procentuell ökning att föredra.
  • Sprida ut ombalanseringarna under året (ex. en strategi varje kvartal) och investera när man gör en ombalansering.

Det bästa är oftast att välja det som passar en själv och gör att man följer strategin över tid. Därför kan det vara bra att inte göra det för krångligt för en.

Praktiska frågor

Oftast är bästa alternativet att investera genom ett ISK (investeringssparkonto) eller en kapitalförsäkring (KF) hos en bank eller nätmäklare. ISK är att föredra om man vill ha möjlighet att flytta kontot framöver. Kapitalförsäkring är att föredra om man har underskott av kapital (vid exempelvis bolån) och utländska innehav eftersom källskatten kan dras av till fullo.

När det kommer till handel och hur man går till väga att implementera strategierna finns det lite att tänka på. Först och främst är det bra att välja en mäklare och en courtageklass som är anpassad för sina egna affärer. Tänk också på att i utländska aktier tillkommer växlingsavgift då man ofta behöver växla för att genomföra affären. Den stora kostnaden för att byta aktier är courtage och spread. Dessa går att hålla relativt låga på under 0,5-1 % per ombalansering beroende på spread och courtageklass. Vid flera byten per år blir det relevant att minimera dessa kostnader så mycket som möjligt. Alternativt investerar man främst i strategier med årlig ombalansering.

Diversifierad portfölj och trendföljning

Ett aktiesparande bör alltid vara del av en diversifierad portfölj anpassad efter sin egen situation och den risk man är villig att ta. Börslabbet har tagit fram olika allvädersportföljer utifrån de systematiska strategier som finns på sidan. Mer defensiva och passiva alternativ är också Permanenta portföljen och Golden butterfly vilka vi testat med Börslabbets strategier.

Börslabbet handlar också om att studera vad för andra systematiska strategier som fungerat historiskt på börsen och bland dessa är trendföljning. Här på Börslabbets finns strategin Global trendföljning som man enkelt kan följa med indexfonder eller ETF:er. Du kan läsa mer om Global trendföljning i vår studie. Läs denna 5-stegs guide för att enkelt komma igång.

Som medlem får man tillgång till de flera studier och backtest som gjorts på Börslabbet genom åren. Det inkluderar både trendföljning, diversifierade portföljer och mer specifika detaljer om Börslabbets strategier.

Mer läsning och frågor

Om du har mer frågor kolla in Vanliga frågor. Du kan också skicka mail till info@borslabbet.se om du undrar något. 

För mer läsning rekommenderas att läsa materialet under fliken “Kom igång”, det som läggs upp på Börslabbets blogg eller läsa kurserna Grundkurs i BörsdataGrundkurs i trendföljning och Grundkurs i diversifierade portföljer (premium).