Backtest av Börslabbets kvartalsportfölj

Henning HammarBörslabbetportföljen, Studier19 Comments

I och med uppdateringen av Börslabbets studie nu i början av året med månadsdata kan vi nu backtesta Börslabbets kvartalsportfölj. Denna går enkelt att följa här på Börslabbet och introduceras i detta inlägg. Principen för portföljen är enkel; köp topp 5 aktier i Börslabbets strategier varje kvartal och byt sedan ut aktierna nästa kvartal. De strategier som omfattas är Trendande värde, Trendande utdelning, Trendande kvalitet och Sammansatt momentum.

Portföljen uppdateras i början av mars, juni, september och december. Detta görs för att utnyttja säsongseffekten i momentum, vilken tenderar att vara extra starkt i slutet av varje kvartal. Det kan också ske ett visst överlapp mellan de olika strategierna och totala antalet aktier i portföljen brukar ligga kring 15 aktier (i dagsläget 14 aktier).

Resultat

Portföljen testas på samma sätt som Börslabbets strategier i Börslabbets studie och som används i Börslabbets screener. Det innebär alla icke-finansiella aktier på Stockholmsbörsen med över 500 miljoner i marknadsvärde inkluderas. Den data som ligger till grund är Börsdatas data för alla Stockholmsbörsens bolag. Tyvärr lider denna av så kallad ”survivalship bias”, vilket gör att avnoterade bolag inte tas med och drar upp avkastningen något. Resultatet för perioden 2001-2016 visas nedan (notera logaritmisk skala). Topp 5 aktier innehas i varje strategi där de trendande strategier sorterar först på topp 40 efter primär variabel, därefter sorteras topp 40 på momentum där topp 5 väljs ut.

(UTVECKLING UTIFRÅN BACKTEST PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN. HISTORISK AVKASTNING SKA INTE SES SOM GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.)

I tabellen nedan visas avkastningen per år i jämförelse med Stockholmsbörsen för Börslabbets kvartalsportfölj med alternativen topp 5, 10 eller 20 i varje strategi. Som syns minskar avkastningen per år för mer diversifierade portföljer, men Sharpekvoten ändras inte nämnvärt. Sortinokvoten, vilken ignorerar volatilitet på uppsidan och bara tar med den på nedsidan, minskar däremot och gör att kvartalsportföljen gynnas av att vara mer koncentrerad.

Den observanta läsaren ser att 10 aktier i detta test gett något högre avkastning än i Börslabbets studie. Det beror på att denna portfölj balanseras om vid varje kvartal mellan de olika strategierna, jämfört med att endast göra det i början av studien som i Börslabbats studie. Detta har gett 0,4 % högre avkastning under perioden.

(UTVECKLING UTIFRÅN BACKTEST PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN. HISTORISK AVKASTNING SKA INTE SES SOM GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.)

Nedan visas de rullande nedgångarna för portföljen och för Stockholmsbörsen. Som syns gick portföljen klart bättre efter IT-bubblan, lika dåligt som övriga börsen under finanskrisen samt något sämre kring årsskiftet 2015/2016.

(UTVECKLING UTIFRÅN BACKTEST PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN. HISTORISK AVKASTNING SKA INTE SES SOM GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.)

Om vi ser till rullande 12-månaders överavkastning mot Stockholmsbörsen visas den nedan. Som syns kan den variera en del emellanåt, ibland har portföljen sämre årsutveckling och ibland klart högre. Som bäst gick den under slutet av 2015 då Fingerprint drog en del av avkastningen genom momentumdelen av portföljen.

(UTVECKLING UTIFRÅN BACKTEST PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN. HISTORISK AVKASTNING SKA INTE SES SOM GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.)

Resultatet visar att Börslabbets kvartalsportfölj har gett riktigt bra avkastning under perioden. Däremot är det inte exakt det som investerare fått då man behöver ta hänsyn till kostnader för courtage och spread. Med en ombalansering fyra gånger per år och en uppskattad kostnad på ca 0,5 % per ombalansering bör man dra av 2 % från resultaten. Utöver det bör man dra av för ”survivalship bias”. Samtidigt inkluderar inte testet kvartalsrapporter som kommit ut under året, vilket skulle dra upp avkastningen något då portföljen uppdateras kvartalsvis. Ett konservativt antagande är ändå att den realiserade avkastningen skulle hamna några procentenheter lägre än den i testet.

Sammanfattning

Börslabbets kvartalsportfölj har visat sig ge riktigt bra avkastning under den testade perioden och den visar sig vara väl optimerad för att utnyttja både värde- och momentum-effekter på Stockholmsbörsen. Det kan också nämnas att portföljen skapades med följande regler innan detta test gjordes utifrån tidigare studier på den amerikanska börsen. Alltså visar det sig att dessa regler fungerar minst lika bra här i Sverige och att det är ett bra sätt att balansera om sin portfölj på.

Det ska bli intressant att se hur avkastningen för portföljen kommer att vara framöver och det vore ganska optimistiskt att tro att man kan få nära 30 % avkastning per år. Däremot visar denna portfölj på en klart bättre avkastning än index, vilket också är det långsiktiga målet. Denna typ av ombalansering är den mest optimala jag testat på Börslabbet och i ett framtida inlägg kommer ett mer genomgående test på antal aktier, ombalanseringsfrekvens och säsongseffekt för strategierna.

19 Comments on “Backtest av Börslabbets kvartalsportfölj”

 1. Tjena, mycket bra!
  Vad blir skillnaden om man ombalanserar ex jan / apr / jul / okt
  Jag har (av olika anledningar) 3 olika portföljer, men jag vill investera dem enligt samma princip. Dock så kanske man ur riskspridningssynpunkt tjänar på att ombalansera de tre portföljerna vars en månad?

  1. Hej! Så det är det som bland annat kommer i nästa inlägg. På grund av säsongseffekten i momentum skiljer det hela 2-3 % i att ombalansera den 1:a jan/ apr / jul / okt mot 1:a mars / jun / sept/ dec. Därför är det oftast klart bättre att samla ombalanseringen till en gång per kvartal. Blev faktiskt själv förvånad över att säsongseffekten var så pass stark trots att jag visste om den från litteraturen.

 2. Fråga om survivor ship bias, är det fortfarande så, även senare år? Jag vet att Börsdata inte har det historiskt, men tänkte att de inte rensar företag som tas bort från börsen nu och senaste åren kanske och det kanske är mer indikativt med senare åren i analysen såleded

  1. Hej! Ja, det stämmer. Hela databasen lider inte av survivalship bias och aktier som avnoteras senaste 5 åren finns med i databasen. Exempelvis Scania, Hemtex, Höganäs, Proffice etc. Drygt 100 avnoterade bolag finns med och med historisk data för när de var noterade. Så för mer specifik avkastning senaste åren var den + 57,5 % år 2013, + 31,5 % år 2014, + 53,4 % år 2015 och + 47,5 % år 2016 då databasen inte led av survivalship bias.

 3. Hej,
  Börslabbets portfölj har ju stor ”Max nedgång” som skapar risk för att man inte klarar av att hålla sig till strategin utan man hoppar av pga att man tappar tron. Meb Farber skriver ju t.ex. om detta i beskrivningen av The Trinity Portfolio.
  Har du testat hur portföljen påverkas av att använda sig av SMA200 för att minska Max nedgång? Hur skulle man i så fall applicera detta?

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hejsan! Jag tror inte denna portföljen är menad att vara din enda investering.
   Tittar man på Meb Fabers Trinity så har han 50% i en portfölj som avspeglar världens alla tillgångar och denna ligger fullinvesterad alltid och 50% i Global trendföljning
   Han har ca 18% USA Aktier och 18% globala aktier i den första delen. Resten är obligationer och råvaror etc.

   Så ett sätt att applicera detta är att byta ut de 9% USA Aktier mot Börslabbets portfölj, då har du en portfölj som borde likna trinity rätt bra sätt till risk.

   1. Hej! Som Fredrik säger är det självklart bra att diversifiera. Gjorde test på liknande strategi som Meb Fabers trinity portfolio som kombinerar en portfölj som den ovan med trendföljning och annat: https://borslabbet.se/backtest-av-olika-portfoljstrategier-2001-2016-med-manadsdata/ Självklart kan man också kombinera det med exempelvis mer räntor etc. I ett kommande test kommer jag visa hur det fungerat att applicera en hedge eller köpa/sälja efter MA200 regler.

 4. Tackar för en bra studie!

  Angående din nästa studie där ombalanseringsfrekvens är med, har jag ett önskemål om att få se optimal frekvens för ombalansering per strategi och inte bara för hela kvartalsportföljen, men det kanske är så du tänkt 😉

  1. Hej! Tack för inputs. Ska se om jag lägger till det eftersom det kan vara svårtolkat då enskilda strategier kan ge ganska olika resultat beroende på vad för aktier som är med. Men i allmänhet är trenden att momentum vill ha kortare perioder, trendande gynnas också av det medan sammansatt värde går lika bra att omfördela årsvis.

 5. Hej Henning,
  Om man skulle ligga 100% i Börslabbets portfölj som ger en max nedgång på nästan 50% under 2008/2009, är detta en ganska jobbig resa just då och en risk för att man hoppar av.
  Har du undersökt resultatet av att använda t.ex. SMA200 för att inte vara investerad då kursen ligger under SMA200 för att minska fallhöjden?
  Hur skulle detta kunna appliceras?

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej igen! Som skrev jag skrev ovan kommer ett test framöver. Kan nämna att största nedgång minskar från 50 % till ca 20-25 %. Däremot med lite lägre avkastning som följd om man skulle köpa/sälja hela portföljen efter en kombination av absolut momentum och MA200 signaler.

 6. Hej! Funderar på om det skulle vara idé att använda stop-loss i kvartalsportföljen. Om en oväntad negativ nyhet drabbar en aktie har den inte mycket tid att återhämta sig. Samtidigt som varje aktie har mer tyngd i en koncentrerad portfölj.

  Har lekt med tanken på en portfölj som investerar som ovan i top 5 men där man månadsvis byter ut eventuella aktier som glidit utanför top 10.

  1. Hej! Har varit på gång att skriva om stop-loss i ett inlägg. Är något tveksam till om det ger mervärde då undersökningar gett ganska olika resultat. Dessutom tillkommer det en del handelsavgifter. Skrev ett längre svar tidigare om detta:

   ”Hej!

   Jag har själv inte undersökt stop loss i mina backtester, men vet att Alpha Architect har det. Speciellt testade de en strategi som togs fram i en artikel som talade mycket för stop-loss: https://alphaarchitect.com/2016/08/10/taming-the-momentum-roller-coaster-fact-or-fiction/De kunde inte återskapa resultaten och de fick klart lägre avkastning. Men det finns flera artiklar som supportar stöd för stop loss som tas upp i detta inlägg: https://www.quant-investing.com/blogs/general/2015/02/16/truths-about-stop-losses-that-nobody-wants-to-believe

   Mitt eget synsätt på det är att stop loss oftast introducerar en massa extra handelskostnader och handel som inte är riktigt värt besväret. Gjorde själv en undersökning i mina portföljer och såg att en stop-loss skulle gjort att man gick ur aktier i fel tillfälle (aktier som sedan gick upp). Det kan skydda, men bättre i så fall med en hedge mot index. Det gäller mer psykologiskt beroende på vad man är nöjd med, men om man adderar stop-loss kan det medföra också att man blir för aktiv och agerar på kortsiktiga signaler. Som du ser ovan gick en del av strategierna sämre än index, men i snitt gick de bättre. Om man handlar med stop-loss kan det lätt bli så att man går in och agerar kortsiktigt och väljer bort de som underpresterat.

   I allmänhet är inte kvantitativa strategier så pass mycket mer volatila än index om de inte är riktigt ”deep value” och liknande som jag implementerat i några av mina portföljer. Du kan se exempelvis hur de kvantitativa portföljer jag implementerat de senaste tre åren gått i min senaste kvartalsrapport: https://borslabbet.se/kvartalsrapport-q3-investerarfysikerportfoljen/Volatiliteten är inte avsevärt mycket högre på sikt än index, det är bara enstaka månader och kvartal det kan skilja sig åt. Men det kan mycket väl hända i en aktiv portfölj också. Inte sett så stor skillnad mot kvantitativa portföljer och de som förvaltat sina portföljer framgångsrikt under samma period (om de inte är traders). Alla lider av kortare perioder av underprestation.

   Vänligen
   Henning”

 7. Tack för svar! Detta påminde mig återigen om vikten av att hålla saker så enkla att man klarar av att vara konsekvent över tid. Bättre med en 80%-ig lösning man kan hålla i 99% av fallen än en 99%-ig lösning man bara genomför 80% av fallen. Nej, jag har inte backtestat det :-).

  1. Ja, bra sagt. Blir lätt att man krånglar till det. Sen är det inte en garanti att 99 % lösningen för de senaste 20 åren blir 99 % lösningen kommande 20 år. Finns för mycket slump på aktiemarknaden för att något kan bli 99 %.

 8. Hej igen! Det blir ganska mycket trading den dag portföljen ska bytas ut. Har du/ni tips på hur man gör det bäst rent praktiskt? Strategi/strategier?

  1. Hej! Ska försöka fixa en automatisk lista på aktier efter topp 5 och topp 10 till kvartalsportföljen på aktier som ska behållas respektive bytas ut till nästa gång den ska uppdateras. I de flesta fall är aktierna så pass likvida att det enkelt går att lägga en marknadsorder. Fungerar på portföljer upp till några miljoner i de flesta fall. Gjorde en större ombalansering senaste månadsskiftet och hade problem i stort sett bara i net-netsen där man fick ha en order ute under längre tid (några dagar) men som sen gick igenom.

 9. Vore suveränt med en sån lista! Du tittar alltså inte på orderboken på handelsdagen? (Overkill?)

  1. Jo, självklart för att se pris och spread. Man kan ju också lägga sig på köpnivån i orderboken för att minska spreaden. Sen bevaka om man får det till det priset. Beror på hur aktiv man vill vara.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *