Backtest av olika portföljstrategier 2001-2016 med månadsdata

Henning HammarBas, Premium, Standard, Strategier, Studier och backtest27 Comments

Många användare av Börslabbet har efterfrågat flera olika förslag på olika portföljer och portföljfördelningar med Börslabbets strategier. Nu med månadsdata för alla strategier kan vi enkelt se utvecklingen månadsvis för olika portföljer och hur en total portfölj skulle utvecklat sig ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.