Börslabbets portföljer har slagit 99 % av alla fonder senaste 3 åren

Henning HammarAllmänt, Börslabbetportföljen

När jag startade Börslabbet var det med insikten att enkla systematiska och kvantitativa aktiestrategier har historiskt slagit index och de flesta proffsen. Att vi kan lyckas bättre än majoriteten av investerare och fonder genom att investera i strategier som utnyttjar missprissättningar i marknaden och som enbart tar någon timme per år. Detta utan att försöka gissa framtiden, ägna all vaken tid att bevaka börsen eller försöka välja vinnarfonder.

Som pandemiåren visat har det också varit fallet. Börslabbets svenska och nordiska portfölj har slagit 99 % av alla de ca 1000 aktiefonder som finns på Avanza de senaste 3 åren. De har också klarat sig klart bättre än att investera i de populäraste aktierna som småsparare öst in pengar i. Vi har nu sett att enkla och systematiska strategier kan både slå index, de flesta proffsen och investerarna.

Portföljerna har slagit sina jämförelsefonder

Vi börjar med den nordiska portföljen som gått bäst och är upp med +91,6 % senaste 3 åren. Den hamnar därmed bland topp 5 fonder bland de ca 1000 aktiefonder som finns på Avanza. Endast temafonder i hållbar utveckling har gått bättre under perioden. Den har också slagit den bästa Nordenfonden med över 30 procentenheter och index med över 50 procentenheter.

Portföljen har gynnats av sin höga värdeexponering och exponering mot Norge. Det blev både tydligt under 2021 där norska shippingbolag gick bra samt under 2022 när råvaror gick bra. Enbart Trendande värde gick ca +100 % under 2021-2022.

Börslabbets nordiska portfölj senaste 3 åren

Den svenska portföljen har inte gått mycket sämre och är upp med +75,3 %. Det gör att den kvalar in på topp 10 av alla aktiefonder hos Avanza. Den har slagit den bästa Sverigefonden med drygt 20 procentenheter och index med drygt 45 procentenheter.

Portföljen har gynnats av att vara exponerad mot momentum som gick riktigt bra under 2020 när aktieintresset ökade markant. Totalt har sammansatt momentum gett över +140 % avkastning under åren 2020-2022. Det innebär en CAGR på 33 % och i nivå med de historiska resultaten för momentum i Börslabbets studie.

Börslabbets svenska portfölj senaste 3 åren

Den amerikanska portföljen har också den klarat sig bra senaste 3 åren. Den påverkades lite mer negativt av flykten från värde under 2020, men återhämtade sig bra under 2021. Totalt är portföljen upp med +43,9 %, slagit den amerikanska börsen och kvalar därmed in sig på en 3:e plats bland de amerikanska fonderna. Under perioden har den “bara” slagit 95 % av alla aktiefonder på Avanza.

Varför är denna 3-årsperiod intressant?

Tre år är ganska kort tid att utvärdera portföljer på men ofta en tid som många använder för att utvärdera avkastning. Där har man i alla fall tagit bort det värsta bruset som oftast sker månad till månad eller kvartal till kvartal. Det som gör denna 3-årsperiod extra intressant är att:

  • Vi har haft två björnmarknaden på runt -30 % samt en ordentlig tjurmarknad på +100 %.
  • Den inkluderar i stort sett en hel börscykel där vi gått från lågkonjunktur till högkonjunktur och återigen till lågkonjunktur.
  • Vi har sett de mest extrema skillnaderna i värderingarna någonsin.
  • Vi har sett ett extremt skifte i räntor och penningpolitik från nollräntor och massiva stödköp av värdepapper till snabbaste åtstramningen någonsin.

Utöver det stora världshändelser som pandemi och största anfallskriget i Europa sen andra världskriget. Alltså har vi fått uppleva ordentliga svängningar och förändringar vilket gjort det lätt att handla bort sig.

Det vi sett med de kvantitativa strategier är att de kunnat parera det bra och dragit nytta av läget. Faktum är att kvantitativa strategier gynnas av spekulation (momentum), stora värderingsskillnader och hög inflation vilket vi nu sett. Det finns inte heller mycket som tyder att det osäkra världsläget lugnat sig och historiskt har volatila makromiljöer följts av fortsatt volatila makromiljöer.

Avkastningen är periodisk

Det är viktigt att komma ihåg att avkastningen är periodisk när det kommer till de flesta investeringsstilar och kvantitativa strategier. För att slå index måste vi investera annorlunda än index och då tar vi på oss en aktiv risk (visas i Börslabbets studie – Vad fungerar på Stockholmsbörsen? sektion 9).

Det är också det som talar för att investera i kvantitativa strategier än att investera i fonder. En fond måste oftast följa sitt jämförelseindex och kan inte vara för avvikande. Dessutom kan man som småsparare investera i klart mindre bolag än en fond och det är där den största potentialen för överavkastning finns. Det är av denna anledning Börslabbet finns som tjänst snarare än en fond.

Vi har nu genomgått en riktigt bra period där portföljerna gått bättre än majoriteten av alla fonder. Annat var det under perioden 2018-2019 då strategierna inte utvecklade sig lika bra. Det var under perioden som värdespreaden ökade markant på världens börser och vad som fungerade skiftade kraftigt.

Insikterna från den perioden var att det är bäst att vara mindre aktiv och mer diversifierad när man investerar i strategierna. Detta för att för att undvika påverkas av underprestation när den kommer och minska den aktiva risken. Istället är det bättre att vara långsiktig och låta strategierna göra sin grej.

Ett av de vanligaste misstagen är också att hoppa av något som underpresterat i närtid. Som vi sett de senaste åren är det just då bästa potentialen finns. Men ett annat vanligt misstag är att misstro något bara för att det gått upp vilket många blivit varse som hoppat av 2010-talets tjurmarknad för att försöka köpa in sig billigare efterföljande år. Vi vet inte när nästa period av underprestation kommer, bara att den högst troligen kommer.

Ser fram emot kommande 3 år

De senaste 3 åren har bjudit på riktigt bra avkastning för Börslabbets strategier och portföljer. De har slagit sina jämförelseindex och en klar majoritet av alla aktiefonder.

Hur gick det för de aktiva fonderna då? 2/3-delar av Sverigefonderna och USA-fonderna samt 4/5-delar av Nordenfonderna har underpresterat index senaste 3 åren. Alltså har en klar majoritet underpresterat börsen och detsamma för snittspararen hos Avanza (som fått 16 % avkastning under 2020-2022).

Hur det nu kommer utveckla sig kommande 3 år vet ingen. Som nämndes ovan talar mycket för att strategierna fortsatt kan gå bra. Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig och jag ser fram emot kommande 3 år med Börslabbets portföljer.