Investera hållbart med Börslabbets strategier

Henning HammarStudier och backtest

Att investera hållbart och utifrån ESG-kriterier (Environmental, Social, and Governance) har varit ett av de hetaste ämnena inom investeringsbranschen senaste åren. Självklart går detta att göra med Börslabbets strategier.

Det går helt enkelt ut på att exkludera de branscher man inte vill investera i. Detta gör det ännu mer individanpassat än att välja en fond som överensstämmer med sina värderingar. För ännu finns det inga generella riktlinjer och vad man tycker är etiskt och hållbart är oftast en individuell fråga.

Då blir frågan hur det påverkar avkastningen och vilken effekt det har. Det är vad vi ska titta på i detta inlägg.

Hur påverkar det avkastningen?

Ett vanlig argument för att investera hållbart är att vi kan göra det utan att det påverkar avkastningen negativt. Dessvärre är det inte riktigt fallet där Cliff Asness skrev en bra artikel på ämnet för några år sen.

Helt enkelt går det ut på att de som investerar etiskt/hållbart inför begränsningar. Detta kommer att pressa kostnaden på kapital / avkastningen för de “goda” bolagen medan den ökar i de “onda”. De som inte har begränsningar investerar därmed i de “onda” bolagen och får högre avkastning än de med begränsningar. Alltså påverkar hållbarhetskriterier avkastningen negativt. Frågan blir då hur mycket?

Påverkan på Börslabbets strategier

Det ser vi när vi testar etik- och hållbarhetskriterier på Börslabbets strategier. Ett av de vanligaste kriterierna är att inte investera i fossila bränslen, betting, tobak och försvar. Nedan visas hur detta påverkar avkastningen under 2001-2021 för både strategierna och ett likaviktat index.

Som vi ser minskar avkastningen med 2,2 % per år genom att välja bort dessa branscher. Stora anledningen är att avkastningen för alla aktier minskar med 0,7 % per år genom att exkludera dessa branscher.

Börslabbets strategierLikaviktat index
Alla aktier24,7 % per år14,6 % per år
Exkl fossila bränslen, betting, tobak och försvar22,5 % per år13,9 % per år
Avkastning under 2001-2021 om man exkludera vanliga branscher utifrån etik/hållbarhet

Vilka branscher som vi exkluderar påverkar också givetvis. Exempelvis var perioden för testet (2001-2021) sämre för fossila bränslen medan bra för betting. Denna skillnad märks också i avkastningen om vi exkluderar dessa individuellt. Vilken bransch som kommer att gå bra framöver är däremot oklart och testperioden inkluderar inte 2022 som var ett riktigt bra år för fossila bränslen.

Börslabbets strategierLikaviktat index
Alla aktier24,7 % per år14,6 % per år
Exkl fossila bränslen23,9 % per år14,7 % per år
Exkl betting22,4 % per år14,1 % per år
Avkastning under 2001-2021 för individuella branscher utifrån etik/hållbarhet

Alltså minskar avkastningen något genom att exkludera mindre etiska/hållbara branscher. Som vi ser har det historiskt haft en påverkan på runt 2 % per år och kan slå olika beroende på hur de olika branscherna går. Det är givetvis en uppoffring många är villiga att göra för att känna att man moraliskt gjort rätt. Då blir nästa fråga vilken effekt det har.

Vilken effekt har det att investera hållbart?

All information som finns på Börslabbet bygger på forskning av vad som fungerat på börsen. Givetvis är en artikel om att investera hållbart inget undantag. Det mesta tyder på att det inte har någon påverkan att investera hållbart och etiskt.

En stor anledning är just på grund av det som Cliff Asness tar upp i artikeln ovan. Investerare utan ESG-begränsningar kommer in och investerar istället. Den högre avkastningen attraherar nya investerare och effekten blir i stort sett att man ger upp högre avkastning till andra investerare.

Enligt WSJ kan det till och med ha en negativ påverkan på bolagen då endast de “omoraliska” investerarna blir kvar. Det gör att ledningen bryr sig ännu mindre om etik- och hållbarhetsfrågor. Detta blir också tydligt med den politiska polarisering som nu finns i hållbarhetsfrågan.

Att hållbara investeringar inte har någon effekt håller också Oxfordprofessorn Martin Schmalz med om. Han har forskat på ämnet och hans åsikt är också att andra investerare kommer in och investerar istället. Effektivare åtgärder är enligt honom att införa lagkrav och koldioxidskatter.

En annan som utvärderat hållbara investeringar är Småspararguiden som gått igenom Göteborgsprofessorn Joakim Sandbergs forskning. Både Sandberg och Småspararguiden kommer fram till att det troligen inte har någon påverkan att välja bort bolag medan mera direkta investeringar i start ups eller ge en del av avkastningen till välgörenhet har större påverkan.

Ens eget samvete som styr

Till slut är det ens eget samvete som styr och det är därför Cliff Asness hade frasen “Dygd är sin egen belöning” i titeln till sin artikel. För vad testerna och forskningen visar ger hållbart investerande på börsen lägre avkastning och har troligen inte någon effekt.

Istället får man fokusera på att göra det man är bekväm med och agera efter sin egna moraliska kompass. Att ge upp någon procent avkastning per år är inte mycket om det innebär att du kan investera i strategin långsiktigt. Det är främst bra att veta om att det kan leda till lägre avkastning och inte har någon bevisad effekt.

Om man vill göra något med större bevisad effekt kan man istället ge en del av avkastningen till effektiv välgörenhet och är det Börslabbet gör.