DCF och andra värderingsfunktioner

Henning Hammar

Detta kursavsnitt kommer att gå igenom hur man använda verktygen DCF och andra värderingsfunktioner för att analysera enskilda bolag på Börsdata. Det är en fortsättning på avsnittet om "Bolagsöversikten", där man kan få en allmän bild över relevanta nyckeltal för enskilda ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.