Introduktion till Börsdatas screener

Henning Hammar

Detta avsnitt kommer att gå igenom Börsdatas screener. Börsdatas screener är ett bra verktyg för att ta fram intressanta köpkandidater och har en mängd olika funktioner. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom en del av dessa så att ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.