Magic formula med momentum

Henning HammarStrategier, Studier och backtestLeave a Comment

En strategi flera av Börslabbets medlemmar har efterfrågat att testa är Magic formula med momentum. Denna strategi har populariserats av Börsdata, då de implementerade en ny funktion där man kan sortera ut de bolag som rankas högt efter Magic formula och som gett positiv avkastning och bättre avkastning än index senaste 3-6 månaderna. Ännu har ingen gjort test på denna eller liknande tillvägagångssätt, en lucka jag tänkt att fylla.

Strategin testas på liknande sätt som de andra Börslabbetstrategierna, där vi först väljer de topprankade aktierna efter Magic formula och sedan de som rankas högst efter sammansatt momentum. Skillnaden är att främst att man i detta fall går på relativ momentum under flera perioder (3, 6 och 12-månader), något som visat sig vara bättre än absolut momentum för enstaka aktier. Dessutom så får man med sammansatt momentum aktier med en mer jämn uppgångstrend än den implementering som Börsdata har, något som visat sig bättre i studier av momentumeffekten (se denna källa).

Datan som ligger till grund till studien är Börsdatas data för bolag på Stockholmsbörsen under perioden 2000-2016, med årsrapporter från 2000-2016 och aktiekurser under samma period. Datan lider av survivalship bias då bolag som gått i konkurs eller avnoteras inte finns med, vilket drar upp avkastningen något. Första årsredovisningen är från år 2000, vilket gör att portföljen formas år 2001-02-28 efter det att rapporterna kommit ut. Positioner hålls i ett år och uppdateras sista februari varje år. Testperiod är 2001-02-28 – 2017-02-28. För att undvika aktier med låg likviditet används en gräns på ett börsvärde av 500 miljoner kronor. Finansiella bolag tas också bort då Magic formula inte är anpassad för dessa bolag. Det finns totalt 70 bolag i Börsdatas databas med ett börsvärde över 500 miljoner år 2001 och 215 bolag vid år 2016.

Nedan visas avkastningen för Magic formula och Magic formula med momentum mot Börslabbets trendande strategier (trendande värde, trendande kvalitet och trendande utdelning). I testet användes en portfölj med 20 aktier, vilket gjorde att Magic formula + momentum valdes först topp 40 ut efter Magic formula, därefter valdes de topp 20 av dessa topp 40 ut som hade högst sammansatt momentum. Som syns har Magic formula med momentum slagit endast Magic formula, men har gått olika bra i olika perioder (under 2007-2012 gick den klart sämre än Magic formula).

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Avkastningen för de olika strategierna per år visas i tabellen nedan för en portfölj med 20 aktier. Som syns är avkastningen runt 2 % högre för Magic formula med momentum än Magic formula. Däremot är avkastningen runt 1-2 % lägre än Börslabbets strategier.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

För att undersöka en mer koncentrerad portfölj valde vi undersöka hur det är att välja topp 20 aktier efter första kriteriet, sedan topp 10 aktier efter momentum. Nedan visas en portfölj med 10 aktier i varje. Som syns minskar avkastningen för Magic formula och Magic formula + momentum, medan Börslabbets portföljer i snitt gav högre avkastning. Detta ger ett mått på hur robust avkastningen är, då topp 10 bör ge högre avkastning än topp 20. Skillnaden är däremot liten, vilket gör att man ändå kan få helt okej avkastning med topp 10 aktier.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

För att summera har Magic formula med momentum gett bättre avkastning än enbart Magic formula. Däremot har den inte gett lika bra avkastning som övriga trendande strategier som vi har här på Börslabbet. Men skillnaden är liten och det viktigaste är oftast att man hittar en strategi man är nöjd med och tror på. Om man tror mer på Magic formula med momentum så bör man investera i denna, eftersom det viktigaste är att hålla fast vid en strategi på sikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *