Magic Formula

Henning HammarStrategier, Studier och backtest8 Comments

Magic formula är skapad av den legendariska investeraren Joel Greenblatt som lyckats skapa en avkastning på 40 % per år under en 20-årsperiod. Den baserar sig på den simpla princip att köpa bra företag till ett billigt pris. Strategin introducerades 2006 av Greenblatt i hans bok “The little book that beats the market” och har sedan dess fortsatt prestera klart bättre än marknaden.

Greenblatt definierar bra företag så som företag som skapar en hög avkastning på sitt sysselsatta kapital. Anledningen till detta är enkel; säg att du har möjlighet att köpa två företag, det ena företaget behöver investera 1 miljon för att tjäna 100 000 kr, det andra behöver investera endast 500 000 kr för att tjäna 100 000 kr. Du vill mycket hellre investera i det andra företaget som kan tjäna mer på det de investerar än i det första, då det senare bolaget kan göra flera investeringar eller ge tillbaka pengarna till dig som aktieägare. Därför sorteras alla bolag efter deras avkastning på sysselsatt kapital (return on invested capital, ROIC) i Magic formula.

Billiga företag definieras som företag som tjänar mycket pengar relaterat till deras företagsvärde. Företagsvärde är definierat som marknadsvärde (alla aktier) samt nettoskulder (lån till bank etc). Intjäningsförmågan mäts i rörelseresultatet för bolaget, då det är det som ska användas för att betala ut utdelningar, betala skatter och räntor. Detta är ganska likt P/E-talet, men tar med hela värdet för företaget och dess totala intjäningsförmåga och kallas på engelska enterprise value / earnings before interest and taxes (EV/EBIT). Därför sorteras alla bolag efter EV/EBIT i Magic formula.

Prestation

Efter att ha sorterat efter ROIC och EV/EBIT så väljs de 10-20 företag med högst ranking ut som investeras i och byts ut varje år. I test så har denna formel gett en avkastning på runt 20 % per år i olika marknader över världen (sammanställning för Norden). Värdebyråns har gjort ett test på Magic formula som gav en avkastning på 23,8 % under åren 2002-2012. Vi har också testat Magic formula här på Börslabbet och den har visat ge en avkastning på 17,2 % per år under åren 2001-2016 där resultaten visas nedan.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

För att implementera denna strategi kan man använda Börsdata och deras Magic formula-screener. Om man vill investera i USA kan man använda Greenblatts egna gratis-screener Magicformulainvesting.com. Våra strategier här på Börslabbet är vidareutveckling och bättre varianter av denna strategi med klart högre avkastning per år.

Läs mer:

8 Comments on “Magic Formula”

 1. Hej
  en fråga i Sreenern på Börsdata så är det bara large och midcap som är med men här i börlabbets övriga strategier är istället en gräns på 500 mkr i börsvärde, vad är bäst?
  Backtestar man MF på börsdata så blir det ca. 50% lägre avkastning om man inkluderar small cap?

  1. Hej!

   Alla val kommer från vår stora studie av olika nyckeltal här: https://borslabbet.se/borslabbets-strategier/ Vi använder samma data som de på Börsdata, då vår databas kommer från dem. Jag har testat flera olika val av nyckeltal och fick att just 500 mkr i börsvärde fungerar bäst, vilket många test på amerikanska börsen också visar. Så om man inkluderar aktier under 500 mkr kommer man få lägre avkastning, som i deras test. Dessutom skulle spread och slippage göra att bolag under 500 mkr skulle vara mycket missvisande. Stora anledningen också till att vi valde 500 mkr istället för Mid cap som gräns är att avkastningen minskar en hel del om man ändrar gränsen från 500 mkr till 2000 mkr. Kan också tillägga att Börsdata har haft en del problem med deras test på sidan och den är mest anpassad för mid och large cap, vilket gjorde att vi tillsammans med dem valde att göra denna ordentliga studie från scratch med full kontroll över all data.

   Hoppas det ger ett bra svar på din fråga!

 2. Hej,

  Har tittat en del på Magic Formula och bakomliggande data på Börsdata och har en del kommentarer som jag undrar om du har några tankar kring.

  Data på börsdata indikerar att det är bättre att begränsa sig till Mid och Large. Jag noterar din kommentar ovan ang en del problem med data på Börsdata. Tacksam om du har möjlighet att förtydliga. På vilket sätt är data på börsdata mest anpassad för mid och large cap?

  Jag har även funderat på varför Börsdata jämför med OMX30; detta känns som fel index att jämföra med; t.ex. SIXRX vore i min mening bättre. Finns det möjlighet att själv ändra jämförelseindex på Börsdata eller att hitta bakomliggande indexdata?

  Jag noterar att både börsdata och börslabbet utför backtester på en individuell dataserie med en specifik startdatum 2001. Skulle gärna vilja förstå varför ni inte också listar samtliga individuella 1-års resultat för olika strategier och gör detta för samtliga startmåder (dvs jan-jan,feb-feb, mar-mar osv) för alla år) och visar medel, median, min och max för alla dessa 1-års perioder. Borde inte detta ge bättre statistiskt underlag att jämföra olika metoder än att bara visa resultat från en enda lång tidsserie?

  Slutligen, hur skulle du säga att tillförlitligheten i backtest gjord med börsdatas material påverkas av att januari och februari inte finns med i deras material? Har du gjort egna tester baserat på rullande kvartalsrapporter istället för årsredovisningar för att kunna utvärdera hur det påverkar resultatet?

  Tack på förhand!

  1. Hej!

   Börsdatas data är anpassad efter de listor som bolagen är noterade på idag. Därför blir det snedvridet, då bolag som gått upp från small cap till mid/large cap är med, men inte de som gått ner från mid/large cap till small cap. På så sätt blir det missvisande.

   Håller med om att OMXS30 är missvisande, därför jag använt six return index. Går inte ändra, men testet ovan är för samma period så du kan utgå från det. Går också lätt att se på Avanza eller liknande.

   Det är mest av enkelhetens skull. Visst skulle man kunna utföra mer detaljerade tester, många andra gjort så. Kolla in tex What works on Wall Street eller Alpha Architect. Eller ett flertal kandidatarbeten.

   Anledningen till att det ser ut så på Börsdata är för att det bara finns årsrapporter där. Kvartalsrapporter saknas innan 2010 i databasen. Så det skulle bli fel att välja en portfölj som skapas innan mars, eftersom årsrapporten i så fall inte hade varit ute.

   Vänligen
   Henning

 3. Hej!

  Har det utförts någon backtest på Magic Formula där man ombalanserar innehavet varje kvartal?
  Om ja, vilken effekt har det?

  1. Hej! Ja, det har gjorts. Skillnaden är inte speciellt stor och tvetydlig. I en portfölj med 10 aktier blir avkastningen ca 0,5 % högre, men den blir 0,5 % lägre med 20 aktier. Så med denna liksom de flesta värdeportföljer (exempelvis sammansatt värde) är det oftast bäst att balansera om en gång per år.

 4. Hej!

  För att använda MF, blir man medlem på börslabbet eller börsdata?
  Om man vill börja köpa te x 10 st den 1:a nov, är det då att kolla på ”bästa aktierna nu” (inom strategin för MF) på börslabbet?
  Och sen byta ut varje kvartal utifrån vad som anses vara bäst den dagen? Eller bör man hålla sig mer till längre perioder, eller liknande?

  1. Hej!

   Vi har inte Magic formula här på Börslabbet utan tagit fram bättre strategier med klart högre avkastning per år i vår studie: https://borslabbet.se/borslabbets-strategier/ Så för att implementera Magic formula får du använda Börsdata.
   övrigt är det korrekt det du nämner. Både kvartalsvis och årsvis ombalansering fungerar bra, så bäst är att välja det man är nöjd med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *