Månadens aktier på respektive sida

Henning HammarAllmänt

För att göra bloggen mer lättläst och överskådlig kommer månadens aktier enbart läggas ut via respektive sida för svenska aktier, nordiska aktier och amerikanska aktier. Där de uppdateras de vid varje månadsskifte som vanligt (där de nu är uppdaterade inför maj). Listor tills december 2018 ligger kvar på bloggen och går att ses om man går tillbaka i historiken. För den som vill ha tillgång till listor från januari 2019 framöver kan man alltid maila till info@borslabbet.se för att få dessa.