Strategier och beteendefinans

Henning HammarAllmänt, Börspsykologi1 Comment

Mycket av min egna investeringsprocess handlar om att utvärdera, gå igenom och implementera olika investeringsstrategier. Nästan allt handlar om att systematiskt genomföra investerande på ett genomtänkt och optimalt sätt. Även när jag skrivit om aktivt investerande har det varit ur ett ramverk som bygger på en strategi eller investeringsmetod noga utvecklat av investerare genom åren. Detta är allt för att hjälpa en att förstå, veta vad som fungerar och kunna framgångsrikt implementera olika investeringsstilar. Gör man inte det blir man rätt utspelad av de mer erfarna och sofistikerade investerarna på marknaden.

Ett hett ämne bland investerare och specifikt kvantitativa investerare är just beteendefinans och hur man undviker att göra misstag. En bok jag verkligen rekommenderar att läsa i ämnet är Daniel Kahnemans “Tänka snabbt och långsamt”. Den handlar om hur vi människor har två inbyggda system som vi agerar utifrån; system 1 och system 2. System 1 är det snabba tankegångarna, det är vår inbyggda försvarsmekanism som gör att vi springer iväg från fara och drar undan armen när vi tar på något varmt. System 2 är vårt logiska tankemönster och är det vi utnyttjar när vi analyserar och utvärderar olika scenarion.

När man investerar är det just system 1 misstag man bör se upp med. När priset fallit mycket tenderar man att sälja då man vill skydda sig mot ytterligare förluster. Det gör att man kanske agerar irrationellt och säljer vid fel tidpunkt. Det man vill är att låta system 2 vara det som styr ens beslut. Man kan märka det hos framgångsrika investerare, de är extremt analytiska, har bra självdisciplin och är systematiska.

En bra liknelse till system 1 och system 2 tas upp just i en podcast med den kvantitativa investeraren Wes Gray på Alpha Architect. Han har tidigare varit i amerikanska marinen och tog upp att i militären tränar man mycket på just att undvika system 1-fel. Detta på grund av att i stundens hetta vill man följa system 2 och agera rationellt. Därför går nästan all tid åt att träna sig inför striden, inte att strida, och därav också det stora fokuset på just de värsta utfallen bland kvantitativa investerare.

En strategi är en hjälp på vägen i och med de beteendebrister vi har. Jag har inte minst märkt det själv att man lätt tvivlar på sina beslut och säljer om man förlorar pengar när man är aktiv i sin portfölj. Det är extremt intressant att läsa på om beteendefinans och själv investera för man inser snabbt att man gör nästan alla dessa misstag. Med hjälp av en strategi kan man på så sätt sätta upp regler som gör att man undviker dra förhastade beslut (system 1) och istället agera efter system 2.

För mig har strategier gjort att jag gått från att göra system 1-misstag till att helt agera logiskt och systematiskt. Jag tror också det är därför kvantitativa strategier går så pass mycket bättre än börsen, då de är just systematiska när andra investerare lätt drabbas av system 1-misstag. Men också som aktiv investerare kan man undvika många system 1-misstag genom att ha en väldefinierad strategi. Det var också av denna anledning som jag startade Börslabbet, för att hjälpa andra att investera systematiskt och främst utgå från system 2 och undvika göra förhastade beslut. Förhoppningsvis kommer Börslabbet hjälpa sina medlemmar att följa system 2 och undvika utföra system 1-misstag.

One Comment on “Strategier och beteendefinans”

  1. Om man investerar kvantitativt med många aktier i portföljen, känns inte faran så stor om en aktie går ner kraftigt och system 1 kopplas aldrig på. Jag märker hur mycket lättare det är att se på när aktier repar sig och förlusten kanske inte blir så stor., eller slutar på plus till och med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *