Absolut momentum

Henning Hammar

Ett annat sätt att mäta trenden och som fungerat ungefär lika bra som glidande medelvärden är absolut momentum. Absolut momentum jämför ett index med utvecklingen för de senaste året och investerar i indexet om den gett högre avkastning än riskfria ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.