Backtest 2001-2016

Henning Hammar

Testet utfördes under åren 2001-2016 efter de olika fördelningarna ovan och nedan visas resultaten. Som syns minskar den årliga avkastningen beroende på portföljernas aggressivitet, men också minskar den maximala nedgången en hel del. Det hela gör att de mer defensiva ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.