Backtest Global Equity Momentum

Henning Hammar

Testet utfördes på MSCI:s index för USA (MSCI USA) och världen exklusive USA (MSCI World ex USA). Allt är omräknat till kronor då vi är intresserade av resultatet för en svensk investerare. Den riskfria räntan är Riksbankens 3-månaders statsskuldväxlar och ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.