Balansräkning skulder

Henning Hammar

Den andra balansräknings-fliken är för skulderna. Det är vad bolaget har som skuld till långivare och aktieägare. Eget kapital är aktieägarnas kapital i bolaget och står överst. Under i blått anges soliditeten (hur stor del av det totala kapitalet som ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.