Balansräkning tillgångar

Henning Hammar

Balansräkningen är uppdelade i två flikar. En för tillgångar och en för skulder. Totala tillgångar och totala skulder samt eget kapital ska matcha varandra och visar vad företaget äger samt vad de är skyldiga långivare och aktieägare. Tillgångssidan visar de ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.