Export

Henning Hammar

En extremt bra funktion för den som vill göra efterbearbetning av Börsdatas data är Export-funktionen. Denna gör så att man kan enkelt ställa in och exportera data. Överst visar den vad man vill exportera, "Aktier", "Preferensaktier", "Index" eller "Finans". Sen ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.