Introduktion till Börsdatas screener

Henning Hammar

Det första man ser när man går in på sidan för Börsdatas screener är bilden nedan. Som syns i beskrivningstexten överst på sidan innehåller denna aktiescreener funktioner för att utifrån nyckeltal kunna filtrera över 2000 möjliga nyckeltalsberäkningar och finansiella värden ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.